Kisperlasz

Prihradzany

Szent Anna búcsújáró helye
     Kegyhely Gömör és Kis-Hont vármegye területén, a nagyrőczei járásban, Jolsva térségében, a rozsnyói püspökség területén. Csak közúton lehet megközelíteni. Szlovák neve: Prihradzany okr. Roznava. Szent Anna asszony, a Boldogságos Szűz édesanyja tiszteletére tartják a búcsújárást július 26. közelében. A fölszentelt kápolnát az idő vasfoga napjainkra erősen megrongálta, de 1990 nyarán a búcsújárást fölújították, miután az istentelen bolsevizmus megbukott. Szlovák érdekeltségű kegyhely, ezért a szentmisét is a jolsvai plébános celebrálta, míg a szlovák prédikációt a licinci plébános tartotta. 1262-ben Prelaz, 1558-ban Perlak, 1808-ban Prihardzany és Perlász a neve. A Krasz hegység északi vonulatán fekszik a Murány-patak völgyén, erdők között. A 13. században a jolsvai vár tulajdona, a 16. században pedig Murány váráé. Lakói fazekasok, pipakészítők és fuvarosok, valamint méhészek. 1773-ban huszonhat jobbágy és zsellér lakta. A kegykápolna a 18: századból származik. Mennyezete fából készült és festmények díszítik.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 220.old.)

Barna Gábor: Szent Anna búcsúján Gömörben (1993)
A kegykép Fotó: Kósa Károly

A kegytemplom belső tere Fotó: Nagy Géza

A kegytemplom Fotó: Nagy Zoltán

     Ének
(dallama: Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária...)

1. E szent helyre gyűltek ma a buzgó hívek,
Szűz Mária jó anyját dicsérni jöttek.
Kegykápolnánkban, kedves lányával
Anyai szent áldását árasztja reánk.

5. Légy a mi pártfogónk is földi életünkben,
Hogy békességben jussunnk föl az egebe.
Kegykápolnánkban...

2. Csillagokkal van feje fölé fölírva:
Százezerszer áldott légy, dicső Szent Anna,
Kegykápolnánkban...

3. Gyertek ide, bús árvák, meddő könnyezők!
Megvigasztal ő minden síró kesergőt!
Kegykápolnánkban...

4. Szent Anna az özvegyek hű szószólója,
A szomorú emberek vigasztalója.
Kegykápolnánkban...

6. Majd ha éltünk véget ér, dicső Szent Anna,
Leányoddal jöjj akkor mi oltamunkra!
Kegykápolnánkban...

7. Vezess föl a mennyország dicső házába!
Isteni unokádnak áldott jobbjára.
Kegykápolnánkban...

8. Hozzád jöttünk, jó Anyánk, téged szeretünk.
Szép nevednek napjára, hogy köszönthessünk!
Kegykápolnánkban...

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 221.old.)

Fotó:
A falu létképe
Fotó:
A plébánia templom
Fotó:
Első világháborús magyar hősök
emléktáblája a templom falána
Fotó:
A Szent Anna templom
a temetőben

Fotó:

Fotó:

Fotó:
Régi sírkereszt
Fotó:
Magyar család sirhelye
e perlászi temetőben
Fotó:
A kerektemplom tetején
lévő kereszt

Fotó:
Ablak - körkereszt
Fotó:
Kilátás a templom bejáratából
Fotó:
A Szent Anna oltár
Fotó:
Régi oltárkép
Fotó:
A templom belső tere

Fotó:
A templom belső tere
Fotó:

Fotó:

Fotó:


Vissza a kezdő oldalra