Ladomérvágása

Ladomírova

Egykori görögkatolikus búcsújáróhely
     A sáros-vidéki lemk templomos falucsoport egyik települése Ladomérvágása. A község szélén, sík terepen emelkedik a fatemplom, illetve egyéb szakrális létesítmények. A templomkertet részben boronafalas kerítés zárja. A rajta át vezető személybejárati kapuépítmény is fából készült, a környezettel jól összehangolt. A templom közelében feltűnően nagy tömegű, újabb keletű, egyszerű fa harangtorony áll, mely a több mint két évszázados templom torony meggyengülése miatt az ide áthelyezett három harangot hordja. A kert a Ladomerszki család síremlékeit is őrzi.
     Az épület kiváló képviselője a lemk templomtípusnak. Egyes adatok szerint 1742-ben, más források alapján 1752-ben épült. Az elméletileg négytengelyű, három helyiségből álló ház a tipikus alapelemeken túl tér- és tömegformálásában önálló, csak rá jellemző sajátos jegyeket is hordoz. Elsősorban említendő a hajónál alkalmazott födém és az ezzel összefüggő tetőmegoldás. A négyzetes alaprajzú hajó feletti kolostorboltozatos borona födém a legalsó ereszvonal felett ugyanis nyolcszögletű idomba megy át, aminek következtében e felett a kettős ereszű sátortető formája is nyolc-nyolc síkból tevődik össze. Az egymás felett meredek irányú egyenes vonalban, lendületesen magasodó, gazdag barokkos toronykompozíciók önmagukban, egyenként is magas, nyújtott, összetett süvegkombinációk. E tornyok egymáson két-két hangsúlyozott hagymaidomot tartalmaznak. Díszesek a toronytetők csúcsán álló keresztek is.
     Másodsorban sajátos a harangtorony erősen terpesztett jellege, viszonylag nagy tömege, széles alsó része és felnyúló magassága. Az épületnek az átlagostól eltérően nagyobb méreteihez képest az előtér szoknyás tetőzetének ereszvonala igen alacsonyan helyezkedik el. A torony kiálló harangháztömbje a deszkázás által is hangsúlyozott. A deszkák lelógó alsó végei ívesen fűrészeltek, így egymás mellett összefüggő hullámos motívumot adnak. A harangház oldalaira három-három kicsi hangvető nyílást vágtak. A templom egyébiránt a megszokott kevés számú ablakkal rendelkezik.
     Az alsó ereszvonalak alatt mind a boronafalak, mind a vázas falszerkezetek homlokzatai függőleges deszkaborítást és hézagtakaró lécezést kaptak. A tetők egyszerű zsindelyborításúak, néhány sor hegyezett végű. A templom ikonosztázában lévő Mária-kép az építés idejéből való. Az épület légvezetékkel csatlakozik az utcai villanyhálózathoz. A ház nemzeti kulturális műemlék.
A kép forrása: Kovács József: Felvidéki fatemplomok Héttorony Könyvkiadó. é.n. 66.old.
(Forrás: Kovács József: Felvidéki fatemplomok Héttorony Könyvkiadó. é.n. 65-66.old.)

Fotó: Kósa Károly

Foto: Kovács József
Ladomérvágása fatemploma délről
(Foto: Kovács József Forrás: Kovács József: Felvidéki fatemplomok Héttorony Könyvkiadó. é.n. 70.felv.)

Foto: Kovács József
Ladomérvágása szakrális épületegyüttese, középen a fatemplom. Jobboldalon a különálló, hatalmas fa harangtorony, balra a személybejárati fa kapuház, és e kettő között a boronafalas kerítés.
(Foto: Kovács József Forrás: Kovács József: Felvidéki fatemplomok Héttorony Könyvkiadó. é.n. 69.felv.)


Az egykori kegyhelyet Barna Gábor is jelöli a Búcsújáró magyarok című könyvben (Szent István Társulat 1994.) a hátsó, belső borítón lévő térképen, amely Magyarország legjelentősebb kegyhelyeit mutatja a XVIII-XX.században. További részletet nem sikerült eddig megtudnunk a kegyhely történetéről.


Vissza a kezdő oldalra