Kassa

Košice

Kálvária
     A kassai Kálvária építésének a kezdeményezői a jezsuiták voltak. A Rákóczi-szabadságharc bukása után a hívek hitéletének elmélyítésére építették, főként pedig a katolikussá lévők megújulására. 1736-ban alapították meg a Kálváriát a várostól észak-nyugatra egy dombon, beépítetlen területen, patakok mellett. 1732-ben Litzi Lukács Nikodémus rendi építész tervei szerint készítették el, és 1758-ban fejezték be az építkezést. A Kálvária-templom körüli tér apró építményekkel a 19. század végén lett tele.
     A Kálvária-templom kimagaslik a környezetéből építészeti remeklésével. A búcsús nép a keresztúti áhitat végén a templomba vonul és a szentmiseáldozat, Krisztus keresztáldozatának a megújítása tetőzí be a búcsújárási ájtatosságokat. A templom belső kiképzése lehetővé teszi az egyéni áhítatok külön végzését is. Így ki-ki magában is elmélyülhet Krisztus szenvedésében.
     A kassai Kálvária-templom háromhajós. Különlegessége a szent lépcső és Krisztus börtöne. Az altemplom boltozata kereszt- és porosz bolthajtású. A felső templom középhajója teknőboltozatú, a mellékhajók boltozata deszkázott. Az altemplomnak bejárata (a portál) elöl és oldalt is van. A felső templomba a szent lépcsőn lehet bevonulni. A római lateráni palotával szemben lévő Scala Sancta utánzata.
     A Kálvária-templom rendeltetése időnként változott a történelmi viszontagságok szerint. 1773-ban a jezsuita rend eltörlése után katonai raktár lett belőle. 1820-ban visszaadták a rendelteté- sének, újra fölszentelték, és 1826 július 15-én XII. Leó pápa teljes búcsút engedélyezett az itteni zarándokok számára. A búcsújárás napja május hó 3-a, a Szentkereszt megtalálásának ünnepe és szeptember 15-e a Hétfájdalmú Szűz ünnepe. A Kálvária-templom alapépítménye nem változott sem bővítéssel, sem szűkítéssel. Homlokzata a 19. században kapta klasszicista formáját, toronnyal, tornyocskákkal, oszlopokkal, magas ablakokkal, tetőzettel. 1934-ben a toronyban harangokat helyeztek el, melyeket a kassai Buchner testvérek öntöttek. 1966-ban a torony neobarokk tetőzetet nyert, 1969-ben pedig újrafestették az egész építményt. 1982-ben márványpadlózattal díszítették. Oltárai, szobrai, képei művészi értéket nem képviselnek. A szegény nép adományaiból tartotta mindig fönn magát az egész építményt és így előkelőségét nem fitogtathatta. Mégis a kassai nép kedves, látogatott temploma. Lelki igényeik kielégítését a nagy tömegek itt keresik és itt lelik meg. A kassai búcsúsok nem akarják befejezni áhítatukat Krisztus sírjával és a Fájdalmas Szűz szoborcsoportjával, ezért az altemplomból a szent lépcsőn át fölmennek a felső templomba, Szűz Mária megkoronázásának oltára elé.
     Ez a befejezés a zarándokokat a földi szenvedés világából egy új életszemléletbe vezeti, reménnyel és örömmel tölti el, és a halál utáni dicsőség országát hagyja ragyogni képzelete előtt, ahol Szűz Mária már nem a „fájdalmas anya", hanem a mennyország szépséges királynéja.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 141.old.)
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

A 2009. évi búcsú programja:
Szeptember 12. szombat
17.30 - szentmise, don Peter Varga SDB
18.45 - rózsafüzér
20.00 - szentmise, Mons. Anton Konečný
21.30 - keresztút
22.30 - adoráció a templomban - fiatalok programja a teázóban
23.30 - vége (záró, befejezés)

Szeptember 13. vasárnap
07.00 - szentmise magyar nyelven
08.30 - fiatalok miséje, don Jozef Marko SDB
10.30 - ünnepélyes szentmise - Juraj Semivan

Szeptember 15. kedd
07.00 - szentmise
10.30 - ünnepélyes szentmise J. E. Mons. Bernard Bober, kassai segédpüspök

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra