Képeslapok búcsújáróhelyekről Gondos Béla gyűjteményéből


Bakonybél. Szentkút-kápolna
Foto: Ripely Imre (1983)
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest

Báta, Szent Vér templom
Foto:Váraljai jános
MTI Foto, Budapest

A Szűzanya kegyképe
a premontrei prépostsági
templomban Csornán
Foto: Deim Péter
Csornai Múzeumért
Alapítvány, Csorna

Hédervár. Foto: Gehring János
MTI Foto, Budapest


Lőcse
Szűz Mária templom

A somogyvári Sz. Mária Magdolna
templom főoltára
Foto: Mészáros
Forte Színes Labor

Városlőd Kálváriahegy
Verlag Fr. Fiedler

Városlőd. A régi karthauzi kolostor
Verlag Fr. Fiedler


Törökszentmiklós. R.k. templom
Foto: Csobaji Előd (1981)
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

Szeged. Alsóvárosi
ferences templom (XV.-XIX.sz.)
Foto: Radó László (1989)
Képzőművűszeti Kiadó, Budapest

Szeged
Foto: dr,Bérczi L.-Radó L.(1986)
Képzőművészeti Kiadó, Budapest

Pécs. A Budai Külváros a Havi heggyel (1960)
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest


Sümeg, Plébániatemplom
Főoltára: Urunk Mennybemenetele
Mellékoltár: Golgota
Fk: Békefi László

Sümeg, R.k. templom
Maulbertsch: "Jézus körülmetélése"
c. képe (1757-1758)
Foto: Horváth Zoltán
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

Sümeg, R.k. templom
Maulbertsch: A háromkirályok
imádása c. képe (1757-1758)
Foto: Horváth Zoltán
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

Sümeg, kegytemplom
A templom hajója és részletek
F.A.Maulbertsch (1724-1796) freskóiból
Foto: Szelényi Károly


Sümeg, Plébániatemplom
Részletek F.A.Maulbertsch
(1724-1796) freskóiból
Foto: Szelényi Károly
Művészeti és Kiadó Bt,
Veszprém

Sümeg, Plébániatemplom
F.A.Maulbertsch (1724-1796):
Pásztorok imádása
Foto: Szelényi Károly
Magyar Képek

Sümeg, R.k.templom
F.A.Maulbertsch (1724-1796):
Pásztorok imádása c. oltárképe
Foto: Dobos Lajos (1984)
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

Sümeg, Plébániatemplom
Foto: Szelényi Károly
Magyar Képek

Sopron, Barokk lépcső
Foto: Filep István
MTI Foto, Budapest


Öttömös
Erzsébet (Back) kápolna (1937)
Foto: Kovach László

Mezőkövesd, Római katolikus templom
Foto: Szamosi János
MTI Foto, Budapest

Jászberény. A R.k. templom kápolnája
Foto: Gabler Csaba (1983)
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

Kecskemét. Piarista templom
Mária kápolna 1746.
Az oltárkép a nagyszombati
székesegyházban 1708 óta tisztelt
könnyező Szűz Mária kép másolata
Foto: Fellegi Jenő
Piarista Gimnázium kiadása


Máriabesnyő Kegytemplom
(XVIII.sz.)

Máriagyűd
Kegytemplom (XVIII.sz.)
Foto: Vuray György
Plébániahivatal, Máriagyüd
kiadása

Máriagyűd
Kegytemplom a kegyképpel.
Szent Ferenc-rend kiadása

Máriagyűd Római katolikus templom (XVIII.sz.)
Foto: Sehr Miklós (1987)
Képzőművészeti Kiadó, Budapest


Máriagyűd
Foto: Vuray György
Plébániahivatal, Máriagyüd
kiadása

Máriagyűd Római
katolikus templom (XVIII.sz.)
Foto: Vuray György


Máriakéménd, Nagyboldogasszony kegytemplom
Foto: Jantos Miklós
Rk. Plébánia Máriakéménd kiadása

Márianosztra
R.k. (pálos) templom (XIV-XVIII.sz.)


Márianosztra
R.k. (pálos) templom
(XIV-XVIII.sz.)

Márianosztra
R.k. (pálos) templom
(XIV-XVIII.sz.)
Foto: Sehr Miklós (1980)
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

Mátraverebély-Szentkút Kegytemplom (XVIII.sz.)
Foto: Máté Imre (1983)
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

Mátraverebély-Szentkút
R.k. kegytemplom (XVIII.sz.)
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest


Mátraverebély-Szentkút
Kegyszobor a templom
főoltárán (XVIII.sz.)
Foto: Horvay János (1977)
Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

Szentkút
Polipress Kft.

Andocs


Bény. Szentkút (Kutacska)
Foto: Asztalos Árpád
Lilium Aurum kiadása

Gencsapáti. Szentkút
Foto: Kerekes József
R.k. Plébánia, Gencsapáti kiadása

Vissza a kezdő oldalra