Kisszeben

Sabinov

Boldogasszony és Keresztelő Szent János búcsújáró helye
    Erről a kegyhelyről egy Szlovákiában kiadott, és az ottani Máriás kegyhelyek egy részét mutató képeslapról értesültünk, de sajnos semmi egyebet nem tudunk róla, és csak feltételezzük, hogy a plébániatemplom a kegytemplom. Ennek gótikus főoltárán Szűz Máriát láthatjuk, karján a Kisjézussal, a főoltár táblaképein pedig Keresztelő Szent János életéből vett jeleneteket.
Foto: Nagy Géza Foto: Nagy Zoltán
    A kisszebeni plébániatemplomot 1460-ban gótikus stílusban építették. 1518-1523 között Johannes Brenngyssen építette át reneszánsz stílusban, ezt a tevékenységet felirat is megörökítette. A lunettás kapu készítője feltehetően Vincenzó da Ragusa, raguzai Vince mester, dalmát származású kőfaragó. Szárnyasoltára s szószéke szintén az ő műve, három szobor pedig Lőcsei Pál mester tanítványainak munkája. A szószék mellvédje reneszánsz orsós-korlátos, pilaszteres. A Berzeviczy-sírkő XV századi, gótikus. A templom képeinek egy része másolat, az eredetieket 1890-ben a budapesti Szépművészeti Múzeumba vitték. Ekkor restaurálták a templomot is, Schulek Frigyes tervei szerint. Harangtornya reneszánsz, 1657-bó1 származik.
(Forrás: Szombathy Viktor: Szlovákiai utazások. Panoráma. 1999. 219.old.)
Fotó: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra