Máriabeszterce

Marija Bistrica

Horvátország nemzeti zarándokhelye
     A Bistricai Szűzanya fogadalmi szobra a 15. századból származik, a fekete Madonna sorozathoz tartozik, annak ellenére, hogy a restaurálás során kiderült, hogy fekete színe nem eredeti. A Bistricai Szűzanya késő gótikus fa szobra a népből származó mester munkája. A szobor kifejező ereje nem a művészi kidolgozásban van, hanem magában a vallási és nemzeti jelentőségben. A szobor első helye 1499-ben Vinski Vrh volt, az ős-szentély, majd 1545-ben Marija Bistricai plébánia templomában elásták, 1588-ban találják meg; ismét feledésbe merül és befalazzák, másodszor 1685-ben találják meg.
     A szobor vándorlása, rejtegetése és kétszeri fellelése annak csodatevő erejébe vetett hitet ébresztettek. A bistricai Boldogasszony a keresztények vigasztalója volt a török veszedelem idejében, segítőtárs az Első és Második világháborúban, valamint a Honvédő háborúban.
     Betegek gyógyítója, bűnösök oltalmazója, szomorúak vigasztalója, keresztények segítője, Bistricai Szűzanya, imádkozzál érettünk!
(Forrás: Dr.Zvonimir Kurečić: Bisztricai Szűzanya. Zagráb 2004.)
Bistricai Szűzanya csodatevő szobra (15.sz.) arannyal hímzett bársony öltözékben (19.sz.) Ima a Bistricai Szűzanyához

Bistricai Szűzanya, te anyai jóságoddal a mi horvát Zagorjénkban választottál magadnak helyet, amelyet rólad Marija Bistricának neveznek. Megtisztelik itt csodatevő személyedet. Ez itt a te szentélyed, ahol gyermekeidet elhalmozod kegyeiddel. Itt gyógyítod a földön szenvedők lelki és testi sebeit és teljesíted azok kívánságát, akik hozzád bizton folyamodnak. Te vagy az, aki ismered minden lelki és testi szükségletemet. Hozzád, mint Isten anyjához és mint anyámhoz jövök, hogy szívemet feltárjam és kívánságomat elmondjam. Isten anyja és anyám, te jóságos Szűz, ki soha senkit nem utasítottál el, légy könyörületes és hallgass meg engem. Ámen.

(Forrás: Dr.Zvonimir Kurečić: Bisztricai Szűzanya. Zágráb 2004.)


Dr.Zvonimir Kurečić: Bisztricai Szűzanya. Zágráb 2004.
Zarándoklási rend

Megnyitó - Fehér vasárnap
A zágrábi érsekség fiataljainak zarándoklása - május végén
Családi zarándokút - június első szombatján
Pünkösdi búcsú
Betegek zarándokútja - június közepén
Karlócai zarándokok - június utolsó vasárnapja
Varazsdi zarándokok -július első vasárnapja
Zágrábiak zarándokútja - július második vasárnapja
Margit napi búcsú - július 13. utáni vasárnap
Anna napi búcsú
Az Ur színeváltozása búcsú - augusztus 1-6.
Nagy helyi búcsú - Nagyboldogasszony
"Bartolovsko" búcsú - Szeptember első vasárnapja
Kis (malomesno) helyi búcsú - Kisboldogasszony
A nagy horvátfogadalom vasárnapja - Szeptember harmadik vasárnapja
A bácskai horvátok zarándokútja - szeptember utolsó vasárnapja
Katonai és rendőri zarándokút - október első vasárnapja
Hálaadás - október utolsó vasárnapja

Istentiszteleti beosztás a szentélyben

Bejövő processzió a bazilikába és a fogadalmi oltár körüljárása
7,30 órakor - reggeli szent mise
Zarándok szentmise a bistricai szentély minden jótevőjének
Vasárnap és ünnepnap 11 órakor
Más napokon 10,30 órakor
Szent gyónás 7-12 óráig
Keresztúti ájtatosság
Búcsúzó processzió

Hasznos információk

Cím:
Hrvatsko nacionalno sverište Majke Bozje Bistričke
(Bisztricai Szűzanya horvát nemzeti szentélye)
Trg pape Ivana Pavla II. 32, HR - 49246 Marija Bistrica
(II.János Pál pápa tér 32, HR - 40246 Marija Bistrica)
A Bistricai Szűzanya szentély saját közlönye a "Milosti puna" (Kegyelettel teljes)
Marija Bistrica Turisztikai Egyesület - tel. 049/468-380
Zlatar Bistricai Vasút Állomás - tel. 049/461-110
Horvát Vasutak - főpályaudvar, Zágráb, információ - 01/9830
Zágrábi Autóbusz pályaudvar információ - 060/313-333
Zlatari Croatiatrans Autóbusz Pályaudvar:
Információ - 049/466-636
Zágrábi Iroda - 01/481-8509
Rendőrség - 92
Marija Bistricai Rendőrörs-049/469-163
Marija Bistricai Egészségügyi Rendelő-049/469-114
Tűzoltók - 94

A Bistricai Szűzanya bazilika

Bistricai Szűzanya
csodatevő szobra
a főoltár fülkéjében

Bistricai Szűzanya
fából készült
fogadalmi szobra

A Szűzanya Vinski Vrh-en
lévő barokk kápolnája

A Vinski Vrh-i kápolna
Főoltár Szent Olvasó
Boldogasszony

Emlékkép: A
Bistricai búcsúhely
(Zágráb 18.sz.végéről)

Emlékkép: A
Bistricai búcsúhely
(Graz, 1730/1740)


Emlékkép: Tronuš
(Horvátország 18.sz.)

Emlékkép: Isten
Anyja vázában
lévő virágokkal
(Horvátország 19.sz.
elejéről)

Kép az árkádok alatt:
Az 1880 augusztus 15-i tűzben
sértetlenül maradt régi oltár

A bisztricai búcsúhely
1844-ben

Anđelina Široki nővér -
Mesić tiszteletes:
Jubileumi korona (Zágráb, 1935)

Zlatko Šurentić:
Mária mennybe-
menetelének
freskója (1952)

A Bazilika, a gyóntató épület és
Alojzije Stepinac szabadtéri oltára

Szent Katalin és
Boldog Augustin
Kažotić szobrai

Szt. Katalin kápolna

A harandtorony és a
sekrestye között
elhelyezett feszület

Az árkádokra nyíló látkép

Szt. Kristóf szobra
a torony és éneklőhely
bejárata felett

Köszönő levelek az árkádok alatt

Árkádok - a bistricai
csodákat megörökített
képek és szökőkutak

Szt.Péter kápolna

Szt.József kápolna
a kereszt és a
plébánia melletti
lépcsők

A bazilika homlokzata Jézus krisztus,
Péter és Pál apostol szobrával

A bazilika homlokzata a Királyné,
a Szentséges Szűzanya szobrával

Zarándokok a
Bistricai Szűzanya
bazilikában

Franjo Kuharić
bíboros, zágrábi
érsek (1970-1997)

Légifelvétel a bistricai zarándok-
helyről

Keresztút XIV.állomás: Jézust a
sírba helyezik (Ante Orlić, 1979)

A templom főbejárata
Látkép a II.János Pál
pápa térről

A Bistricai Szűzanya bazilika

A bazilika és boldog Alojzije Stepinac
szabadtéri oltára

II. János Pál pápa
imádkozik a bazilikában
(1998. X.3.)

Bistricai Szűzanya
csodatevő szobra

Képek forrása: Dr.Zvonimir Kurečić: Bisztricai Szűzanya. Zágráb 2004.


Köszönjük Karakai Lászlóné kedves olvasónk segítségét!

Vissza a kezdő oldalra