Kunszentmárton

Vérző Homlokú Szűzanya kegyhelye

Jász-Nagykun-Szolnok megyében található kegyhely
    A kegykép tulajdonképpen az olaszországi rébeli, illetve krisztinavárosi (Budapest) Vérzől Homlokú Szűzanya kegyképének másolata.
     Úgy került Kunszentmártonba, hogy Nagy Sándor egri főegyházmegyés áldozópap újmiséjére kapta ajándékba édesanyja révén egy Majzik nevezetű asszonykától, aki édesanyjának volt ismerőse, barátnője. Nagy Sándor paptestvér 1941-ben odaajándékozta a kunszentmártoni kármelita rendnek, az akkor épülő templomuk részére. Ez a Szűzanya-kép itt is „kegyképpé" vált, és a kármelita templom búcsújáró hellyé fejlődött Kunszentmártonban. Sajnos a lelki szolgálatot teljesítő kármelitákat 1950-ben a bolsevista diktatúra emberei elüldözték. Ám reméljük, hogy a lelkek és a Szűzanya szolgálatára ide is hamarosan visszatérnek. Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok vármegye neves városkája. Közúton és vasúton is meg lehet közelíteni.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 162.old.)
Kegykép

Fotó: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Lelkemnek hő vágya szeretni téged,
Örömben s bánatban szolgálni néked!
Szívem, ó Mária, érted lángol s ég,
Kit szeretnünk adott az irgalmas ég.

Mária, ó édes, ó irgalmas Szűz,
Vedd szívem érzelmét, mely tehozzád fűz.
Te édesanyám vagy, és én gyermeked,
Életben és halálban érted epedek.

Add, hogy az én szívem mélyen szeressen,
Add, hogy lángszerelmem mindvégig égjen.
Jó és a balsorsban veled élhessek,
Síromig szerető híved lehessek.

Ó, bárcsak lehetne több ezer szívem,
Hogy érted égne mind, s lángolna híven.
De ahányszor az egy megdobban, Anyám,
Annyiszor szálljon fel hozzá.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 162.old.)


Római Katolikus Egyházközség
5440 Kunszentmárton

Tel.: /

Búcsúünnepét, a Kármelhegyi Szűzanya búcsúját a Karmelita kolostorban 2008. július 13-án tartják

Fotó: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
Képek a 2008-as Kármelhegyi Szűzanya búcsúról (Fotó: Kósa Károly):

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Karmelita ének (Elhangzott Kunszentmárton Kármel-búcsúján, 2008. júl. 13-án Séra Erzsébet és a búcsús nép előadásában.)


Képek a 2004-es Kármelhegyi Szűzanya búcsúról (A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár gyűjteményéből. Fotó: Kósa Károly):

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly