Pográny

Pohranice

Jézus Szíve zoborvidéki búcsújáróhelye
     Zoboralján legrégebbi a pogrányi Jézus szíve búcsú, 1931-től tartják; ide járt az összes környékbeli falu: Kolon, Geszte, Gímes, Zsére, Család, még a „hegymegiek" is: Menyhe, Béd, sőt Égerszeg és a vicsápapátiak is. Gyalog mentek. A fiatalok vitték vállukon a szobrokat, zászlókat, egész úton énekeltek, imádkoztak. A faluban a mise után körmenetet tartottak.
     Később, amikor Zsérét is búcsújáró hellyé nyilvánították (az 1940-es évek vége felé), akkor a zarándoklók részvétele megoszlott. A bédiek úgy emlegetik, hogy ők továbbra is a megszokott pogrányi búcsúba jártak Zsérén keresztül. Az egyik alkalommal, az 50-es évek elején a zséreiek a faluban megállították a proszeciót, és nem engedték tovább, kérték őket, hogy maradjanak náluk. Végül is úgy döntöttek, hogy maradnak, és azután már oda jártak; közelebb volt, nem kellett annyit gyalogolniuk, hiszen a két falu szomszédos.
     Az 50-es évektől a búcsújárásokat is visszaszorították, mindegyre fogyott a zarándokok száma. A bársonyos forradalom után újra szabadon ünnepelhetik a hívek, fokozatosan kezd visszatérni, de már megújult formában.
(Forrás: Jókai Mária: Hamvazószerdától Szent Ivánig Nyitra vidékén. AB-ART Pozsony 2003. 166.old.)
Jézus Szíve főoltár Foto:Nagy Zoltán

A templom belső tere a karzatról Foto:Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Pográny látképe a templommal a 65.sz. út felől érkezve Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Szent Vendel szobra
a XX.század elejéről
Foto: Nagy Géza
Nepomuki Szent János
XVIII. századi szobra
Foto: Nagy Zoltán
Szent Imre oltárkép
Foto: Nagy Zoltán
Nepomuki Szent János
oltárkép
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

2005-ben a Jézus Szíve búcsú június 5-én lesz.

Képek a 2004.évi Jézus Szíve búcsúról:

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra