Kisfalu

Mála Vieska

Kisboldogasszony búcsújáró helye
     Kassa város közelében található, a hernád-szentistváni plébánia filiája. Szlovák elnevezése: Malá Vieska-Druzstevná pri Hernade. Sáros megye. A kegytemplom már 1433-ban állt Szűz Mária születése tiszteletére fölszentelve. A 16. és 17. században a protestánsok foglalták el és használták 1698-ig. Késöbb 1707-1714-ig ismét. 1733-ban Kassa városa a kegytemplomot szépen fölújította. Kegyképe a hagyományos ábrázolású, máriapócsi kegykép utánzata. 1733-ban a jezsuita rend eltörlésekor a kassai jezsuiták az ő máriapócsi képmásolatukat a kisfalusi templomban helyezték el. Ekkor a görög katolikus hívek zarándokolni kezdtek ide, és utánuk nemsokára a kassai latin katolikusok is. 1774-ben a nagy kegyhelyismerő Jordánszky Elek püspök is volt itt szüleivel kilencéves korában. 1775-ben pedig elzarándokolt ide Eszterházy Károly egri püspök is. Mivel a zarándokok száma egyre nőtt, ezért az imameghallgatások hálájaként egyre több fogadalmi ajándékot kapott a kegytemplom A kisfalui kegykép 80x50 cm es méretű. Időközben a barokk képkeret valódi arany gloriólát kapott a 18-19. század fordulóján. Jézus és Mária ruhája pedig gyöngyház nyakéket kapott. Közben arany és ezüst fogadalmi ajándékokkal aggatták tele a kegyképet (szívek, szemek, kezek, lábak stb.). Volt idő, amikor a kegyképen ötvenhét darab, a templomban százhuszonöt darab fogadalmi tárgy foglalt helyet. A széles környék népe zarándokolt már ide, és ezért a templom szűknek bizonyult Kisboldogasszony ünnepén. Ezért Kassa városa 1803-ban új és nagyobb kegytemplomot építtetett egy dombon, az erdő szélén: XVI. Gergely pápa 1831. október 29-én teljes búcsút engedélyezett a zarándokok számára, kik ezt a kegyhelyet szeptember 8-án meglátogatják, szent gyónáshoz és szent áldozáshoz járulnak és imádkoznak a szentatya szándékára. Árnyas erdőszélen, a kegyhely csendjében szívből fakad és fölüdít az áhítat. A kegyhely magánya, rejtettsége hívja a zarándokokat a világ forgatagának a zajából, a munka (robot) rohamából az áhítatos ima örömébe és nyugalmába, hogy megpihenve testben-lélekben, az áhítatban megerősödve, áldásos . érzelmekkel térjenek vissza a zarándokok otthonaikba és munkahelyeikre, az újabb napok küzdelmeire, kegyelmekkel fölvértezve. A kegyhelyről Jozes Straka írt könyvet Malá Vieska címen. Kassán adták ki 1908-ban. A templom főbúcsúja Kisboldogasszony: szeptember 8.
Fotó: Nagy Géza


A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 's az ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.146.old.

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Vissza a kezdő oldalra