Malacka

Malacky

A szent lépcső kegyhelye
     A történelmi Pozsony vármegye területén található a helység. Járási székhely. Hivatalos egyházi besotolása a nagyszombati érsekségnél van. A Morva folyó völgyében fekszik. Megközelíthető vasúton és közúton. Ferences templomában a tulajdonképpeni szent lépcső (scala sancta) a kegyhely. Ereklyeként Rómából hozták ide és beépítették a templom szerkezetébe kettős folyosóval, fölfelé és lefelé ívelően. A szent lépcső tulajdonképpeni pecsétje egy "lábnyom", mely még ma is látható.
     A lábnyomok kultusza ismert a vallásos életben. Egy-egy szentnek, vagy a szenthez tartozó állatnak a lábnyoma a kőben "itt-ott" megörökítve marad. Ilyet emlegetnek misztikusaink; akik látomásaikban Krisztus keresztútját követik, és itt-ott Jézus, vagy Szűz Mária lábnyomát veszik bemélyedve a kövezetbe. A mi kegyhelyeink közül Debrődön vannak meg a patak szikláiban, a víz alatt Szent Lásztó királyunk lovának a lábnyomai.
     A szent lépcsőkön a búcsújárók fölfelé térdepelve mennek, tiszteletből az ereklye iránt. A szomszédos folyosó lépcsőin lefelé már lépve jönnek. A búcsújárás az év minden napján végezhető, nincs naphoz kötve, nem is tömegesen, hanem mindig egyénileg végzik. Mégis van a szent lépcsőnek is búcsúnapja, szeptember 14., a szent kereszt fölmagasztalásának ünnepe. A szent lépcső fölött ugyanis a szent kereszt áll, amit a zarándokok térden állva csókolnak meg, aztán fölállva távoznak a levezető folyosón. A malackai szent lépcsők kőből vannak. Rómában a lateráni bazilikában a kőlépcsőkön faburkolat van. A malackaiak hiedelme és büszkeségé, hogy a világon csak három scala sancta van: Rómában, Krakkóban és Malackán. Ámde tudjuk, hogy a kassai Kálvárián is van. Lábnyom azonban csak itt fedezhető fel. A kassai lépcsők pl. lehetnek hazai kőből is, míg a malackai lépcsők lényege, hogy idehozott kövekből építették, római vagy jeruzsálemi kövekből. Ennek pecsétje a lábnyom a kőben. Mint tudjuk, a szent lépcsők az Úr Jézus ama útjának emlékét idézik, melyet Pilátus házában tett meg.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 174.old.)
A szent kereszt oltár a szent lépcső végén Foto: Nagy Géza

A szent lépcső Foto: Nagy Zoltán

A lorettói kápolna kegyszobra Foto: Nagy Géza

Ének
(dallama: Bíborpiros szép rózsa...)

1. Leborulunk, megváltónk, kereszted tővébe,
Bűnbánattal tekintünk öt drága sebedre,
Irgalmas Jézusunk, haláltusád árán
Váltottad meg lelkünket a kereszt oltárán.

2. Jobb kezed szent sebéért esedezünk hozzád.
S végítélet napján fordítsd felénk orcád.
Ó, add, hogy hallhassuk drága ígéreted
Jöjjetek, áldott lelkek, bírjátok a mennyet!

3. Bal kezed szent sebéért kegyelmezz minékünk!
Az elítéltetéstől mentsd meg áva lelkünk!
A pokol tüzétől szabadíts meg minket!
Az örök kárhozatra ne add híveidet!

4. Jobb lábad szent sebéért irányítsd a léptünk!
Hogy az erények útján járjuk földi létünk!
Ó, irgalmas Jézus, könyörögve kérünk!
Jó lelki vezetőket adj mindenkor nékünk.

5. Bal lábad szent sebéért alázattal kérünk,
Sok bűnünk ballépését bocsásd meg minékünk!
Háború veszélyét tartsd távol mitőlünk!
Békességben, egységben tartsd meg magyar népünk.

6. Szentséges szent szívednek legnagyóbb sebéért,
Kiömlött drága véred örök érdeméért,
Adj szent egyházadnak teljes szabadságot!
Jöjjön el a földünkre a te szent országod!

7. Kegyelmedbe ajánljuk bűnős életünket!
Kíhalálod érdeme üdvözítsen minket.
Halálunk óráján légy a menedékünk,
Drágalátos sebeid érdeméért kérünk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 174-175.old.)

Fotó: Nagy Géza
A ferences
templom
Fotó: Nagy Géza
Feszület a
templom falán
Fotó: Nagy Géza
Falfestmény a kolostor bejáratánál
Fotó: Nagy Géza
Főoltár
Fotó: Nagy Zoltán
Immaculata szobor
a főoltáron
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza
Női szentek a
főoltár oszlopainál
Fotó: Nagy Géza
A szószék
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
A Lourdes-i barlang
Fotó: Nagy Zoltán
Hálatáblák a Lourdes-i barlangnál

Fotó: Nagy Zoltán
Lorettoi kápolna oltára
Fotó: Nagy Zoltán
Jézus szíve oltár
Fotó: Nagy Zoltán
Fájdalmas Anya oltár
Fotó: Nagy Zoltán
Nepomuki Szent János
Fotó: Nagy Zoltán
A szent lépcső lejárata
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Jézus lábanyona a szent lépcsőben:
a "pecsét"
Fotó: Nagy Zoltán
Mária szobor
a szent lépcső
kezdeténél
Fotó: Nagy Zoltán
Kiállítási tárgyak
a kolostorban lévő
kis kiállításon
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
A Pálffyak temetkezési
kápolnájának oltára
Fotó: Nagy Zoltán
A sírhelyek feliratai
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Szent Antal oltár
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Az egykori kripta

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
Pálffy János szívét ebben
a díszes tartóban őrzik

Képeslapok Malackáról:

Régi képek Malackáról:

Kép forrása:MVDr. Pavol Halon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Marie v Malackách. Skalica 2001
1743
Kép forrása:MVDr. Pavol Halon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Marie v Malackách. Skalica 2001

Kép forrása:MVDr. Pavol Halon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Marie v Malackách. Skalica 2001
1866
Kép forrása:MVDr. Pavol Halon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Marie v Malackách. Skalica 2001
1874


Vissza a kezdő oldalra