Hanyipuszta

Szent Anna búcsújáróhelye

Heves megyében, az Egri főegyházmegye területén lévő kegyhely
    "...megható magányosságban áll és őrködik a vidék csöndjében, a puszta fenséges kietlenségében. Alig látszik valami. Szemünk a látóhatár kietlenségébe vész, nincs ami elfoglaljon, lekössön: magunkra és Istenre kell gondolnunk. Ennek a lelki fölemelkedésnek eszköze a kápolna. Házak nem melengetik, fák nem szegélyezik, csak egy erecske húzódik mellette, amely a legenda szerint úgyfakadt, hogy Szent Vendel járt erre. Megsajnálta a tikkadt juhokat, leszúrta botját és forrás csörgedezett a helyén… Itt a lélek nem reprezentálni, hanem szolgálni akar…” — írta Bálint Sándor a 31. számú országúton, Tenk és Dormánd között álló, kicsiny kápolnáról.
    Erdőtelek és Hanyi falu neve először 1215-ben, Erdev, illetve Honi néven szerepel egy oklevélben. 1549-ben a török mindkét falut elpusztította, s míg Erdőtelek 1564 után újratelepült, Hanyi néptelen maradt.
    1691-ben gróf Butler János egri várparancsnok vásárolta meg a területet, s 1719-ben kápolnát építtetett a pusztán Szent Anna tiszteletére, mint ezt az ajtó fölé vésett latin felirat is tanúsítja.
    Butler 1701-ben örökbe fogadta unokaöccsét, Butler Lajos Jánost, aki szintén grófi rangot nyert. Az utóbbinak fia, Butler Gábor alatt Erdőtelek népes faluvá fejlődött, míg Hanyi pusztán csak majorsági üzem létesült.
    Butler Gábor halála után fia, János örökölte a birtokot. Ő súlyos adósságokba keveredett, s többször kényszerült bérbeadni a pusztát, de a kápolnát 1825-ben megújíttatta Zwenger József egri kőmíves mesterrel. Említésre méltó, hogy Mikszáth Kálmán róla mintázta a Különös házasság című regényének főhősét.
Folytatás...
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Hanyi-puszta c. fejezete

Kósa Károly: Szent Anna-kápolna Hanyipusztán

Szent Anna kegykép Fotó:Kósa Károly

A kápolna oltára Fotó:Kósa Károly


A Szent Anna kápolna
(Fotó: Kósa Károly)

Hanyi kápolna csillaga, asszonyok között áldott!
Szíved alá rejté Isten, a Szeplőtelen Virágot.
Leányod a Szentháromság szűztiszta lilioma,
Jézus Krisztus az unokád, legboldogabb Nagyanya!

Szent Anna, a nevednapja, kedves ünnep minékünk.
Köszönteni, magasztalni, oltárodhoz siettünk.
Százezerszer üdvözölt légy, Dicsőséges Szent Anna!
Szűz Mária édesanyja, Jézus Krisztus Nagyanyja!

Negyven évig e szent helyről, száműzték a képedet,
Hanyipusztán a sok ember mindhiába keresett.
Hanyipusztai kápolnád, ajtaja be volt zárva,
tornya ledőlt, fala mállott, híveid bánatára.

Erdőtelek hívő népe, templomába fogadott,
Rokonlátogató Lányod oltárán szállást adott.
Negyven évig a Szent Kereszt temploma volt menhelyed,
Mi is Jézus keresztjénél találunk menedéket.

Istentagadás zord szele végigsöpör Hazánkon,
hegyen-völgyön, a nagy aranykalászos rónaságon.
Ó, Szent Anna, ébredezzék már Leányod Országa,
hogy a sátán kárhozatos bilincseit lerázza!

Újra szól már Hanyipusztán, kegykápolnád harangja,
Oltárképed visszahoztuk ősi, szent hajlékodba!
Te Deumot zeng mivelünk, az egész nagy rónaság,
a madarak éneklése, a sok mezei virág.

Elhúnyt búcsús híveidnek lelkei is örvendnek,
kik a Hanyi kápolnában oly sokszor üdvözöltek.
Fáradtsággal, hosszú úton, gyalog zarándokoltak,
mai búcsús seregednek, példaképei voltak.

Áldott vagy hitvestársaddal, Joáchimmal, Szent Anna!
Szűz Mária édesanyja, Úr Jézusnak nagyanyja!
Oltárképed e szent helyen, mi hűen felkeressük,
Hazánkért és családunkért, kérjed Istent helyettünk.

Hanyipusztának csillaga! Megköszöntünk Tégedet.
Kérünk segítsd és bátorítsd, a Te tisztelőidet!
Ó, Szent Anna, Terád bízzuk minden gondunk, bánatunk,
Hanyipuszta ékessége! Te légy a mi oltalmunk!

A kép a 2003-as Szent Anna búcsún készült Foto: Kósa Károly
Római Katolikus Plébánia
3358 Erdőtelek
Fő u.113.
Tel.: 36/496-017

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

A búcsúi szentmise és körmenet 2005-ben július 31-én, 10.00 órakor kezdődik. A szentmisét bemutatja Molnár József erdőtelki plébános. Megelőzőleg 17-én és 24-én este 6 órakor is lesz szentmise a kápolnában (egyébként egész esztendőben zárva).

Képek a 2005. évi Szent Anna búcsúról (Foto: Kósa Károly):

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Képek a 2003-as Szent Anna búcsúról (Foto: Kósa Károly):

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly


Köszönjük az erdőtelki plébános atya segítségét!

Vissza a kezdő oldalra