Pozsony-Szentgyörgy

Sväty Jur

Szűz Mária kegyhelye
     Pozsony vármegyében, Pozsony közelében található kegyhely. Régen is rendezett tanácsú városka volt. Vasúton és közúton is megközelíthető. A városka határában áll egy kápolnácska, ahová augusztus 15-tel, Nagyboldogasszony ünnepével kapcsolatosan zarándokolnak el a hívek. A kiindulóhely a plébániatemplom, az ún felső templom. Ez a 13. századból származó műemlék. Főoltárán Szent György vitéz szobra áll, aki a városka védőszentje. Igen szép látnivaló a nagytemplomon még a háromkitályok szobra - a 15. századból, aztán gótikus freskók, márvány síremlékek, szatkofágok és 1950-ből a szlovák nemzeti művész, ]anko Alexy üvegablak-mozaikja.
    Van a városkában még egy templom. Ennek kulcsait 1674-ben a városi vezetőség Szelepcsényi György esztergomi érsek kezébe adta, ő pedig a.pálos szerzetesekre bízta. Tőlük a piaristák vették át 1685-ben. Gimnáziumot is nyitottak. A növendékek soraiból sok jeles férfiú került ki.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 231-232.old.)
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Ének
(Dallama: Gyászbaborult Isten csillagvára...)

1.Szűz Mária, édes Nagyasszonyunk.
Bánatunkban Hozzád fohászkodunk.
Imádkozz érettünk nagyon sokat.
Borítsd reánk égszín palástodat!

2.Bánatos szívünkra vígasztalást,
Lelki sebeinkre hozz gyógyulást!
Imádkozz érettünk nagyon sokat.
Borítsd reánk égszín palástodat!

3.Mennybevittek téged az angyalok.
Be népünket soha el nem hagyod!
Imádkozz érettünk nagyon sokat.
Borítsd reánk égszín palástodat!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 2.old.)
32

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Az egykori pálos templom
távlati képe

Képek a Szent György templomról:

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra