Modor

Modra

     Kegyhely Pozsony vármegyében (Modra okr. Bratislava). Megközelíthető vasúton és közúton is. A Kis-Kárpátok keleti lejtőin fekszik, Pozsonytól mintegy 30 kilométernyire. A helység tulajdonképpen régóta város, és többféle gyára van (papírgyár, azbesztgyár, agyagedénygyár, majolika-kerámiagyártással). Egy 1158-as írás villa Modorként említi a nyitrai püspökség területén, 1241-ben a tatárok földig lerombolják és fölégetik. 1287-ben a pozsonyi Henrik ispáné, majd magyar királynék birtoka. 1361-ben különböző privilégiumokat nyer Nagy Lajostól.1404-ben e kiváltságokat Luxemburgi Zsigmond tovább bővíti, noha továbbra is jobbágyfalu. 1613-ben a szabad királyi város címét nyeri el Miksa császártól. 1610-1646 között várfalakat építenek (csillagvár) a török elleni védelem érdekében.. A temetőben Keresztelő Szent János tiszteletére ősi temploma van a 14. századból. Ezt a 16. és 17. században bővítették. Főoltára 18. századi, Urunk megkeresztelkedését ábrázolja. A 18. századi mellékoltár ékessége Szent Erszébet és Péter Pál apostolok szobra.
     A városka főterén áll a mai római katolikus plébániatemplom. Ezt Szent István király tiszteletére építették. Historizáló stílusban épült, klasszicizáló és reneszánsz elemekkel vegyítve. 1873-1876 között. épült. A főoltáron Szent István király képe látható, a mellékoltárokon Szent László király, illetve Szent Borbála képe. Jakoby K. művei.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 74.old.)

    

A Szent István templom hátsó mellékoltárán lévő kegyszobor Foto: Nagy Géza

A Szent István templom főoltára Foto: Nagy Zoltán

A főoltár oltárképe: Szent István felajánlja a Szent Korornát Szűz Máriának Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Szépen szól a kis harang, szent a zúgása...)

1. Isten veled anyánk, nekünk el kell menni.
Szonorú a szívünk, téged itt kell hagyni.
Mily boldogok voltunk, hogy itten lehettünk,
Magyarok Nagyasszonya, benned örvendtünk.

2: Jaj, de most azt nem tudjuk, jövünk-e többet?
Szemléljük-e valaha drága szent képed?
Add reánk áldásodat, kedves Szűzanya!
Szép mennyei gyöngyvirág, népünk asszonya!

3. Isten veled, jó anyánk! Az Isten veled!
Itt kell hagyni most nekünk szentséges képed!
Ó, mily csodálatos volt ide eljönni!
És most olyan szornorú téged itt hagyni.

4. Lehet, hogy most Iáthatunk itt utoljára,
Learat majd a halál egy suhintásra.
Engedd meg, ó Szűzanya, hogy végórámban
Szent neved kimondhassam majd utoljára!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 75.old.)

A Szent István templom Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A Szent István templom
Foto: Nagy Zoltán
A kegyszobor a hátsó mellékoltáron
Foto: Nagy Zoltán
Szent László oltár
Foto: Nagy Zoltán
Hordozó Mária


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra