Hárskút

Lipovnik

Rózsafüzér Királynője és Keresztelő Szent János búcsújáróhelye
     Gömör és Kishont megyében található kegyhely (Lipovnik okr. Roznava). Megközelíthető Ruzsnyó irányából Kraszmahorkán át. A Szoroskő nevű hegy alatt terül el. 1141-ben jönnek ide a ciszterci szerzetesek. Kolostort és templomot építenek, de aztán a történelem viharai elsodorják őket. A jelenlegi templom épületének román elemei is vannak, de a legtöbb emlék benne gótikus. Az utolsó javítási munkálatok 1983-84-hen zajlottak. A fal egyik tégláján titokzatos írás láthatta: AMAL. Megfejthetetlen. Gótikus falfestmények is szemlélhetők. Védszentje: Keresztelő Szent János.
     A búcsújárás Rózsafüzér Királynője, október 7. A falu léte 1364-ben már igazolható. A Sajó mellékvize, a Csermosnya-patak völgyében fekszik a hajdani apátsági templom. A reformációig töltötte be nemes hivatását. A Bebek család nagy buzgalommal kisajátította.
     Tudjuk, hogy itt már a középkorban is kegyhely volt. Telekessy István egri püspök restauráltatta a kegyhelyet, mint előbbi plébániáját. A barokk korszakban nagyon látogatott, de később ellanyhultak a zarándoklatok.
     A vidék szentje Keresztelő Szent János, a pusztába kiáltó. A 12. században ugyanis itt még gyepük voltak. Mögöttük irdatlan erdők. A megtelepülő szerzetesek föladata itt a pusztaság szélén a kultúra és a kereszténység határait továbbtolni a lakatlan és ismeretlen tájakra. A ciszterciek e tájon a földművelés és gyümölcstermelés alapjait is megvetették. Jó lenne, ha ismét föllendítenék korunk hívő emberei a búcsújárásokat is.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 123.old.)

A hárskúti templom Foto: Nagy Zoltán
    
A főoltár Krisztus szobra. Háttérben a festett üvegablakon Keresztelő Szent János alakja. Foto: Nagy Géza

Szűz Mária-oltár. Foto: Nagy Géza

A hárskúti templom Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Téged jöttünk köszönteni)

1. Hazánk dicső Védasszonya,
Üdvözlünk, szép Szűz Mária!
Szent ünneped kedves napján
népeit sóhaja hozzád száll.

2. Hárskút drága Patrónája!
Hazánknak hű védasszonya!
Ó, el ne hagyj! Ó, el ne hagyj!
Anyai szereteted nagy!

3. Édes hazánk ezer évig
Védő szárnyad alatt állott.
Szép hazánkra s koronánkra
Szégyen soha, csak fény szállott.

4. Ó, ne hagyj el, védasszonyunk!
Ne hagyj minket vészbe, bajba.
A ránk váró jövőben is
fogadj, kérünk, oltalmadba.

5. Ó, el ne hagyj! Ó, el ne hagyj!
Hazánknak Védasszonya vagy!
Ó, el ne hagyj! Ó, el ne hagyj!
Anyai szereteted nagy!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 123.old.)

A hárskúti templom Foto: Nagy Zoltán

A hárskúti templom Foto: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán
A hárskúti templom
Foto: Nagy Zoltán
Az előtér csillagos
mennyezete
Foto: Nagy Zoltán
Az I. világháborúban elesett
hősők emléktáblája
Foto: Nagy Zoltán
Az II. világháborúban elesett
hősők emléktáblája

Foto: Nagy Géza
Szűz Mária szobrai
a templomelőterében
Foto: Nagy Géza
Foto: Nagy Géza
Falfestmények a
templomhajó bal
oldalán
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Falfestmények a templomhajó jobb
oldalán Keresztelő Szent János életéről
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Szószék
Foto: Nagy Géza
Szószékkorona
Foto: Nagy Géza
A szószék oldalán
látható faragások
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Képek a diadalív
freskójáról
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán
A jobboldali mellékoltár
Foto: Nagy Zoltán
A szentély két freskótöredéke
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza
A főoltár
Foto: Nagy Géza
A szentély festett
üvegablakai
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán
Hálatáblák a Mária-oltár mellett


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra