Lucs

Luč na Ostrove

Szent Anna csallóközi kegyhelye
     A lucsi kegyhely Pozsony megyében található. Szlovák neve: Luc na Ostrove. A dunaszerdahelyi járásban található. A gellei plébánia filiája.
     A kegyhelynek legendája nincs. A búcsújárás Szent Anna ünnepével - július 26. - van kapcsolatban. Ilyenkor megjelennek a szomszédos falucskák népei is. Ugyanis a csallóközi falvak aprók. Egy plébániával sok, néha tizenkét kis település van eggyé alakulva.
     A búcsúsok rendszeresen a gellei templomnál gyülekeztek, és innen indultak körmenetben. Lucson tartották az ünnepi szentmisét és más búcsús áhítatokat Ezután a csoportok körmenetben tértek haza. 1248-ban Luche néven szerepelt a helység, majd 1447-ben Naglwche, 1927-ben Nagylucs. A kegykápolna a 18. századból való, klasszicizáló stílusban épült. 1884-ben átépítették. Oltárát Szent Anna kegyképe díszíti. A törökk időkben Csallókőz százhúsz sziget szövevénye volt. Áradások idején a szigetek közt folyamok ömlöttek, szárazság idején viszont az ingoványok védték a szigeteket.
     E természetes védelem miatt a törők nem támadta meg Csallóközt. Emiatt biztonságos volt és szinte minden szigetecskén falu épült. A lucsi hajdani zarándoklatok a 20. század közepétől a vallásüldözések miatt csupán a leányegyházi (filiális) kápolnabúcsú szintjén folynak tovább a falucska saját ünnepeként. Jó volna, ha Isten búcsújáró népe újból idetalálna mind nagyobb számban Szent Anna búcsújára. Szent Anna ünnepe nem bibliai és nem kinyilatkoztatott név ünnepe.
     A Szt. Jakab-féle „ősevangélium" ismertet meg bennünket véle. Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, Jézus Krisztus nagymamája. Férje Joákim. Ők ketten a tisztességes keresztény családok, házastársak példaképei jámborságban, szeretetben, hűségben, szelídségben, szorgalomban. Szent Anna tisztelete a keresztes háborúk közvetítésével terjedt el. A Szent Nagymama képe szinte minden búcsújáró helyen megtalálható. Világszerte elég sok helyen létesült Szent Anna számára külön búcsújáró hely. Ilyen Lucs is, ahol a búcsús nép nagy örömmel zengedezi Szent Anna nevét.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 169-170.old.)
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Téged jöttünk köszönteni... Néped Isten elé járul...)

1. Szent Anna, szép virágoskert,
Melyben egy szép virág termett.
Arany bimbó, arany kalász,
Néked örvend egész világ.

2. Ó, csak jertek kiöszönteni,
Szent Annával üdvözleni,
Mondjuk szívből:
Ékes rózsa, kisasszonyunk, Szűz Mária.

3. Szent Joákim örömére
Kinyilt egy virág részünkre,
Szent Annának kis kertjéből,
Szállt az egek erejéből.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 170.old.)

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Géza

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly


Vissza a kezdő oldalra