Homonna

Humenné

Szűz Mária kegyhelye
     Erről a kegyhelyről egy Szlovákiában kiadott, és az ottani Máriás kegyhelyek egy részét mutató képeslapról értesültünk, de sajnos semmi egyebet nem tudunk róla, és csak feltételezzük, hogy a ferences templom a kegytemplom. Itt a főoltáron Skapulárés Boldogasszony, a mellékoltáron Fájdalmas Anya szobor látható, a baloldali mellékoltár alatt pedig Szent Bonifác ereklyéit elhelyezték el. Valamennyi lehet a kultusz tárgya.

A ferences templom és kolostor Foto: Nagy Géza
A templom főoltárán lévő Mária szobor Foto: Nagy Géza

A templom főoltára Foto: Nagy Géza
Foto: Kósa Károly
A kolostor mellet lévő Lourdes-i
Mária szobor
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza
A templom homlokzatán
látható dombormű
Foto: Nagy Zoltán
A templom bejárata
Foto: Kósa Károly
Latin nyelvű felirat a templom építéséről

Foto: Nagy Zoltán
Régi körmeneti zászlók
a kolostor folyosóján
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly
Pieta a kolostor udvarán
Foto: Nagy Zoltán
Fájdalmas Anya szobor
a templom jobboldali
mellékoltárán
Foto: Nagy Zoltán
Mellete lévő hálatáblák
Foto: Nagy Zoltán
Baloldali mellékoltár
Foto: Nagy Zoltán
Jobboldali elülső
mellékoltár
Foto: Nagy Zoltán
Szent Bonifác ereklyéi
Foto: Nagy Zoltán
A relikviák története


Vissza a kezdő oldalra