Máriakálnok

A szigetközi Boldogasszony búcsújáró helye

Győr-Sopron megyében, a Győri egyházmegyében található
     Máriakálnok, az egykori Moson megyei kisközség Mosonmagyaróvár közelében ma Győr-Sopron megyéhez és a Győri egyházmegyéhez tartozik.
     A búcsújárás kezdete a XVI. század közepére nyúlik vissza. Ebben az időben ezen a folyószabdalta tájon sok friss vizű, jó forrás volt. Az útonjárók különösen szerették azt a Kálnokon kívül eső kutat, amelynek vizét gyógyító erejűnek tartották, mert több csodálatos gyógyulás, s ennek hatására megtérés is történt ott.
     A szentkút első buzgó tisztelője és gondozója egy kálnoki halász volt, aki a hársfából faragott Mária-szobrot a Duna hullámaiból kifogta és számára a forrás közelében egy kis kápolnát, magának pedig egy remetelakot épített. Ettől kezdve évszázadokon keresztül remeték gondozták a kegyhelyet.
     A szomszédos földesúr, gróf Viczay János 1663-ban a Szűz Mária iránti tiszteletből egy nagyobb és maradandóbb kápolnát építtetett a Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A feljegyzések szerint a búcsújárás a XVIII-XIX. században virágzott itt. Az 1780-as kánoni látogatás idején összeírták a kápolnánál történt imameghallgatásokat, amelyekről az ott őrzött fogadalmi ajándékok tanúskodtak. Az értékes arany- és ezüsttárgyak a XVIII-XIX. század fordulóján felsőbb utasításnak estek áldozatul. Ami ezt követően halmozódott fel, az pedig az 1873-as tűzvészben pusztult el. Bár a kápolna a vizek közelsége miatt inkább a Duna áradásaitól szenvedett, 1873-ban a Szentháromság vasárnapi búcsú után az oltáron felejtett égő gyertyáktól támadt tűzvészben az egész kápolna leégett, csupán Szűz Mária és a kis Jézus szobra maradt sértetlen. E csodás körülmény tovább növelte a kálnoki Mária-tiszteletet. A hívek és Zalka János győri püspök adományából újjáépített kápolnát 1874-ben szentelték fel. Megújult a kegyszobor is: a szobrokat megkoronázták, Mária jobb kezébe ezüst kormánypálcát tettek, s ruhába öltöztették.
     A Szentkút egykor a kápolna közepén volt. Később vizét kivezették, hogy a búcsúsok könnyebben hozzájussanak. A forrásvizet elsősorban szem- és lábfájás ellen tartották hasznosnak.
     A múlt század elején épült meg a remetelak a kegyhely gondozóinak, akik viaszból készült offereket (emberi testrészeket, állatfigurákat) is árultak. Ezeket a különféle bajban szenvedők imáik kíséretében felajánlották a Szent Szűznek. A viaszból gyertyát öntettek. A kálnoki Szűzanyát ábrázoló kis szentképeket 1884 óta árusítják.
     Máriakálnok 1701-től önálló plébánia. A helyi papság mellett a zarándokok ellátásában a mosoni kapucinus atyák is segítettek. S mivel Máriakálnok ősi lakói németek (a falu neve németül Gahling), az 1950-es évekig búcsúk idején mindig volt német nyelvű prédikáció.
     Búcsúkiváltságait 1874-ben, IX. Pius pápától nyerte.
     A búcsúk hagyományos rendje: húsvét hétfő, áldozócsütörtök, pünkösd hétfő, Szentháromság vasárnapja, Sarlós Boldogasszony (július 2) és a rá következő vasárnap, Nagyboldogasszony, Kisasszony és Mária nevenapja.
     A kápolna neoromán stílusban épült. Értéke a kegyszobor.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 99-101.old.)

Berke József gyűjteményéből

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994. 240.old.

Berke József gyűjteményéből


Római Katolikus Egyházközség
9231 Máriakálnok
Templom u. 4.
Tel.: 96/214-100

Berke József gyűjteményéből

Ó áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa,
Boldog menyországnak drága gyöngyvirága,
Bűnösöknek édes szószólója,
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat,
Áldott szent Fiadat érettünk imádjad,
Hogy láthassuk mennyekben Atyánkat.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Mily boldogok azok, kik téged dícsérnek,
Buzgó szívvel neked vígan énekelnek.
Szent Fiadnál azok kedvet lelnek.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Ó Szentháromságnak szolgálóleánya,
Adj erőt népednek dícséretmondásra,
Szent nevedet, hogy örökké áldja.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Üdvözlégy, áldott légy, Jézus dajkája,
Szegény bűnösöknek kegyes szószólója.
Szolgáidnak légy meghallgatója.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Tenger fövényének mennyi sokasága
Tavaszi rózsáknak drága szép virága,
Krisztus Anyja, annyiszor légy áldva!
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Alázatos szívvel kérünk, kegyes Anyánk,
Hogy amikor eljön a mi végső óránk,
Jobbkéz felől állítson szent Atyánk.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

(Forrás: Ft.Turcsik György-Kerekes József: Búcsújárók könyve. Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, Budapest, 2001, 135-137.old.)

A plébániatemplom

Légifotó: Civertan STUDIO

A legnagyobb búcsújáró napok: Szentháromság vasárnap és Kisboldogasszony utáni vasárnap
A Szentháromság-napi búcsú 2006-ban június 10-11-én lesz. Szombaton délután 17 órától nyitva a kápolna. Litánia, 1/2 8-kor szentmise, gyertyás körmenet, majd imaóra lesz. Vasárnap reggel 8 órától nyitva a kápolna, ünnepi szentmise 11 órától. Délután 3-kor litánia, 5-kor búcsúzó szentmise lesz.

Vissza a kezdő oldalra