Királyfa

Kralová pri Senice

Fájdalmas Szűz kegyhelye
    A történelmi Pozsony megyében, a szenczi járásban található ez a kis falu. A nagyszombati érsekség joghatósága alá tartozik. A kegykép: a Boldogságos Szűz képe a Pálffy grófok királyfiai kastélykápolnájában volt, és 1683-ban, Bécs török megszállása idején sokak szeme láttára sűrű könnyeket hullatott.
     A későbbiek során Godovics Wunibáld kapucinus atya, egykori királyfai káplán értekezést készített a kegykép eredetéről, mely alapján köztudott, hogy a Fájdalmas Szűz szemeiből könnyek csorogtak és az ölében fekvő Krisztus teste is verítékezni látszott. Ekkor Ausztriába kellett vinni a császár parancsára (miként az első pócsi könnyező képet is), és Bécsújhelyen, a jezsuita szerzetesek templomának főoltárára helyezték. Előbb azonban lefestették a könnyező képet, másolatot készítettek róla, és az eredetinek a helyére függesztették. A festmény fadeszkára készült.
     1835 táján gróf Pálffy Ferenc és felesége, Erdődy Natália grófné idejében mind az udvari kápolna, mind pedig a benne lévő Mária-kép nagy becsben állott. Annak ellenére, hogy a helység, Királyfa az egyházfai plébánia joghatósága alá tartozott (akkoriban mint az esztergomi érsekség része), a kastély mindenkori urai kötelezték magukat, hogy a bazini kapucinusok kolostorából egy szerzetespapot alkalmaznak a kegykápolna szolgálatára.
     A királyfai, túlnyomórészt szlovák nyelvű katolikus hívek naponta járulhattak a kegykép elébe szentmisére, sőt vasárnapokon és ünnepeken délután litániára és rózsafüzérre is megjelenhettek a kastélykápolnában. A tágas kegykápolna mindenkor tömve volt, hiszen sokszor még a szomszéd helységekből, sőt a Csallóközból is jöttek zarándokok. Imameghallgatások is gyakorta történtek.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 148.old.)

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 's az ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.146.old.
Ének
.(dallama: Gyászba borult Isten csillagvára...)

1. Égi Anyánk, világ királynőjel
Pereg könnyed forrón tündökölve.
S ez a szent könny, amely felénk árad,
Nagy intő jel a gonosz világnak.

2. Vétek-tenger önti el a földet,
S rút bűneink miatt hull a könnyed
Szomorítjuk áldott szent fiadat,
S ömlik egyre a bánatkönny-patak.

3. Zokogsz egyre, ó Szűzanyánk, drága.
Hull könnyed a tévelygő világra,
Látod a bajt és a betegséget,
És hogy mennyi tömérdek a vétek.

4. Nem tudsz már csak értünk sírni-ríni,
Hulló könnyed a világot hinti,
Figyeljünk föl bánatkönnyes szódra,
Hogy megtérjünk, itt a végső óra.

5. Drága szíved kérjük esdekelve,
Adj gyógyírt a sok-sok üszkös sebre,
Szükségünk van reád, ó Szűzanya,
Kell a szíved szent vígasztalása.

6. Emelj föl a bűn sarából minket,
Nyújts oltalmat hű gyermekeidnek,
Adj irgalmat, hints szét sok kegyelmet,
A pokoltól a lelkeket mentsd meg.

7. Ádáz harag, vad gyűlölet itt lenn,
Ne lobogjon az emberi szívben,
Fájó könnyed a bús földet mossa.
Hófehéren, szépen csillogóra.

8. Mint a mennyben, a földön is végre
Uralkodjon mindörökre béke.
Szeplőtelen, áldott szent szíveddel
Egyesüljön minden hívő ember.

9. A sugárzó oltáriszentségben
Forrjunk össze Fiaddal egészen,
Gyúljon bennünk nemes, szent szeretet,
S csókoljuk föl szánakozó könnyed.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 148-149.old.)


Vissza a kezdő oldalra