A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Budapest-Máriaremete

Boldogasszony búcsújáróhelye

Pest megyében, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye területén lévő kegyhely
     Máriaremete az egykor önálló Pesthidegkút területén fekszik - ma Budapest II. kerületében -, a Székesfehérvári egyházmegyében.
     A XVIII. században a mai Svájc területéről, egy Thalwieser Katalin nevű asszony telepedett le Pesthidegkúton. Még hazájában nagy tisztelője volt a híres einsiedelni Máriának, amelynek másolatát magával hozta. Úgy érezte, hogy boldog házasságát egy Linzenpold György nevű, jómódú emberrel a Boldogságos Szűznek köszönheti, ezért a képet a faluhoz közel egy tölgyfára függesztette. Az erdőt járó emberek és a pásztorok sokat ájtatoskodtak előtte.
     A századforduló tájékán egy budai polgárasszony a kép előtt ájtatoskodva visszanyerte szeme világát. Ennek hírére a XIX. század első felében indult meg a búcsújárás. A falu földesura, Terstyánszky Ignác előbb egy fa, majd később egy kőkápolnát építtetett azon a helyen. Ettől kezdve beszélhetünk népesebb zarándoklatokról, a Remete Mária kegyszobrához. A mai nagyméretű templomot, neogótikus stílusban Schömer Ferenc építette (1899).
     Máriaremete a főváros lakosságának máig kedves és látogatott búcsújáró helye. Erről tanúskodnak az oltár köré függesztett márvány hálatáblák, amely Mária élő tiszteletéről tanúskodnak. Érkeznek búcsúsok az ország más részeiből is.
     Fő búcsúi: Szentháromság vasárnapja, illetőleg Kisasszony napja (szeptember 8).
     A máriaremetei templom jellegzetessége, hogy szentélyében, az oltár mögött megőrizték azt a fatörzset, amelyen a kegykép függött. A közelmúltban a templomban a búcsújárás jelentőségéhez méltó liturgikus teret alakítottak ki, de a régi neogótikus oltár a Szűzanya szobrával megmaradt.
     A kibontakozó Mária-tisztelet jele a XVIII-XIX. század fordulóján a kegykép számára készített copfstílusú, aranyozott fakeret. A kép és a hely a „remete" nevet a svájci Einsiedelnről, a kultusz eredeti helyéről nyerte. A megmaradt néhány XIX. századi fogadalmi tárgy közül különösen figyelemre méltó az 1838-as pest-budai árvíz alkalmából felajánlott fogadalmi kép, amelyen az óbudai Selyemgombolyító látható.
     A város zajából lelki felüdülést kereső hívek szívesen keresik fel a ligetes erdőben épült kegytemplomot. A hely hangulatát nagymértékben meghatározza a templomhoz vezető út jegenyesora.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 43-44.old.)

 Szabadtéri oltár Foto: Dr.Abos Imre Kép forrása: Máriaremete - A kegyhely története Összeállította: Dr. Tancer Tibor

Kegykép

Foto: Dr.Abos Imre Kép forrása: Máriaremete - A kegyhely története Összeállította: Dr. Tancer Tibor

Foto: Dr.Abos Imre Kép forrása: Máriaremete - A kegyhely története Összeállította: Dr. Tancer Tibor

Foto: Dr.Abos Imre Kép forrása: Máriaremete - A kegyhely története Összeállította: Dr. Tancer Tibor


Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia
1029 Budapest, Templomkert 1.
Tel/fax: 1/397-58-65
Web: www.mariaremete.hu


A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.79.old.
1.Szűz Máriát dícsérni, hívek, jöjjetek!
Remetei kegyhelyen hálát zengjetek!
Amennyi szép virág van nyíló tavaszkor,
Annyiszor légy dicsérve, Anyánk, mindenkor.

2.Minden egyes lépésünk csak őt dicsérje!
Szent Fiát a Nagyasszony érettünk kérje.
Amennyi szép virág van nyíló tavaszkor,
Annyiszor légy dicsérve, Anyánk, mindenkor.

3.Ajánljuk fel hálából búcsújárásunk!
Mert megtörtént általa mi megváltásunk.
Amennyi szép virág van nyíló tavaszkor,
Annyiszor légy dicsérve, Anyánk, mindenkor.

4.Az éhség és szomjúság, melyet szenvedünk,
Legyen néki viszonzás, ő is tűrt értünk.
Amennyi szép virág van nyíló tavaszkor,
Annyiszor légy dicsérve, Anyánk, mindenkor.

5.Még a napnak hevét is ajánljuk néki,
Az éneklő pacsirta velünk dicséri.
Amennyi szép virág van nyíló tavaszkor,
Annyiszor légy dicsérve, Anyánk, mindenkor.

6.Hajlékodba érkeztünk, édes Szűzanyánk!
Térdeinkre borulunk, zengjük hő imánk.
Amennyi szép virág van nyíló tavaszkor,
Annyiszor légy dicsérve, Anyánk, mindenkor.

7.Oly sok féle panaszunk, ahányan vagyunk,
Esdve kérünk, Szűzanyánk, hallgasd meg szavunk.
Amennyi szép virág van nyíló tavaszkor,
Annyiszor légy dicsérve, Anyánk, mindenkor.

A teljes ének...

Szentmisék:
hétköznap: 7 és 1/2 11 órakor, vasárnap és ünnepnap: 1/2 8 - 9/diákmise/ - 1/2 11/nagymise/ - 12 és 18 órakor. szombat este és elsőpénteken: este 6-kor is.

A bazilika megközelíthetősége:
az 57 és 257-es busszal a Himes u.-i megállóig vagy 157-es busszal a József Attila u-i megállóig. A buszok a Hüvösvölgy vágállomásról indulnak!
Zarándok csoportok érkezését kérjük előre bejelenteni telefonon a 376-53-23 számon!
Amennyiben valamelyik fenti búcsún szeretnének csoportosan résztvenni,lehetőleg végezzék el otthon a szentgyónást,mert a nagy paphiány miatt nem tudjuk mindig biztositani a gyóntatást.
A templomról kapható angol - német és magyar nyelvű ismertető. Kegytárgyárusitás szombat és vasárnap de.
Köszönjük Esterházy László plébános atya segítségét!

Vissza a kezdő oldalra