Nagyszombat

Trnava

Szent Miklósról elnevezett plébániatemplom
     Ősi város, egykori esztergomi érseki székhely. A kegyhely a Szent Miklóstól elnevezett plébániatemplom, hajdan az esztergomi érsek-prímások székesegyháza. A 14. században épült. A templom északi oldalán egy kápolnában található a kegykép: a Könnyező Mária képe. IV. Pius pápa e helyhez 1852-ben teljes búcsút fűzött a szokásos föltételekkel. 1546 óta tisztelik itt a kegyképet, mint a város oltalmazójának képét. Négyszer vérrel kőnnyezett. Először 1663-ban a véres párkányi csata előtt. Ebben az évben mentette meg a Könnyező Szűz a várost a törökök támadása elől, sűrű ködöt bocsátván a tájra. Másodszor 1708. július 5-én, harmadszor 1708 augusztus 10-én, negyedszer 1708. augusztus 15-én, vagyis a kuruc háborúk nehéz napjaiban. E vérkönnyezések egyházhatóságilag felülvizsgáltattak. Mártonfy György prépost-kanonok jegyzőkönyvezte az eseményeket. Ekkor Pyber László volt a plébános, a hercegprímás pedig Keresztély Ákos.
     A kegykép eredete: az eredeti festmény-ábrázolás a római Szent Elek- és Bonifác-templomban található. A 16. században Forgách Ferenc, a későbbi bíboros érsek másoltatta, megszentelte és az eredetihez érintette. Majd hazahozta és a nagyszombati Szent Miklós-templomnak ajándékozta. A festmény hársfadeszkán van. Nagysága 70x90 cm. Kék színezésű. A búcsúi engedély napja (1710.november 21.) rajta föltüntetve. A pusztító pestis ugyanis ezen a napon ért véget a könyörgő körmenet után. 1808-ban a vérkönnyezés százéves évfordulóján, az ünnepségeken a magyar szónok Prohászka Ottokár püspök, a német nyelvű szónok Kóhl Medárd püspök, a szlovák nyelvű prédikátor pedig Csernoch János püspök volt. 1942 óta a búcsút megelőző kilenceddel vezetik be, de a kegykép tiszteletére minden szombaton délelőtt tíz órakor szentmise van A főünnep, illetve főbúcsú minden évben november 21-én van.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 202.old.)

Kegykép

Kegykép Foto:Nagy Géza

Szent Miklós templom Foto:Nagy Zoltán

Ének a nagyszombati könnyező Szűzhöz

1. Hullajtod könnyeid bűneink felett,
Mi is megsiratjuk vétkeink veled.
Nagyszombat Asszonya: Könnyezó Szűzanya.

2. De mondd meg Istennek, ne sújtson minket!
Megbűnhődtük mi már régi vétkeinket!
Nagyszombat...

3. Sorvad és hanyatlik árva nemzetünk!
Anyánk, légy az égben Patrónánk nekünk.
Nagyszombat...

4. Kegyes szószólónk légy Szent Fiad előtt
Öntsön a szívünkbe reményt és erőt.
Nagyszombat...

5. Hiszen amit te kérsz, a te Szent Fiad
A benne bízóknak ő mindent megad.
Nagyszombat...

6. Derűs ég ragyogjon mezeink felett,
Adjon nekünk békét, adjon gyermeked!
Nagyszombat...

7. Add, hogy veled járjuk éltünk útjait,
Holtunk után lelkünk fényes égbe vidd.
Nagyszombat...

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 202-203..old.)

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Hálatárgyak a kegykápolnában
Foto: Nagy Géza
Kuthasy János epitáfiuma
Foto: Nagy Géza
Oláh Milklós epitáfiuma

A főbúcsú minden évben november 21-én van.


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.

Vissza a kezdő oldalra