Kópháza

Lorettói Fekete Mária kegyhelye

Győr-Sopron megyében, a Győri egyházmegyében található kegyhely
A Győr-Sopron megyei község az osztrák határ közelében, Sopron mellett van. A Győri egyházmegyéhez tartozik.
     A kegyhely története a XVII. század végére nyúlik vissza, és szorosan kötődik a Nádasdy családhoz. Nádasdy Ferenc országbíró volt az ellenreformáció idején, több katolikus templom, kegyhely megújítója. Eleonóra nevű lánya kisgyermek kora óta sokat betegeskedett. A buzgó katolikus családban felnövekvő kislány gyakorta játék helyett is az imában lelte örömét. Nagyon szerette azt a kópházi erdőben álló kis kápolnát, amelyben a Lorettói Mária, a Fekete Mária szobra állt. Ezt apja hozta a Lajta-hegységen túli Lorettom nevű helységből, ahol feleségével, Esterházy Annával, a nagy Mária-tisztelő Esterházy Pál nádor lányával ő építtette meg a szerviták kolostorát, Mária názáreti házát. Ez volt Magyarország legnagyobb lorettói kegyhelye. (Ma Burgenlandban, Ausztriában.)
     Egy ízben Eleonóra súlyos betegségében fogadalmat tett a Szűzanyának, hogy ha felgyógyul, kolostorba vonul és életét Istennek szenteli. Hamarosan felgyógyult és közölte szándékát szüleivel. Ám azok már elhatározták, hogy Wesselényi Lászlóhoz adják férjhez. Bár nem akart szembeszegülni szülei akaratával, nagyon vágyott fogadalma teljesítésére. Esküvője napján már visszatértek a templomból és megkezdődött a lakodalom. A lány egy ablakmélyedésbe húzódva imádkozott Istenhez, hogy vegye őt magához. Vihar támadt hirtelen és villám csapott le a lányra, aki azonnal meghalt.
     A megrendült Nádasdy Ferenc leánya emlékére 1670-ben kőkápolnát építtetett, ahol Eleonóra végső nyugalomra talált. A kápolnát a XVIII. század közepén Széchenyi Antal gróf megnagyobbíttatta, az a mai díszesebb templom. Fő búcsúja Nagyboldogasszony (augusztus 15), Mária. mennybevitelének ünnepe.
     A kegytemplomban figyelemre méltó a főoltár és a szószék művészi kialakítása. A Lorettói Mária fekete szobra öltöztethető, megkoronázott. Szilárdfy Zoltán művészettörténész értelmezése szerint az oltár architektúrája Mária názáreti házát sejteti. Szűz Mária szüleinek, Szent Annának és Joachimnak a szobrai is Mária názáreti házára utalnak. A római katolikus egyház apostoli eredetű Mária-tiszteletét pedig Péter apostol szobra igazolja, míg az oltár másik oldalán a szeretett tanítvány, János evangélista szobra áll. Ő fogadta házába Máriát Fia kereszthalála után. Az oltárépítmény minden dimenziója tehát a Szent Család názáreti házára utal, amelyet az olaszországi Loretoban tisztelnek.
     Érdemes megnézni a templomban függő XVIII. századi fogadalmi képet, amely a búcsújáró hely hajdan virágzó kultuszát idézi. A rajta ábrázolt Háromkirályok az egykori utazók, zarándokok mennyei pártfogói.
     Autóbuszos zarándokoknak talán jut idejük a közeli Nagycenkena Széchenyi-emlékek és az Ybl Miklós tervezte templom megtekintésére. Az időben megtervezett zarándoklatba esetleg be lehet kapcsolni a kultuszt kibocsátó hely, a burgenlandi Lorettom kegytemplomának felkeresését. Lorettom mai gondozói a Szűz Mária Oblátái nevű új alapítású szerzetesrend tagfiai.
     Kópházát Sopronon keresztül lehet megközelíteni vasúton. Sopronból buszjáratok indulnak a községbe.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 89-90.old.)

Berke József gyüjteményéből

Berke József gyüjteményéből

Berke József gyüjteményéből

Kép forrása: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. Foto:Lantos Miklós

Üdvözölt légy Szent Szűz Isten Anyja vagy.
Régtől fogva áldjuk nagy hatalmadat.
Elődeink útján jöttünk most ide:
Hozott századoknak lángoló hite

Áldott képed itten Kópháza ölén
Régtől fogva élet, édesség, remény.
Tudjuk a hit nélkül nekünk mi marad:
Mutasd meg hát nékünk áldott Fiadat.

Ma sem kell e népnek másra várnia,
Hűséges Szűz, áldott szép Szűz Mária.
Szép Reménység útján vezess a jóra,
Szomorúak égi vígasztalója.

Forrás:Ft.Furcsik György-Kerekes József:
Búcsújárók könyve Bp. 2001. 123.old.

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 97.old. Foto:Lantos Miklós (1988)


Római Katolikus Pébánia
9495 Kópháza
Vasút u. 53.
Tel.: 99/357-126
Berke József gyüjteményéből

Berke József gyüjteményéből

Fő búcsúja Nagyboldogasszony, (Augusztus 15.) Mária mennybevitelének ünnepe.

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:


Vissza a kezdő oldalra