Nyitrasárfő

Nitrianska Blatnica

Szent György búcsújáróhelye
    Kegyhely Nyitra megyében, Pöstyénből Nagytapolcsány felé menve három órányi járásra. Sárfő falutól visszafelé egy órányi járásra áll a hegyek között Szent György kápolnája. Évente Szent György ünnepe utáni vasárnapon délelőtt tíz órakor van itt szentmise nagy zarándoktömeg jelenlétében. Valaha itt remeteség volt. Az utolsó remete, bizonyos Zimányi nevű itt is van eltemetve. A kegykápolna a X. századból való, Balogh András radosinai esperesplébános (1988) .tanúsága szerint.
    Ennek a kegyhelynek is buzgó zarándoka volt Moramányból a XX. század elején Lehuta János gazda: Társai minden évben elkísérték és harmonika zenekísérettel énekelték az úton a szebbnél szebb búcsús énekeket: Lehuta János minden évben elzarándokolt ide, és semmiért sem mulasztotta volna el a zarándoklatot. Halála után fia, József és leánya, Mária vitték a búcsúvezetői szerepet. A most (1988-ban) hetvenéves Mária százötven búcsús éneket ismer, különböző szlovák és morva kegyhelyeikről. Ő maga is még mindig meglátogat évente több kegyhelyet, és szép énekeivel emeli ott az áhítatos hangulatot.
     A Lehuta család a Nyitra-lehotai kegyhely gondviselője is volt. Szerepük itt vált uralkodóvá. Az 1980-ban elhunyt József nevű családtag is mindenéves búcsúvezető volt.
     A sárfői Szent György-kápolna neve népiesen: kaplnka na pusti, vagyis pusztakápolna.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 248-249.old.)
Foto:L'ubomir Lehotsy

Foto:Marta Novotna, Juraj Rozek, L'ubomir Lehotsy

Foto:L'ubomir Lehotsy

Foto:L'ubomir Lehotsy

Képeslapok Gondos Béla gyűjterményéből


Vissza a kezdő oldalra