Magasmajtény

Hrusov

Szentkereszt búcsújáróhelye
     Az Ipolytól nem messze, Hont vármegyében található kegyhely, a korponai fennsík déli lejtőin. Megközelíthető kőzúton Ipolynyék irányából is. A nagyszombati érsekség joghatósága alá tartozik.
     A falu feletti Strána dombon (520 m) magasan áll a kápolna, a harangláb és a keresztút. A kápolnát a 17. és 18. század fordulóján építették. Fogadalomból emelte a falu népe a kolerajárvány idején, melytől szerencsésen megszabadultak. A haranglábat és a keresztutat 1923-ban építették. Természetesen a kolerajárvány után évente tartottak itt zarándoklatokat a falubeliek. A körmenet ilyenkor a falu főtemplomától indult a kis kápolnához. A zarándoklatokat évente kétszer végezték a tavaszi Szent Kereszt megtalálása ünnepén, és szeptemberben a Szent Kereszt fölmagasztalásakor (IX.14.).
     A kommunista-ateista-materialista diktatúra időszakában tizenhárom éven át szünetelt ez az ősi kultusz, de hála Istennek 1990-ben újra megindult a hálás szeretet emlékeként a búcsújárás. A község: Hrusov vad Krupine, plébániatemploma késő barokk építmény.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 171.old.)

Foto: Nagy Géza
A kápolna a plébánia templomból nézvést
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Ének
1. Közelebb, közelebb, Uram, hozzád!
Boldogan ölelem keresztedet át.
Édes lesz az nekem, hisz te fogd kezem.
Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!

2. Ha vándorutamon a nap leszáll,
Nyugtot fáradt fejem csak nálad talál.
Álmomban rebegem, ó emeld a szívem:
Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!

3. Lépcsővel álmodom, hozzád vezet,
Kegyelmed fölsegít azon engemet.
Angyali szózat hív, repes feléd a szív,
Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!

4. Tövises szűk úton a mennybe fel,
Vándorló gyermeked bizton jut majd el.
Agyalok szárnyain segíts, segíts nekem.
Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!

5. Repeső szárnyakon, felhőkön át,
A csillagok fölé, fel, uram, hozzád.
Melletted a helyem, ó emeld a szívem.
Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!

6. Tudom, ha arcodat megláthatom,
Végetér majd akkor sok-sok bánatom.
Sóhajom végszava e hű ima legyen!
Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 171.old.)

Foto: Nagy Zoltán
Kilátás a faluba vezető útról
Foto: Nagy Zoltán
Kilátás a kápolnától
Foto: Nagy Zoltán
A káponához vezető igen
meredek keresztút
Foto: Nagy Géza
A 75-ös főút felől vezető
útról ennél a keresztnél
kell jobbra egy földútra
letérni, amely a
kápolnához vezet.


Vissza a kezdő oldalra