Léka

Lockenhaus

Boldogasszony búcsújáró helye
     A Kőszegi hegyek lábánál, a Güns-Gyöngyös patak festői völgyében fekvő, városias jellegű nagyközség, mintegy 2020 lakossal.
    A Szent Miklós búcsújáró- és plébániatemplom a község főterén található. A középkori ferences rendi kolostort s templomot 1532-ben lerombolták a törökök. Az Ágoston-rendi kolostort és templomot 1655-ben alapította Nádasdy Ferenc.
    A katolikus templom 1656-1663 között épült fel, Pietro Orsolini olasz építész tervei alapján.
     A kora barokk stílusú, görögkereszt alaprajzú templomhoz széles lépcsősor vezet a térről. A hármas tagozódású, timpanonnal záruló oromzatos nyugati homlokzat alsó szintjén két fülkeszobor s a Nádasdy-Esterházy kettős címer látható. A templom belső terét összefogó főpárkány stukkódíszes, fejezetes pilaszterekre támaszkodik. A boltozat és bordák festése 1913-ban készült.
     A templom berendezése rendkívül gazdag. 1656-ban készült a magas felépítményű, korinthoszi fejezetes oszlopokkal tagolt főoltár, amely teljesen kitölti a mélyített szentély keleti falát. Az oltárképet, amely a templom két védőszentjét, Miklós Bari-i püspököt és tolentinói Szent Miklóst ábrázolja, Kéry György kőszegi festő készítette 1675-ben. A korinthoszi oszlopok között Remete Szent Antal és Pál, a párkányon Szent István és Szent László magyar királyok szobra látható. Az oltárkép felett van a Nádasdy-Esterházy kettős címer. A szabadon álló szentségtartó őrzi a lékai Mária-kegyképet „Mutter vom Guten Rat". A szentély déli falán lévő, Szent Katalint és Sebestyént ábrázoló két olajfestmény (XVIII. századiak) érdekessége, hogy Nádasdy Ferenc és felesége, Esterházy Julianna arcmását örökítette meg rajtuk a Festő.
     A templom különlegesen díszes darabja az északi keresztszárnyban lévő barokk Mária-oltár. Az oltárkép a koronás Máriát mint Magyarország Nagyasszonyát (Regina Hungariae) ábrázolja koronázási palástban, karján a kisdeddel. Az oltárkép alján Buda 1686-os ostroma látható.
     Az oltár mögötti teljes falat akantuszos és puttómotívumos stukkódíszítés tölti ki. A kép felett van a Nádasdy-címer.
     A déli kereszthajó barokk oltárán lévő keresztrefeszítés-csoport XVIII. századi. A keleti és a nyugati kápolnákban lévő mellékoltárok a XVII. század második feléből származnak, az oltárképek későbbiek.
     A pompás rokokó szószék a XVIII. század végén készült.
A kegykép Fotó: Nagy Géza

Magyarország Királynője

A főoltár Fotó: Nagy Zoltán

A kegytemplom Fotó: Kósa Károly

     A templom alatt van a Nádasdy család kriptája, amely alacsony, háromszakaszos, keresztboltozattal fedett helyiség. A falon látható, 1772-ben készült festmények témája a „Haláltánc". A kriptában a Nádasdyak, a velük rokon Draskovichok, Ágoston-rendi barátok pihennek. Középen van a templomalapító Nádasdy Ferenc és felesége, Esterházy Julianna vörös márvány síremléke, fehér márvány angyalszobrokkal, s a kettős címerrel. Vele szemben látható Nádasdy Tamás és felesége, Kanizsai Orsolya síremléke, amely 1562-ben készült reneszánsz munka. A szarkofágot Nádasdy Tamásnak és feleségének térdeplő alakja, s a két család címere díszíti. Itt látható még az 1710-ben elhunyt Nádasdy Ferenc III. s Nádasdy Lipót (1758-ban halt meg), továbbá Nádasdy II. Lipót és feleségének (1813) neogótikus ónkoporsója. A falban lévő sírokban Ágoston-rendi szerzetesek nyugszanak.
     A kripta oltárán az 1644-ben készült Mária-kegykép eredetije [Loretoi Mária szobor - a szerk.]látható.
     A templomhoz kapcsolódik az egykori Ágoston-rendi kolostor, amely 1655-1668 között épült, kora barokk stílusban. 1820-ig volt a szerzetesrendé. Ebben az időszakban a környék kulturális központja volt. 1868-tól az Esterházyak nyári kastélyává vált az egyszerű, egyemeletes, árkádos udvarú épület.
     Az Immaculata-oszlop (Pestis-oszlop) a templom előtt látható.
     1719-ben készült, barokk stílusban, a pestisszentek alakjaival.

(Forrás: Németh Adél: Burgenland. Panoráma Regionális Útikönyvek. Panoráma, Budapest, 2003. 176-177.old.)
Fotó: Nagy Zoltán
A kegytemplom
Fotó: Kósa Károly
A kegytemplom és az egykori kolostor
Fotó: Kósa Károly
Immaculata
Fotó: Kósa Károly
Szent Sebestyén és Szent Rókus
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Kép forrása: Dr.Wolfgang Horvath: Lockenhaus - Burgenland. Salzburg, Verlad St.Peter, 1994.
Regina Hungariae
oltár
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kép forrása: Dr.Wolfgang Horvath: Lockenhaus - Burgenland. Salzburg, Verlad St.Peter, 1994.
A keresztrefeszítés

Fotó:Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly
A főoltár
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Oltárkép
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza
Kegykép
Fotó: Nagy Zoltán
Szent István
Fotó: Nagy Zoltán
Szent László
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Jézus Szíve oltár

Fotó: Nagy Zoltán
Mária oltár
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kép forrása: Dr.Wolfgang Horvath: Lockenhaus - Burgenland. Salzburg, Verlad St.Peter, 1994.
Nepomuki Szent
János oltár
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kép forrása: Dr.Wolfgang Horvath: Lockenhaus - Burgenland. Salzburg, Verlad St.Peter, 1994.
Szent Donát oltár
Fotó: Kósa Károly
Rokokó szószék

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza
A kettős címer
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza
Szent Katalin
Fotó: Nagy Géza
Szent Sebestyén

Képek a templom alatti sírboltról:

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Nádasdy Ferenc és felesége
síremléke
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra