Husztbaranya

A Csodatevő ikon búcsújáró helye

     A monostort bizonyos Ioan Kozak parochus alapította, aki felépített egy kicsiny fatemplomot - ennek szomszédságában lett később eltemetve - és egy szerzeteslakot.
    1774-ben épült fel egy újabb templom. ám tizennégy évvel később II. József bezáratta azt, s a szerzetesek kénytelenek voltak az erdőbe menekülni, ahol barlangokban laktak. Később, a XIX. század elején építettek meg egy nagyobb fatemplomot, majd egy tízcellás szerzeteslakot. Az első, fából készült harangláb 1803- ban épült, ugyanakkor vették a harangot is. Az új harangtornyot 1992-ben építették fel.
     1893-ban a monostort vasziliánusrendi szerzetesek lakták. Akkoriban a búcsúra több tízezren látogattak el. Az utolsó búcsúra 1946-ban került sor, melyre ötvenezer látogató érkezett. A következő évben a monostort bezárták. Számos szerzetest Szibériába száműztek. Mikola Sepa rendfőnököt csak azért, mert kijelentette, hogy ő nem az oroszok, hanem az Isten szolgálatára esküdött, kényszermunkára ítélték; Pavlo Holis korábbi rendfőnököt is megkínozták a lágerben, míg Vaszil Zavagyak barátot már akkor gyilkolták meg a nyílt utcán, miután hazatért a száműzetésből.
     1948-ban, miután kihordták belőle az értékeket, a katonák lepecsételték a monostor kapuját. Öt évvel később a berendezési tárgyainak zömét is kipakolták, az épületet pedig raktárként hasznosították. Mivel a hívek ezt követően sem hagytak fel a szent hely látogatásával, 1967-ben a hatóságok le akarták bontani a templomot, de a lakosság heves ellenállásába ütköztek.
     A szovjet rendszer bukásakor, pontosabban 1990-ben végre visszakapta templomát a görögkatolikus közösség. Nyomban hozzáfogtak a monostor rendbehozatalához. Elsősorban Sztepan Szics segítségével, bádoggal fedték, falait bevakolták, új ikonokat festettek. 1991. január 8-án került sor az első újkori istentiszteletre. Még ugyanebben az évben visszakerült Husztról a Csodatévő ikonja. Ivan Klovanics 1994-ben jelenttette meg "A boronyavai monostor története" c. könyvét.

(Forrás: Ivaskovics József-Szirohman Mihály-Palkó István-Kohán LÁszló: Kárpátalja templomai - Görögkatolikus templomok. Tárogató kiadó, Ungvár,2001. 126.old.)
A Csodatevő ikon

Rómából, a kommunista időkben tanusított hűségért kapott ikon

A kápolna belső tere Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

     A középkorban Huszt királyi koronaváros, az öt máramarosi kiváltságos város egyike volt. A közeli Husztbaranyán már a XVIII. század elején éltek szerzetesek, akkor még barlangokban laktak. Vízért a közeli erdőben lévő kúthoz jártak. A kútnál az egyik szerzetesnek látomása volt, megjelent az Istenanya a kis Jézussal a karján. Ettől kezdve egyre többen jártak a kúthoz, melynek vize sokaknak hozott megkönnyebbülést és gyógyulást.
     A monostor Kocák Iván alsószelistyei áldozópap alapításaként fából épült 1716-ban. A látomást ábrázoló ikont Ioan Bazilovits bazilita szerzetes festette 1785-ben.
     II.József e monostort is eltörölte a többi 14 máramarosi monostorral együtt. A császár halála után Husztbaranya sokáig a miszticei monostor, majd a Csernek-hegyi monostor birtoka volt, végül mint a huszti görög katolikus parókia filiáját a szerzetes atyák látták el. Közben az ikonhoz egyre több imameghallgatás kapcsolódott, melynek következtében XIII. Leó pápa 1893. március 28-i dekrétumával évente 3 búcsú megtartását engedélyezte a husztbaranyai Örömhírvétel-templomnak.
     A monostort 1948-ban bezárták, a templom nagyrészét lerombolták. Helyreállítása a közelmúltban történt. A kegyképet 1991. április 8-án ünnepélyesen helyezték vissza a templomba.

(Forrás: Dudás Bertalan-Legeza László-Szacsvay Péter: Baziliták. Mikes kiadó, Budapest, 1993. 23old.)

Az Örömhírvétel képe Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán
Vissza a kezdő oldalra