Márianosztra

A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Márianosztra

Magyarok Nagyasszonya kegyhelye

Pest megyében, a volt váci járásban lévõ kegyhely, mely a Váci Egyházmegye területén fekszik
     Az egykori Hont megyei község ma Pest megyéhez és a Váci Egyházmegyéhez tartozik. A Börzsöny-hegység egyik szép völgyében fekszik.
     Márianosztrát Nagy Lajos király alapította 1352-ben a magyar alapítású és az általa nagyon kedvelt pálos szerzetesek részére. A település a templom titulusáról, védõszentjérõl kapta nevét: Maria nostra = mi Máriánk. [A bõkezû király alapította, s ugyancsak a pálosok gondozására bízta Máriavölgy kegyhelyét Pozsony mellett (ma Marianka, Szlovákia), neki köszönhetjük a máriacelli kegyszobor mûvészien faragott hajlékát, illetõleg a távoli, Rajna menti Aachen dómjának magyar kápolnáját.] Márianosztráról indult el 1382-ben az a tizenhat magyar pálos szerzetes, akik megalapították a Jasna Gora-i kolostort, amely nemsokára látogatott búcsújáró hellyé tette Czestochowát.
     A török hódoltság alatt, Esztergom, Vác és Nógrád várának elfoglalása után pusztulásnak indult a feldúlt kolostor. Csak évtizedekkel Buda felszabadítása után, 1712-ben kezdõdött meg a helyreállítása Széchenyi György alapítványából. A rendi élet most Czestochowából érkezõ lengyel szerzetesek segítségével szervezõdött újjá. Márianosztra új templomát 1729. augusztus 14-én, Nagyboldogasszony vigíliáján szentelte fel Esterházy Imre hercegprímás, esztergomi érsek, aki maga is pálos szerzetes volt.
     A lengyel szerzetesek magukkal hozták és rendi szokás szerint elhelyezték a templomban a czestochowai kegyképet, a pálosok patrónájának képét. Ennek népszerûségét, s gyorsan kibontakozó tiszteletét jelzi, hogy 1749. augusztus 31-én megkoronázták.
     (Újabb koronázására 1983. október 2-án került sor, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe elõtti napokban, amikor Lékai László bíboros, prímás a magyar Szentkoronára emlékeztetõ fejdísszel ékesítette. )
     II. József császár a rendet és a kolostort 1786-ban föloszlatta. Bár a templomi szolgálatot egyházmegyés papok ellátták, a pálos kolostor 1858-ig üresen állott. Akkor császári rendelkezésre nõi fegyházzá alakították át, amelyben Vincés nõvérek szolgáltak. 1950-tõl férfi fegyház. 1989-tõl tértek vissza ismét a pálosok, s õk látják el a kegyhely gondozását.
     A pálos szerzetesek világtól elvonuló remete rendjének kolostorait gyakran találjuk erdõségekben, hegyvidéken. Márianosztra, valamint környéke, a Börzsöny, a Dunakanyar tartalmas kirándulások célpontja lehet.
     A falu legértékesebb mûemléke a kegytemplom. Szentélye még gótikus stílusú, hajója barokk. Ékes barokk berendezése XVIII. századi, pálos fafaragó mûhelyben készült. Hat mellékoltára közül az egyiken állt a kegykép, amit utóbb a fõoltárra helyeztek át.
     A falu szélén álló XVIII. századi Kálvária több búcsús ünnepen is központi szerepet kap. A megújított sírkápolnában a kereszt mellett Szûz Mária, Mária Magdolna és a szeretett tanítvány, János szobra.
     A Budapest Nyugati pu.-Vác-Szob vonalon Szob állomástól autóbusszal lehet eljutni Márianosztrára, közúton pedig a 12-es számú fõútvonalon.

Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon, Panoráma, Budapest, 1990. 104-105.old.

A márianosztrai templom kegyképe

A márianosztrai templom szentélye

A márianosztrai kegytemplom

Ismeretlen festõ, 1720 körül: Remete Szent Pál. Oltárkép.

Jézus Öt Szent Sebe. Oltárkép

A Szentmisék
vasárnap és ünnepnap
1/2 9-kor és 1/2 11-kor kezdõdnek.

Pálos Kolostor és Plébánia
2629 Márianosztra
Nagy Lajos király tér 1.
Telefon: 27/370 771

Nosztra híres kegyhelyére, szent örömmel érkezünk.
Asszonyunkhoz, édes Szûzanyánkhoz, szent buzgalmat érezünk.
Nosztra kedves, égi Pártfogója, Búcsúsoknak régi Szószólója,
Engedd szíved áldott tisztaságát áradozva zengenünk.
Már százezrek jöttek bízva hozzád,
Kegyhelyedre, Szûzanyánk.
Százezerszer hallgattad meg néped,
Ha hozzád sírt, Pátrónánk.
Nosztra kedves égi Pártfogója
Pálosoknak régi Szószólója,
Oltárodról nézz le gyermekedre,
Kegyes szemmel nézz le ránk.

Forrás: (Sz.n.:) Márianosztra, é.n. 11.old.


(Sz.n.:) Márianosztra - Engesztelõ nemzeti szentélyünk A kegyhely története

Körmenet a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1998)


Körmenet a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1998)


Szentmise a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1998)


Körmenet a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1999)


Körmenet a Jézus Öt Szent Sebe búcsún
Foto: Nagy Zoltán (1999)


Légifotók: Civertan STUDIO


Minden hónap 13-án engesztelõ virrasztást tartunk nemzetünk lelki megújulásáért!
Este 6 órakor keresztúttal, rózsafüzér imával kezdünk, 7 órakor szentmise és lorettói litánia. Téli és nyári idõszámítástól függetlenül mindig este 6 órakor indul az engesztelés.
Mindenkit szeretettel várunk Márianosztrára, együtt engesztelni az Urat!

BOLDOG ÖZSÉB FIAI, A PÁLOS ATYÁK

Vissza a kezdõ oldalra