Osli

Mosolygós Szűzanya kegyhelye

Győr-Sopron megyében és a Győri Püspökség területén lévő kegyhely
     A Hanság déli szélén fekvő kisközség Győr-Sopron megyéhez és a Győri püspökséghez tartozik.
     Kanizsai János prímás, esztergomi érsek, Kapuvár ura 1390ben a Szűz Mária tiszteletére kápolnát építtetett, amelybe egy Mária-képet helyezett. A hagyomány szerint már ez előtt a kép előtt is sok csodás gyógyulás történt, amelynek hírére a Rábaköz népe nagy számban kereste fel a kegyhelyet. A protestáns képrombolók azonban 1572-ben feldúlták a kápolnát. (Ekkor pusztult el Csorna premontrei prépostsága is.)
     Esterházy Pál nádor 1644-ben romjaiból újjáépíttette és 1690-ben kismartoni várából odavitette a máig meglévő Mária-szobrot. Ő maga így ír erről: „az aétatos hívek gyakran oda járulván, sok súlyos betegségektül szabadíttattanak-meg Isteni malaszt által, a' mint hogy most-is a csudák meg nem szűnnek, sőt naponként szaporodnak.
     A' mely Kép pedig az Oltáron vagyon, asztatt Kis-Marton várábul vitettem oda, Isten, 's a' Boldogságos Szűz tisztességére, a' Körösztyén híveknek pedig lölki vigasztalására, mely faragtatott a' mint reá van írva, az Ezer hatszáz negyedik Esztendőben." Ezt a kegyszobor hátán lévő latin nyelvű felírás is megörökíti.
     A kegyhelynek XIV. Benedek pápa Mária szeplőtelen fogantatása és születése ünnepeire teljes búcsút engedélyezett 1752-ben. IX. Pius ezeket a kiváltságokat 1858-ban, a lourdes-i jelenés évében tovább bővítette.
     A hársfából faragott és öltöztetett Mária-szobor aranyozott ezüst koronáit még Esterházy Pál készíttette. A rokokó oltár körül egykor különféle hálaajándékok, fogadalmi tárgyak és képek voltak. Néhány jellegzetes példányuk ma is megvan a templom oratóriumában. A temlom körüli Kálvária 14 stációja a múlt század közepén épült (1859). Máig fontos szerepe van a búcsújárás ájtatosságai során.
     Búcsúi: Sarlós Boldogasszony (július 2), Nagyboldogasszony (augusztus 15), - ez a fő búcsúja, a templom titulusünnepe, ünnepi miserenddel-, Kisasszony napja (szeptember 8). A barokk templom tartogat néhány érdekes látnivalót. Homlokzati fülkéjében álló Szent István- és Szent László-szobrok pl. a győri székesegyházból származnak. A szentély mennyezetén lévő, Mária mennybevitelét ábrázoló kép a XVIII. század közepéről való.
     A múlt század közepén (1860) épült az állattartók védőszentjének, Szent Vendelnek a kápolnája.
     Közúton és vasúton is Kapuváron keresztül lehet eljutni Osliba.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 120-121.old.)
Boldogságos Szűzanya kegyképe Fotó: Nagy Géza

A kegytemplom oltára Fotó: Nagy Géza

Fotó: Csiszár Attila Kép forrása: Dr.Varga József: Osli kegytemplom. Osli 1999. 29.old.


Nagyboldogasszony Plébánia
9354 Osli
Rákóczi F.u. 2.
Tel.: 96/250-155

Fotó: Csiszár Attila Kép forrása: Dr.Varga József: Osli kegytemplom. Osli 1999. 30.old. Pandur József alkotása a szentély falán

Fotó: Lantos M. Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994. 212.old.
A búcsúi körmenet elején legények csoportja halad a templomatya irányításáva. 1985.

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.70.old.

A kép forrása: Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föl tet eredeti (1690).

Oslinak határát immár átléptük,
Ez áldott szép földön Hozzád sietünk:
Itt van Osli szent határa,
Hol Szűzanyánk népét várja.

Mosolygó szobrának csak egy látása
Lesz az én szívemnek vigasztalása.
Itt van Osli szent határa,
Hol Szűzanyánk népét várja.

Ölében hordozza az Isten Fiát,
Szűz karján viseli váltságunk díját.
Itt van Osli szent határa,
Hol Szűzanyánk népét várja.

a teljes ének...

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán


Képek a 2006. évi Sarlósboldogasszony napi búcsúról:

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza


Fotó: Csiszár Attila Kép forrása: Dr.Varga József: Osli kegytemplom. Osli 1999. 31.old.
Szent Joachim
Fotó: Csiszár Attila Kép forrása: Dr.Varga József: Osli kegytemplom. Osli 1999. 31.old.
Szent Anna
Fotó: Csiszár Attila Kép forrása: Dr.Varga József: Osli kegytemplom. Osli 1999. 31.old.
Szent József oltár
Fotó: Csiszár Attila Kép forrása: Dr.Varga József: Osli kegytemplom. Osli 1999. 31.old.
Szent kereszt oltar
Fotó: Hasznos Gy.Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994. 238.old.
Tóth Lajos fogadalmi
képe 1938.
Fotó: Lantos M. Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994. 238.old.
Ezüst fogadalmi ajándékok 1985.

Búcsúk 2005-ben

Augusztus 14: Nagyboldogasszony nagybúcsú:
14-én délelőtt 10 órakor szentmise, melyet Ternyák Csaba érsek tart, és körmenet a Szűzanya szobrával.


Köszönjük az osli plébános úr segítségét!

Vissza a kezdő oldalra