Nagytapolcsány

Topolcany

Fájdalmas Anya Nyitra menti búcsújáróhelye
    A Nyitra folyó középfolyása mentén található e kegyhely. Megkőzelíthető vasútaton és közúton is.
    Maga a helység az írásos dokumentumokban 1173-1237 években Tupulchan néven szerepel. 1332-ben mát Topolchanként említik. Földje ősi kultúrterület. A régészeti leletek bizonyttják történelmi múltját. A neolit korban már megtalálható itt a volur és a lengyel kultúra. Az eneolitban a kanel keramika, a bronzkorban hallstadt telep, csontváztemető, majd latén, germán-római, ószláv és honfoglalás kori magyar telep. 1173-ban III. Béla király bizonyos Szende és Márton nevű uraknak adja Nagytapolcsányt. 1401-ben a táji országgyűlés Zsigmondot itt megfosztja trónjától, és a lengyel Jagelló Ulászlót hívja meg a magyar trónra. Zsigmond győz e kűzdelmekben. A XV. száradban a várost fallal erősítik meg, ennek ellenére a husziták is birtokolják. Harangöntöde is működik itt bizonyos korban, 1584-ben parasztlázadás üti föl a fejét Nagytapolcsányban. 1599-ben török had rabol végig a tájon. 1618-ban kifizetik a jobbágyterhek adóját. Ez évente ezer aranyforintot tesz ki. Nagytapolcsánynak már a középkorban van plébániája. 1332-1337-ig Nicolaus plebanus de Topulchantól van szó. 1559-ben a kánoni látogatáskor Lénárt plébános nevét említik, míg jelzik azt is, hogy a Szent András-templom jó karban van, de a kápolna és a kolostor is romos. 1560-ban vizitáció canonicíjában Vince nevű ptébámost emlegetnek. 1613-ban pedig közlik, hogy az oltárép a Megfeszítettet ábrázolja, a szentségőrző hely rácsozott, és hogy ezüst cibóriuma van (áldoztató kegyhely).
    A régi Szent András-templom helyén új barokk templom épül 1740 ben, a mennybefölvett Szűzanya tiszteletére. Ezt a templomot 1779-1802-ig újjáépítik, klasszicizálják. 1750-ből egy kápolna is áll itt, melyet régi alapokon építettek, barokk stílusban. A Hétfájdalmú Szűzanya kegyszobra, melyet ma a plébániatemplom főoltárán láthatunk, a templomnál régebbi időből való. A széles kömyék tisztelete övezi. Készítésének éve valószínűleg 1634. Pálffy Katalin, a továrniki uradalom birtokosa, buzgó rekatolizáló a tapolcsány-továrniki országút mellet ugyanis négy kápolnát építtetett Szűz Mária tiszteletére, hálából férje életben maradásáért. Az egyik kápolnában volt a ma is tisztelt kegyszobor.
Folytatás...

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 203-204.old.)
A nagytapolcsányi kegyszobor Foto: Nagy Géza

A nagytapolcsányi kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A nagytapolcsányi kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Gyászba borult Isten csillagvára)

1. Égi trónján ül fénytől ragyogva
Szűz Mária, hazánk patrónája.
Onnan vigyáz ezer évtől fogva,
Hunniának hármas zöld halmára.

2. Ezer éve tartják átölelve
Szűz karjai a mgyar nemzetet,
Ezer éve küzd értünk szerelme,
Eűzve tőlünk jajt, bút, ínséget.

3. Sír Mária, amint megtekinti,
Szép kertjében a bűnt észreveszi,
Bánatkönnyét keservesen ontja,
Hazánk végromlását úgy siratja.

4, Ne sírj, Anyánk, ezentúl ígérjük,
A káromlást imával cseréljük,
Hogy ne érjen a hűtlenség vádja,
Nem lesz népünk a hiúság bábja.
Ősapáink nyomdokain járunk,
Csak te maradja mi sziklavárunk.

5. Magyar szentek, István, Imre, László,
Imáitok legyen fennen hangzó,
Ne hagyjatok el ínségünkben minket,
Hű patrónánk, árva nemzetünket,
Bajunkat, ha szűz szemeid látják,
Terítsd ránk oltalmad palástját.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 204-205.old.)

A nagytapolcsányi kegyszobor Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Szűz Mária szobra
a templomtéren
Foto: Nagy Zoltán
Szent Flórián szobra
a templomtéren
Foto: Nagy Zoltán
Szentháromság szobor
a templomtéren
Foto: Nagy Zoltán
Nepomuki Szent János
szobra a templomtéren

A búcsújárás napjai: Pünkösd, Nagyboldogasszony, Kisboldogasszony és szeptember 15., a Fájdalmas Szűz ünnepe.


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.

Vissza a kezdő oldalra