Körmöcbánya

Kremnica

Lorettói Mária kegyhelye
     Majsai Mór ferences páter a Boldogasszony Anyánk című könyvében a 13. századból eredezteti ezt a Bars megyei kegyhelyet, mely az ősi bányaváros gyöngyszeme. A ferences atyák telepedtek itt meg, és az ő templomuk köré csoportosultak a Mária-tisztelő búcsús hívek. Ma is ez a helyzet. Assisi nagy szentjének példája nyomán a Mária-ünnepeken és a fogadalmi Mária-napokon jönnek szívesen a zarándokok a Boldogságos Szűz köszöntésére, a Szeretetláng szellemében. Tudják, hogy nem a tömegélmény, hanem az egyéni megszentelődés, és kinek-kinek bensőséges imája fűzi az embert az örökkévalóhoz. Körmöcbánya gyönyörűsége még az 1465-ből való, Szent Katalinról nevezett vártemplom, s benne egy csodás, korabeli Szűzanya-szobor, valamint a román stílusú Szent András-körtemplom a 13. századból. Az igen rokonszenves fölvidéki városka megközelíthető vasúton is, közúton is.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 157.old.)

A lorettói kápolna kegyszobra Foto: Nagy Géza

A lorettói kápolna oltára Foto: Nagy Géza

Ének

1.Istennek Anyja, ó légy oltatma
Magyar népednek, ó Mára.
Hallgasd imánkat, védd meg hazánkat,
Te vagy e honnak Nagyasszonya.
Védd meg e szép hazát, védd meg viharokon át.
Előtted térdelünk, tehozzád esdeklünk.
Édes Nagyasszony, kérünk, maradjon
Anyai jóságod mindig velünk.

2. Kérünk, figyelj ránk,
hallgasd meg imánk,
Könyörögve esdünk, ne hagyd néped. .
Vihar dúl felénk, ó légy a segély,
Hisz te vagy e honnak Nagyasszonya!
Védd meg...

3. Országunk győngye, népünk szép fénye,
Kinyílt virágszál vagy, Mária.
Szent békét kérünk, hallgasd kérésünk,
Adj világbékét, ó Szűzanya.
Védd meg...

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 157.old.)

Fotó: Nagy Zoltán
A város látképe
Fotó: Nagy Zoltán
Szenthéromság szobor
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly
A ferences templom
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A templom belső tere
Fotó: Nagy Géza
A lorettói kápolna
oltára
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Kósa Károly
Szent Katalin
templom
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán
Szent Katalin
templom oltára...
Fotó: Nagy Zoltán
...és Mária szobra
Fotó: Kósa Károly
Mária Szobor a
templom mellett
Fotó: Kósa Károly
Szent András
körtemplom

Képeslap Körmöcbányáról


Vissza a kezdő oldalra