Magdolna-forrás

(Rozsnyó közelében)

Mária Magdolna búcsújáróhelye
     Középkori kegykápolnája minden idejövő zarándokot áhítatra hangol. Mária Magdolnát telkinti a kegyhely nagyrabecsült patrónájának. Könnyhullatása miatt a források az ő példájára különös vonzerőt nyertek, de a búcsújárás vezeklő, tisztálkodó hangulatát is tükrözi a nagy bűnbánó személye. A kegyhely az egykori történelmi Fölvidéken, Gömör és Kis-Hont megyében van, a rozsnyói járásban. Közúton közelíthető meg.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 172.old.)

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Ének

1. Mennynek, földnek dicsőséges királynője,
Krisztus Jézus boldog, édes szent szülője.
Leborulok lábaidhoz Szűz Máriám,
Kegyes szemmel tekints reám.

2. Bűnös fejem eléd hajtom alázattal,
Szép nevedet elsóhajtom esdve, halkan,
Aki hozzád igaz szívvel folyamodott,
Soha meg nem csalatkozott.

3. Néked, szent Szűz fölajánlom lelkem, testem.
Tudom, benned föltalálom, kit kerestem,
Valaki csak benned bízott, segítetted,
Fohászát meg nem vetetted.

4. Ó, könyörülj, végy kedvedbe, jóságodba.
Te vezérelj minden tettbe kézenfogva,
Te, ki ülsz az égi trónon tündöklésben,
Ó, hallgasd me könyörgésem.

5. Amíg élek, dicsőítlek és szolgállak,
S ha percei közelítenek a halálnak,
Végy karodba, ó Mária, édes, drága,
És vigy föl a rnennyországba.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 172.old.)

Foto: Nagy Zoltán
A forrás
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A kápolna homlokzatán lévő
freskótöredékek
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Régi fakereszt a
kápolna közelében
Foto: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra