Kemestaródfa

Miród forrás

Vas megyében, a Szombathelyi egyházmegyében lévő kegyhely
     A Szombathelyi Egyházmegyében, Kemenestaródfa kőzelében - közel az osztrák határhoz -, a Strem patak mellett találjuk a Miród-forrást; másik nevén Rákos-kutat: Ott pediglen a közeli időkben felújítt és a mostani őszelőn megáldott, valahai igen híres Mária-kegyhelyet. Itt már a múlt század előtt, a 19. században nagy volt az ismertség. A Rákos családtól nyerte nevét Rákos-kút. Ők terjesztették messzi földön is, hogy érdemes ide jönniük, kü- Iönösen a hidegláztól megkínzottaknak és inniuk a hideg és kemény vízből. Miáltal őket a Szent Szűz gyó- gyuláshoz segíti kegyesen.
     „Jó nékünk itt lenni hűs -forrás tövén - mondta és írta az egykori versszerző: - Hallgatni a víznek csobogás neszét... mindörökre majd tehozzád fűz... hegyoldali Szent Szűz." Rákos betegek is jöttek és gyógyultak a környékbeli falvakból. és a szomszédos Ausztriából is. Cserkészcsapatát vezette ide, az 1940-es években, a halhatatlan színésszé lett Sinkovits Imre, hogy szorgos munkájuk tovább szépítse és kedvesítse .a kegyhelyet és környékét.
     Csakhogy a nehéz negyven év ide aknazárat telepített. Nemcsak a Szűzanya, hanem az osztrák határ közelsége miatt is. Ide hullt-szakadt és tartósan itt maradt a vasfüggöny. Senki - sem hívő, sem hitetlen, sem súlyos beteg, sem makkegészséges - nem jöhetett ide. A forrást betömték, a helyet feledésbé taszították.
     Hárman, Kemenstaródfára valósiak kibontották, gaztalanították és teljesen megtisztították a forrást, rendbe tették az ide vezető utat és a környéket. Kiváltképp Márffy József szorgoskodott, aki naponta talált itt tennivalót. Sokan segítettek szívesen, közülük is Barbara Hemmelmayr asszony és gróf Alexander Mensdorf Poully kiemelkedően. A határőrség pedig készséggel engedélyezte - maga részéről - a felújítást.
     A kíváncsi, ólálkodó és mohó erdei vadaktól kerítés véd. Áll a feszület. Kápolna épült a forrás fölé. Jöhet a terepjáró, ha esik az eső, és amikor már nagyon sáros ide az út. A megáldás napján is esett az eső és felázott az út. Kit érdekelt! És jöttek jöttek sokan is. Gyermekek verseket szaval tak, a szentmisét Gyürki László pápai prelátus mondta.
     Istennek - és nektek, testvéreink - legyen hála. Ilyen történelem járja mifelénk.
     S. Gy. F.
(Forrás: Vas Népe)

Foto: Farkas Erik

Foto: Farkas Erik

Foto: Farkas Erik

Foto: Farkas Erik

Foto: Farkas Erik


Római Katolikus Plébánia
9921 Vasalja
Rákóczi Ferenc u.2.
Tel.: -
Batthyány-emlékhely a Miród forrásnál.
     A megyei hírű Miród-forrás kegyhelynél elkészült a herceg, dr. Batthyány-Strattmann László tiszteletére épített lourdes-i barlang.
     A barlang, mely a kemestaródfai ökonnányzat és dr. Gyürki László pápai prelátus anyagi támogatásával készült, a herceg-orvos boldoggá avatásának emlékére épült. A lourdes-i barlang építése már tavaly, a kegyhely felújításakor szóba került, de anyagiak híján meghiúsult. A barlang építését dr. Gyürki László pápai prelátus vetette fel. Tavaly dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása után vélték úgy a szervezők, hogy a boldoggá avatás tiszteletére valamilyen emléket kellene építeni, csakúgy, mint a fára többi falujában (Horvátnádalja, Felsőberki). A tervrajzok elkészülte után a szervezők benyújtották pályázatukat a PHARE-hoz. A pályázatot elutasították. Így ismét csak úgy kellett összeszedni az összeget, hogy megvalósuljanak a tervek.
     Az építés költségvetése 230 ezer forint volt, melynek nagy részét a kemestaródfai önkormányzat, és dr. Gyürki László állta. Takó Gábor szervezésével augusztus végén elkezdődhettek a munkálatok, és október elejére elkészült a barlang. A kőművesmunkákat Horváth László és Meixner László vállalta. Ahhoz, hogy elkészüljön az emlékhely, kellett a falubeliek odaadó munkája is. A barlang három méter magas, külseje téglából készült., a belseje faragott kővel van kirakva. Tetejét cserép borítja, melynek közepéből emelkedik. ki a kereszt, melyet már messzi ről jól látni. A barlang elejére három emléktáblát helyeztek, a herceg portréjával, a Batthyányi család hercegi ágának a címerével, míg a harmadik megemlékezik a boldoggá avatásról. A Szűz Mária és a Szent Bernadett szobrot tavasszal juttatják a barlangba.
     A kegyhely nagy látogatottságnak örvend. A helyet a me gye egész területéről felkersik, sőt volt látogató Budapestről, . a szomszédos Ausztriából is. Miród-forrást felvették a turistacélpontok közé.

Foto: Farkas Erik

Fotó: Farkas Erik
Mindszenty-emléktábla
Fotó: Farkas Erik
A forrás környéke
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly
A plébániatemplom
Fotó: Nagy Géza
A plébániatemplom
oltára

Fotó: Kósa Károly
Szent Anna oltárkép
Fotó: Nagy Zoltán
Kőkereszt a templom
előtt
Fotó: Kósa Károly
Mária-szobor a kőkereszten
Fotó: Nagy Zoltán
A kőkereszt felirata


Köszönet Nagypál Emmának és Farkas Eriknek a segítságért!

Vissza a kezdő oldalra