Radamos

Radmožanci

Boldogasszony egykori jelenésének zarándokhelye
     Radamos idillikus pannon falu a lendvai községben, a szlovén-magyar határ közelében. Az első írásos források még a 13. században Bodomos néven említik, ahol kisnemesek, őrök és később az alsólendvai grófok, hercegek alattvalói éltek. A tengerszint felett 140 méterre fekszik, az egykor jelentős osztrák-magyar posta- és katonai út mentén, vizek, erdők, rétek és termő mezők ölén. A nemzetiségileg vegyesen lakott falu 254 lakosával zarándokhelyéről, archaikus szokásairól, magyaros konyhájáról híres.
A Mária-fa Kép forrása: Ella Pivar: Radmožanci-Radamos Zarándokhely Mária-fa a radamosi erdőben. Lendva Község 
Fejlesztési Központ. é.n.

Információk:
Helyi Turista Szövetség Lendva
Kranjec utca 4, 9220-Lendva
Tel.: 02-5788 390
Fax: 02-5788 391
E-mail: tic.lendava@rc-lendva.si
     »Csak nagyobb vadászatok alkalmából jártam itt, hiszen kevés ember téved erre« -mondja a radamosi ember, aki vállalta a útbaigazitó szerepét, amikor a Ginya-hidnál letérünk az erdei útról, az ösvényre kanyarodva. Itt megállt az idő. Köröskörül csak gaz, vadkender, tüske és szeder. Szűk nyúlcsapáson haladunk. Könnyed csend vesz körül, s csak a napsugarak játszanak bújócskát az ágak között. »Nézze, az a csonk a Mária-fa!« Középen kettétörve, mint egy modern szobor, úgy tör az ég felé: kérge már régen nincs, hiszen az emberek ereklye- és gyógyírként elhordták... Így írta le benyomásait az újságirónő, amikor 1989- ben meglátogatta a legendás helyet.
    Radamosban született a legenda, amely a mai napig él. Elejét 1947-ből veszi, amikor Füle József falusi pásztornak a Fekete-erdőben egy tölgy tetején megjelent a Szűzanya.
     »Nagyapám szegény özvegyember volt, aki az ötödik gyermekük születésekor vesztette el a feleségét. Szent Vid napján, június 15-én, itt teheneket őrzött. Egy törzsökön ült és szomorú sorsa fölött töprengett, amikor érezte, hogy valami láthatatlan erő felemeli a fejét... Felnézett és a tölgy fölött, amelyet attól fogva mi Mária-fának nevezünk, meglátta a Szűzanyát rózsafüzérrel a kezében. Hívta a többi pásztort és elmondta mi történt vele.A látomásnak gyorsan híre kelt. Egész Szlovéniából és Horvátországból jöttek az emberek, hogy maguk is átéljék a csodát« - emlékezik a legközelebbi élő rokon a történtekre és nagyapjára, akit kél évvel a második világháború után az akkori hatalom és az egyház nem néztek jó szemmel.
     A hatalom a zarándokokat kényszermunkára fogta: mindenkinek egy órán át a falusi árkokat kellett kapálni, Fülét és néhány embert pedig a lendvai börtönbe zártak. A nép körében él a csodás rózsafüzér legendája, amelyet az agg látnok egy reggel a fogdája ágyán talált, valamint a hiedelem, hogy amikor haldoklott, fehér galamb körözött a háza felett...
     A tanúvallomások szerint a Fekete-erdőben mintegy kétszáz embernek volt látomása vagy csoda történt vele. Hivatalos adataink nincsenek. A háború utáni hatalom csírájába fojtotta a vallási igyekezetet és az egyház sem karolta fel a hívőket. Számos legenda él a nép körében a fehérbe öltözött Boldogasszonyról és az éneklő angyali seregről, a hétéves súlyos beteg kislány csodálatos meggyógyulásáról, a fogságból hazatért férfiról, aki fejszét fogott, hogy kivágja a tölgyet, de a keze hosszabb időre megbénult... Időben közelebb állnak hozzánk az erdészekről szóló történetek, akik a parancs ellenére sem voltak hajlandók kivágni a Mária-fát, vagy a beteg kisfiú története, aki eltévedt az erdőben és a hideg, havas éjszakát sértetlenül a Mária-fa tövében aludta át...
     A tilalom ellenére az emberek a nehéz időkben és szorongásaikban kijártak a Mária-fához, hogy Szűzanya-szobrokkal, levelekkel, szentképekkel, rózsafűzérekkel támasszák alá fogadalmaikat... és elhordták a fa kérgét, amelynek csodálatos gyágyítőerőt tulajdonítanak.
     A mai napig a közeli és távoli zarándokok csoportokban érkeznek a Mária-fához, ahol a hatalmas radamosi erdő ölén lelki megbékülést, vigasztést és csodát keresnek...
(Forrás: Ella Pivar: Radmožanci-Radamos Zarándokhely Mária-fa a radamosi erdőben. Lendva Község Fejlesztési Központ. é.n.)

Fotó: Zlatko Gnezda, Ella Pivar A kép forrása: Ella Pivar: Radmožanci-Radamos Zarándokhely Mária-fa a radamosi erdőben. Lendva Község 
Fejlesztési Központ. é.n.

Fotó: Zlatko Gnezda, Ella Pivar A kép forrása: Ella Pivar: Radmožanci-Radamos Zarándokhely Mária-fa a radamosi erdőben. Lendva Község 
Fejlesztési Központ. é.n.

Fotó: Zlatko Gnezda, Ella Pivar A kép forrása: Ella Pivar: Radmožanci-Radamos Zarándokhely Mária-fa a radamosi erdőben. Lendva Község 
Fejlesztési Központ. é.n.

Fotó: Zlatko Gnezda, Ella Pivar A kép forrása: Ella Pivar: Radmožanci-Radamos Zarándokhely Mária-fa a radamosi erdőben. Lendva Község 
Fejlesztési Központ. é.n.


Köszönjük Füle Aranka segítségét!

Vissza a kezdő oldalra