Imreg

Brehy

    Tartományi kegyhely a történelmi Fölvidéken, Ung vármegyében, a tőketerebesi járásban. Szlovák neve: Brehy., okr. Trebisov., Megközelíthető közúton az Ondava völgyében. Minorita (Szent Ferenc-rendi) kolostora van, s ezért főként porcinkula-búcsút tartanak.
     Temploma már 1333-ban állott. 1623-ban romokban hevert, de 1752-ben újjáépítették. A helység első földesurai az Imreg családból kerültek ki. Utánuk a Bodó nemzetség következett. Ők a község határában várkastélyt építettek, s ezt nevezték Bodó várnak. Később a Barkóczi család vette át az uralmat. Ők is kastélyt építettek a 17. század közepén. 1767-ben a Barkóczi Imre főúr a község határában területet adományzott a minorita szerzeteseknek, akik itt a falun kívül a hegytetőn kolostort és templomot építettek. Az első szerzetesek a bodrogközi Rad városkából jöttek ide. Igen dicséretesen működtek. Híres volt értékes könyvtáruk közel kétezer kötettel. (16. és 17. századi művekkel...) Tudjuk, hogy 1970-ben az imregi plébános, ft. Kolesár Gyula, míg a görög katolikus parókus ft. Ősz István. Miután 1950-ben a bolsevista államhatalom a szerzeteseket innen is száműzte, a kolostorba Imregen apácákat deportáltak, illetve „finoman": koncentráltak.
     Az imregi kegyhelyen vannak páter Sujánszky Euszták hamvai, jól gondazott sírban. Ő ugyan Gyöngyősön született 1811. április 18-án, de Imregen halt meg 1875. december 7-én. Annak idején Nagybányán, Lugoson, Kézdivásárhelyen, Nagyenyeden, Nyírbátorban és Aradon is működött. Aradon ő volt az a pap, aki 1849. október 6-án a tizenhárom aradi dicső hőst az utolsó útjára kísérte.
    Ezzel kapcsolatban az akkori rendőrség sokat zaklatta főleg az elrejett „szent korona" ügyében. Emiatt Aradról megszükött, Imregre jött, itt talált menedéket, és itt élt nyolc évig „befalazva", vagyis elrejtve. Itt halt meg és itt lett eltemetve: Nyugodjék békében! Híven megőrizte a gyónások és a szentkorona titkát!
     Az imregi búcsúra messzi vidékről gyülekeztek. Ungvár, Nagyráska, Abara, Mézpest zarándokai kinn a mezőn éjszakáztak, virrasztottak, fáként a Molyva dombon. A búcsúnap hajnalán már három-négy órakor érkeztek a processziók imádkozva, énekelve. Augusztus első naplementétől augusztus második naplementéig tartottak a szép ünnepségek.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 131-132.old.)
A templom főoltárának Szent Ferenc szobra Foto: Kósa Károly

A templom főoltára Foto: Kósa Károly

A templom Foto: Kósa Károly

Fotók: Kósa Károly

Ének
(dallama: Mária buzgó hívei, kik most ide jöttetek...)

1. Föl, magyar nép! Hőn magasztald nemzeted Védasszonyát!
Hódoló szép énekük ma a világot hassa át!
Tenger és hegy ezt kiáltsák!
Miként hajdan, visszhartgozzák!
Föl! Magyar nép! Hőn magasztald nemzeted Védasszonyát!

2. Föl a Tisza, Duna partján, s az emberek harsogják,
Hirdessék, miként dicséri a magyar Szűz Máriát.
Bíborkelet hűs szellője ősi határainkra vigye.
Föl a Tisza, Duna partján: dicsérjétek Máriát.

3. Máriának országában zengje ajk, szív s orgona.
Mennyországnak királynője, magyarok Nagyasszonya.
Ím, dicsőít Isten népe,
Melyre fényt neved deríte;
Máriának országában zengedezzék a hívek.

4. Szép vagy rózsa s liliomként, nagy, dicső vagy, Mária.
Boldog az, ki bernned bízik s hisz, boldog vagy annyira!
Aki érted lelkesedik, szebb jövőért fáradozik,
Szép vagy rózsa s liliomként, nagy, dicső vagy Mária.

5. Bárha nem tudunk dicsérni szóval úgy, mint érzünk.
S bárha bánat nyomja lelkünk: s könnybe lábad a szemünk.
Miként őseink tiszteltek, úgy tisztel ma is nemzeted.
Noha nem tudunk úgy tenni, szónkkal úgy, mint érezünk.

6. A szeretet asszonyának, Máriának szent szíve,
Lásd megviselt magyar néped hűségét, mint tölti be.
Zárd be gazdag szerelmedbe!
Aláztos szép lelkedbe!
A szeretet asszonyának, Máriának szent szíve.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 132.old.)

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Vissza a kezdő oldalra