Körtvélyes

Hrusov

Szent Anna egykori búcsújáróhelye
    Szent Anna tiszteletére szentelt kegyhely. Csodás erővel hatott és hat ma is ez a magyarrá honosult gótikus kegytemplom a zarándokokra. Áhitata nemcsak a katolikusokra, hanem még a környék protestánsaira is maradandó kegyelmi hatást gyakorolt. Különősen a fölvidéki hívő bányászok és családjaik sietnek nagy-nagy buzgósággal ide, hogy nagyhatalmú védőszentjűk, Szent Anna asszony oltalmát keressék és kérjék.
    Körtvélyes és kegyhelye, Abaúj-Toma vármegyében, a romai járásban található.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 158.old.)

A ma már romos kegykápolnához már meg szűnt a búcsújárás, de még találkoztunk olyan öreggel, aki emlékezett a néhány évtizeddel ezelőtti búcsúkra. A kápolna a falu határában lévő gyümölcsösökön túl, az erdőben található.
nz

Foto: Nagy Zoltán
A kápolna hajója

A körtvélyesi Szent Anna kápolna  Foto: Nagy Zoltán

A körtvélyesi Szent Anna kápolna Foto: Nagy Zoltán

A körtvélyesi Szent Anna kápolna Foto: Nagy Zoltán

A körtvélyesi Szent Anna kápolna szentély része Foto: Nagy Zoltán

Ének
1. Dicsőült Szent Anna, mennyei virág,
Életfáján temiett örökös zöld ág,
Koszorúdat rózsákból készítjük,
Szent homlokod azzal ékesítjük.

2. Üdvözlégy ezerszer, boldog Szent Anna,
Akit a jó Isten égi irgalma
Ki választott Fia nagyanyjának,
Mert szülője lett Szűz Máriának.

3. Öröm váltotta föl hosszas bánatod,
Midőn lejött hozzád égi angyalod,
A sok bánatod és szenvedésedért
Néked égi szent magzatod ígért.

4. Az Atyaistennek mennyei gyöngye
Szállott le az égből tisztra szívedbe,
Melyben egy hófehér liliomot
Üdvöt adó életre fakasztott.

5. Ezen mennyei gyöngy, fény sugárzása
Lett az égi virág fogantatása,
Szeplőtelen fogantatás titka,
Szűz Mária lett Jézusunk Anyja.

6. Te legdicsőbb és leg-legboldogabb anya,
Joákim hitvese, kegyes Szent Anna,
Hónál tisztább kebledben szunnyadoz,
Aki nékünk égi örömöt hoz.

7. Oly epedve várta az egész világ
Azt a rég óhajtott boldog, szent órát,
Melyben üdvösségünkre elhozod
Titkos értelmű rózsavirágod.

8. Üdvözölt légy, rózsapiros szép hajnal,
Amely telve vagyon égi malaszttal,
Melyben nékünk a világra hozta
Szűz Máriát az ő édesanyja.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 158.old.)

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Freskó töredékek
Foto: Nagy Zoltán
Szentély
Foto: Nagy Zoltán
Szentély
Foto: Nagy Zoltán
A kápolna hajójának mennyezete


Vissza a kezdő oldalra