Lók

Unterfrauenhaid

Boldogasszony búcsújáró helye
     A Raidinghoz - Doborjánhoz tartozó, 760 lakosú település első okleveles emlitése 1222-ből származik. Már a középkorban ismert búcsújáróhely volt. A 1529-es török pusztítás után horvátokkal telepítették be a falut.
    A katolikus plébánia- és búcsújárótemplom a falu nyugati szélén található. Temető és védőfal veszi körül A „Mária mennybevitelének" szentelt templom a XVIII. század-ban épült, egy korábbi gótikus eredetű épület felhasználásával. A régi templomot 1456-ban említi írásos adat. Mai formájában egyhajós, a nyugati homlokzat előtti toronnyal és sokszög záródású szentéllyel. A négyszintes, hagymasisakos nyugati torony alsó szintje gótikus, éppúgy, mint a csúcsíves nyugati kapu a felette lévő, szamárhátíves záródású falfülkével. A lépcsőzetes támpillérekkel megerősített hajó, s a déli kapu - amelynek előreugró oromzati fülkéjében fa Immaculata-szobor látható - a XVII. században készült. A támpilléres szentély és apszis gótikus; az eredeti ablakokat elfalazták. A szentély északi falához kapcsolódó sekrestye és az oratórium barokk stílusú, a XVII. századból való.
     A toronyelőcsarnokot késő gótikus csillagboltozat fedi. A Nepomuki Szent Jánost megjelenítő kőszobor és a feszület XVIII. századi barokk munka. A hajó mennyezete pilaszterekre támaszkodó fiókos dongaboltozat. Az orgonakarzat toszkán oszlopokon nyugvó keresztboltozaton ül. A hajótól széles diadalívvel elválasztott szentélyt gótikus hálóboltozat fedi. A szentély falán festett keretben lévő - 1947-ben készült falkép másolat - Dürer: „Mária élete" című képéről.
A kegykép Fotó: Nagy Géza

A mellékoltár a kegyképpel Fotó: Nagy Géza

A templom alaprajza Forrás: Johannes Kodatsch-Josef Rittsteuer: Pfarr- und Wallfahrtskirche Unterfrauenhaid St.Martins-Verlag, Einsenstadt é.n.

     Az oszlopos kialakítású mellékoltár barokk. A szabadon álló szentségtartó őrzi az 1629-ben készült „Fekete-Madonna" kegyképet (Czestochowai kegykép). A főoltár késő barokk kőszobrai SzentJózsefet és Tádét ábrázolják.
     A rokokó díszítésű szószék 1760-ban készült. Az angyalfejes relieffel ékesített keresztelőkút a XVII. század második feléből való.
     Ebben a templomban keresztelték meg Liszt Ferencet, mivel születésekor Doborjánnak még nem volt saját temploma. A templom körüli temetőt lőréses védőfal veszi körül. A kapu pillérjén angyalfejek és egy tábla látható, amely Liszt Ferenc megkeresztelésének emlékét őrzi.
     A Szenvedő Krisztus szobra a templom mellett 1628-ban készült.

(Forrás: Németh Adél: Burgenland. Panoráma Regionális Útikönyvek. Panoráma, Budapest, 2003. 166-168.old.)

A kegytemplom Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A szenvedő Krisztus
szobor
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly
Liszt Ferenc emléktábla
Fotó: Nagy Zoltán
A templom bejárata

Fotó: Nagy Zoltán
Jézus Szíve szobor
Fotó: Nagy Zoltán
A templom története
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza
Immaculata szobor
Fotó: Kósa Károly
A Dürer kép másolata

Fotó: Kósa Károly
Nepomuki Szent János
Fotó: Kósa Károly
XVIII.századi feszület
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza
Mária mennybevitele
Fotó: Nagy Zoltán
Keresztelőkút

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A kegykép részlete
Forrás: Johannes Kodatsch-Josef Rittsteuer: Pfarr- und Wallfahrtskirche Unterfrauenhaid St.Martins-Verlag, Einsenstadt é.n.
A templom a 80/81-es felújítás előtt és után


Vissza a kezdő oldalra