Máriakút

Rafajovce

Görögkatolikus búcsújáróhely a Szűz Mária tiszteletére
     Máriakút kis falu a Zemplén északi részén, az ondavai erdőkben. A szóbeli legendás hagyomány egy csodatévő kegyképről szól. Az esemény 300 éve történt. A kis falut abban az időben sok tragédia érte. Tűzvész pusztított, 12 ház leégett a falu templomával együtt. Egyedül a kegykép maradt sértetlenül.
     A hírek a csodás kegyképről elterjedtek az egész vidéken. Sok zarándok érkezett a környező községekből. A máriakútiaknak nem volt saját templomuk, ezért elhatározták, hogy a kegyképet a szomszéd községbe viszik. Az elhatározásokat tettek követték. A nagy processió után a sok hívő hazatért. Nagy meglepetésükre tapasztalták, hogy a bíró házábafüggött a csodakép. A kegyképet többször elvitték a szomszédos templomba, de mindig visszatért Máriafalvára. A falubeliek jelnek vették a történteket és emiatt templomot építettek 1750-ben. Az építésben résztvettek a környékbeli falvak. Az Istenszülő kegyképet a főoltárra helyezték. Szenháromság ünnepén és Mária születésnapján tartják a búcsút.
(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s.65. Ford.: Frigmanszky Ilona)
A kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A szentkút és környéke Foto: Kósa Károly

     Nevežká obec Rafajovce sa nachádza v severnej oblasti Zemplína, na okraji Ondavskej vrchoviny. K tomuto pútnickému miestu sa viaže legenda o zázračnom obraze. V ústnom podaní sa dodnes zachovala udalos, ktorá sa tu odohrala približne pred 300 rokmi. Dedinku v tom čase postihlo vežké nešastie. V požiari zhorelo vtedy dvanás domov aj s dreveným kostolíkom. Zachránil sa len obraz Panny Márie, ktorý zostal nedotknutý.
     Zves o zázračnom obraze sa rýchlo rozšírila do okolitého sveta. Začalo sem prichádza mnoho pútnikov. Keďže Rafajovčania nemali vlastný chrám, rozhodli sa vzácny obraz umiestni do susednej obce. Čo si umienili, to aj vykonali. Po vežkej slávnosti sa procesia veriacich vrátila domov. Aké bolo ich prekvapenie a zdesenie, keď obecný richtár sotva vkročil do svojej izby, videl nad stolom visie ten istý zázračný obraz. Na druhý deň prišli do Rafajoviec občania Kežče a zarmútene oznámili, že niekto obraz ukradol. Keď sa dozvedeli o zázračnom premiestnení obrazu, ponáhžali sa túto radostnú správu oznámi do svojej obce. O týždeň sa situácia opakovala. Procesia, ktorá odniesla obraz, sa ešte nestihla vráti do Rafajoviec, už jej v ústrety vyšli žudia so správou, že obraz je na pôvodnom mieste. Rafajovčania to považovali za znamenie, aby obraz neodnášali. Preto roku 1750 postavili za pomoci veriacich z celého okolia nový murovaný chrám, do ktorého umiestnili obraz na hlavný oltár. Chrám zasvätili Narodeniu Presvätej Bohorodičky. každoročne sa tu konajú odpustové slávnosti na sviatok zoslania Svätého Ducha a Narodenia Panny Márie.
(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s.65. )
Foto: Nagy Zoltán
Kegytemplom
Foto: Nagy Géza
A keresztet állítatta:
Foto: Nagy Zoltán
Fedor Mihály 1904-ben
Foto: Kósa Károly
Jézus Szíve kápolna
Foto: Nagy Géza
A templom a szentkút
felől nézvést

Foto: Nagy Zoltán
A templom a szentkút felől nézvést
Foto: Nagy Zoltán
A szentkúti kápolna
Foto: Nagy Zoltán
A kápolnában látható Mária-ikon
Foto: Nagy Zoltán
A szentkút


Vissza a kezdő oldalra