Ilava

Illava

Szűz Mária kegyhelye
     A kegyhelyről Bálint Sándor-Barna Gábor könyvében a Búcsújáró magyarok címűben olvashatunk (106-107.old): "A XVI-XVII. század fordulóján érkeztek hazánkba a rabváltó trinitárius atyák. Kilenc magyarországi kolostoruk küzül (Illava, Sárospatak, Pozsony, Nagyszombat, Komárom, Gyulafehérvár, Eger, Óbuda, Budakeszi) három: Illava, Óbuda-Kiscell, Budakeszi-Makkos-Mária a csodatévő Mária-képeik révén búcsújáró hellyé vált. E helyeken azonban nem valami sajátos Mária-ábrázolás került a tisztelet középpontjába, hanem másfajta képek. Óbudán például a máriacelli szobor másolata, Budakeszin pedig a Re-i Vérehullató Szűzanya kegyképmásolata." Itt Ilaván pedig a czestochowai Fekete Mária kép másolata. A rabváltó trinitárius atyák fő tevékenysége a török fogságba került keresztények kiváltása volt, akár saját személyük árán is. A sors furcsa fintora, hogy egykori ilavai kolostoruk ma börtön...

Az ilavai, egykori trinitárius templom Foto: Nagy Zoltán
A mellékoltáron lévő kegykép Foto: Nagy Géza

A mellékoltár a kegyképpel Foto: Nagy Zoltán

A főoltárkép Foto: Nagy Géza

A főoltár Foto: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra