Ipolytarnóc

Szent Anna búcsújáró helye

Nógrád megyében lévő kegyhely
     A kis Ipoly-parti falucskában, a csonka rozsnyói egyházkerület területén, Nógrád megyében, a volt szécsényi járásban található Ipolytarnóc. Litke község plébániájához tartozik. Ipolytarnóc temploma Krisztus király védelme alatt áll.
    E kedves kegyeleti helyet Szent Anna asszony tiszteletére építették. Az 1800-as években felhúzott kis kápolna, ahová a környék istenszerető népe évente egyszer szívesen elzarándokol. Egy ügybuzgó hittestvérünk, Bory József nagylelkűsége hozta létre a kis Szent Anna-szentélyt, és a fölszerelése is az ő nemeslelkűségét hirdeti. Annak idején VII. Plusz pápa őszentsége 1816. szeptember 23-i dátummal még búcsús engedményekben is részesítette.
     A jelzések szerint Szent Anna napján gyóntatás és szentmise van a kegykápolnában, a rá következő vasárnapon pedig Ipolytarnóc templomából szentséges körmenet indul Szent Annához, ahol vallásos ünnepségeket rendeznek. A családi szentélyek őrzőjéről és védelmezójéről, dicső Szent Annáról a jövőben se feledkezzenek meg a zarándokok, és jöjjenek szívesen, nagy szeretettel Szent Anna köszöntésére ebbe a határmenti falucskába, Ipolytarnócra. A falu megközelíthető közúton Szécsény és Salgótarján irányából, valamint vasúton Losonc és Balassagyarmat térségéből.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 132-133.old.)

A Szent Anna  kápolna Kép forrása:www.falvak.hu/ipolytarnoc

Plébániatemplom Kép forrása:www.falvak.hu/ipolytarnoc

A kápolna jellege: Barokkos, 1813-ból.
Külseje: A falu délkeleti végén, lapos területen húzódó temeto közepén áll. 1813-ban építette a Bory-család, sírbolttal. Keletelt, négyzetalaprajzú, rövid hajó, sokszögu szentéllyel. A hajó oldalaiban egy-egy ablak. Magas homlokzat, kissé kiugró középrésszel, két-két függoleges és egy vízszintes négyszögu mélyített falsávval. Középen a kosáríves, záróköves ajtó. Az épület körül futó eros négyrészes párkány felett az oromzat. Fent kis vaskereszt. A kiugró középso oromzatrészen nagy négyszögletes falsíkmélyedés. Az oromzat két szélén az eredeti dísz (vázák?) hiányzik. Az egész épület körül lábazat helyezkedik el.
Belseje: Rövid dongaboltozatos hajó. Félköríves diadalív egy-egy eros, lapos falpilléren, toszkán fejezettel. Donga a szentély felett is. Sárgára meszelt falak. Téglapadló. A fából készített orgonakarzat újabb. A berendezés muvészi érték nélküli. A Canonica Visitatio szerint hat egykorú fagyertyatartója volt és oltára. (Irodalom: Borovszky 56.1.)

(Forrás: www.falvak.hu/ipolytarnoc)

Római Katolikus Plébánia
3183 Karancskeszi
Fő u.84.
Tel.:32/450-002


Vissza a kezdő oldalra