Pozsony-Mélyút

Bratislava

Havas Boldogasszony kegyhelye
     Ez a kegyhely is a pozsonyi Kálvária közelében található. 1678-1679 majd 1712-1713 években Pozsonyban döghalál dúlt. Ezek után fogadalmi kápolnákat építettek. Egyet a Kálvárián, egyet a Mélyúton Szűz Mária tiszteletére, itt a Madonna plasztikája volt elhelyezve. Jordánszky Elek tanúskodása szerint ezeket a Lautermann család építette, hálából a megmaradásért. A Kálvária stációinak és e kápolnáknak az őrei: Balázs és Jeromos remeték. A Madonna plasztikája homokkőből készült, 45x50 cm-es a mariacelli kegyszobor utánzata. Brokát ruhába van öltöztetve. A ruhából csak az Istenanya feje és a kisded Jézus látszik. Jordánszky Elek többször ájtatoskodott e kegyszobor előtt sok más zarándokkal együtt. A Boldogasszony kápolnájában olykor szentmise is volt a Mélyúton. 1820-1825 között Schneider József pozsonyi plébános, a társaskáptatan kanonokja, Szűz Mária apátja a mélyúti kis kápolna helyén újat épített, húsz méter hosszút, tíz méter széleset, önkéntes adományokból Pozsony város segítségével, Rudnay Sándor esztergomi hercegprímás engedélyével, Feigler Ignác építész munkájával, későbarokk stílusban. 1824. IX: 15-én ezt az új kápolnát Straiter József pozsonyi prépost fölszentelte, és a Madonna kegyszobrát a kápolna főoltárán helyezte el. A kápolna és környéke a pozsonyi Szent Márton-plébánia tulajdonát képezte. A városból és a krnyékből naponta érkeztek zarándokok, de főként augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén.
     1933. augusztus 5-én történt a pozsonyi Kálvária-plébánia önállósulása. Dr. Okánik Lajos a város plébánosa, protonotárius kanonok az ünnepi mise után dr. Jantausch Pál nagyszombati adminisztrátor megbízásából ezen új plébánia vezetését átadta P. Olaovszki Manszvét ferences provinciálisnak. Egy ideig plébániatemplomként a Havas Boldogasszony kápolnája szolgált. Az 1943-1948-as években fölépült az új plébániatemplom a lebontott, 1824-ben épült Mária-kápolna helyén, Fuchs és Vécsey építészek tervei szerint. 1948. október 3-án konszernálta dr. Lazik Ambrus a papság és a hívőnép nagyszámú jelenlétében. Ennek a templomnak 50 m magas tornya volt (ugyanis most már le van bontval), hossza 45 m, szélessége 19 m, háromhajós, modern épület. Főoltára, és szentségháza fölött a régi kegyszobor pompázik. Mária a kisded Jézussal megkoronázva. A szentély dísze monumentális mozaik: Ecce mater tua! Simkovics akademikus festő műve ez.
A kegyszobor Foto: Nagy Géza

A kegytemplom szentélye Foto: Nagy Zoltán

A kegytemplom belső tere Foto: Nagy Géza

A templom külsö képe a szentély felől nézve Foto: Nagy Zoltán


Szilágyi István: A pozsonyi kálvária topográfiája (2000)
A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.145.old.
     Alább a hegyoldalban a mélyúti Lourdes-i barlang. Kömyékét és területét magnóliák, ezüstfenyők díszítik. Eredetileg kőbánya volt a kápolnák kőanyagának fejtésére. 1892-ben Szapáry Ilona grófnő a pozsonyi hívek segítségével a kőbányát átalakította. A Lourdes-i szobrot a textilgyár munkásai adományozták. A mélyúti kegyhely együtt a Kálváriadomb kegyhelyével a pozsonyi hívek igen látogatott kegyhelye. A kőbánya fala tele márvány hálatáblákkal (3906 darab). Szlovák, német, magyar, latin stb. nyelven olvashatók e márványba vésett dokumentumok, különösen az I. és II. világháború korszakából. Pozsony - Mélykút kegyhelye megközelíthetó vasúton és közúton Főbúcsúja minden Mária-ünnep és Mária-nap.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 230-231.old.)

A lourdesi barlang Foto: Nagy Géza
Foto: Nagy Zoltán
A templom bejárata
Foto: Nagy Géza
A templom belső tere
Foto: Nagy Géza
A Lourdes-i barlang
és környéke
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A hálatáblák sokasága
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra