Röjtökmuzsaj

Szűz Mária kegyhelye

Győr-Sopron megyében, a volt kapuvári járásban lévő kegyhely, mely a győri püspökség hatáskörébe esik.
     A Győr-Sopron megyei község a Győri egyházmegyéhez tartozik.
     Bár a falu jelenlegi temploma csak a múlt század második felében épült (1879), a kegyhely története sokkal régebbi.
     Röjtökmuzsaj középkori templomát 1683-ban a Bécs ostromára vonuló török csapatok gyújtották fel. Egy évszázaddal később azonban újjáépült. Nem sokkal ezután, amikor II. József uralkodása alatt a kolostorok egy részét feloszlatták, a Sopron megyei Vimpácról (ma Wimpassing, Burgenland, Ausztria) a röjtöki templomba került az ottani minorita templom csodatevő hírében álló kegyszobra, a Mária-szobor. Szűz Mária közbenjáró segítsége az új helyen is megmutatkozott, ahogyan ezt a sok imameghallgatás jelezte. Ezért 1811-ben Vilt József győri püspök engedélyezte a szobor nyilvános tiszteletét, s azt a főoltárra helyezték.
     A kistáji jelentőségű búcsújáró helyre a környező falvak népe jár rendszeresen. A szeptemberi búcsú előtti napon éjszakai fáklyás körmenetet tartanak a faluban.
     A jelenlegi katolikus plébániatemplomot Handler Ferdinánd tervei alapján, neogótikus stílusban építették. A főoltáron álló kegyszobor azonban - ellentétben a történeti hagyománnyal - nem középkori, hanem a XVIII. századból való. Sok búcsújáró helyünk szokásához hasonlóan a kis Jézust és Máriát ezüst koronával megkoronázták.
     Az említett fáklyás körmenet is érinti, de amúgy is érdemes megtekinteni a XVIII. század végéről (1794) származó, toszkán oszlopon álló Szentháromság-szobrot, amelyet valószínűleg fogadalomból emelt a falu lakossága. 1800-ból származik a szép kerítéssel körülvett Szent Anna-szobor, amelyen Szent Anna oktatja Máriát.
     Röjtökmuzsajnak nincs vasútja. Ezért csak közúton közelíthető meg Kapuvár és Fertőszentmiklós irányából, valamint a 84-es számú, Sárvár-Sopron közötti főútvonalról Lövő irányából.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 131-132.old.)
Kegyszobor Fotó: Nagy Zoltán

A kegytemplom  Fotó: Nagy Zoltán

A kegytemplom belső tere Fotó: Nagy Géza


Római Katolikus Plébánia Hivatal
9451 Röjtökmuzsaj
Röjtöki u. 26.
Telefon: 99/380-038

     A röjtökmuzsaji kegyszobor története

1496-ban a nyugat-magyarországi Vimpác község hívei /most Ausztria /kápolnát építettek. A kápolna kész volt, csak az oltárkép hiányzott. Ekkor történt: a határban dolgozók a Lajta folyó partján szép szobrot találtak.
     Ezt a Szűz Mária szobrot helyezték az oltárra. Ettől kezdve a környék lakói idejártak a Szűzanyához imádkozni. Elhalmozták szeretetük minden jelével. Ékes ruhával, drágakövekkel ékesített koronával. 1529-ben a bécsi ostromból visszatérő török hadak egyik katonája a szobor fejét karddal leütötte. A merénylő katona parancsnoka a Szent Szűz titkos tisztelője volt. A katonát keményen megbüntette és a szobrot magával vitte. A basa útközben ismeretlen betegségbe esett. Már a halálán volt. Ekkor egyik foglya azt tanácsolta neki, hogy vitesse vissza a szobrot oda, ahonnan elhozta, és akkor meggyógyul. A basa hallgatott az intésre, és a foglyok között lévő magyar kondással, aki Vimpác környékét ismerte, visszaküldte a szobrot. A szobor csodálatos visszaérkezésének hírére a zarándokok száma még nagyobb lett. A hívek buzgóságát, szeretetét csodákkal hálálta meg a Szűzanya. A kápolna alatt forrás fakadt, melynek vize által sok beteg kapta vissza egészségét. Később a kápolna mellett kolostor épült. A kápolnát szép templommá építették. A minorita atyákra bízták a templom és a kegyszobor gondozását. Sajnos 1780-ban II. József, a kalapos király feloszlatta a szerzeteseket. A kolostort elhagyó szerzetesek a szobrot a templom nagy jótevőjének Gévai Mária Annának ajándékozták. Évek múltával Végh Anna birtokába jutott a Vimpáci Szűzanya szobra. Ő ajándékozta a szobrot a röjtöki egyházközségnek, hogy minden hívő tisztelhesse. 1811-ben az akkori győri püspök, Vilt József engedélyével a röjtöki főoltárra helyezték. Díszes ruhával és koronával ékesítették. Ez idő óta jár Sopron megye hívő népe a röjtöki Szűzanyához, hogy köszöntse és háláját imádságban és énekben fejezze ki.


1.Nyíljon ki szívetekben az örömvirág,
Zengjétek, hogy hallja meg az egész világ.
Édesanyámk hozzád jöttük,
Lángadozva, mert szeretünk, ó Szűz Mária,
Hogy köszöntsünk, mint egykor az Úr angyala.

a teljes ének...

Évente egyszer van búcsú, Kisboldogasszony napját, szeptember 8-át követő vasárnap,
2002-ben szeptember 8-án.

Fotó: Nagy Zoltán
A kegytemplom
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A bejárat feletti
felirat
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A Fájdalmas Anya
kápolna
Fotó: Nagy Zoltán
A kápolna oltára
Fotó: Nagy Zoltán
Szent Katalin szobor
az út mentén
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Útmenti kereszt


A templom látogatása egész évben lehetséges.
Ha csoportok jönnek és bejelentkeznek, illő módon fogadjuk őket.
Amennyiben váratlanul erre vetődnek, vagy átutazóban érintik a falut, akkor is szívesen látjuk őket.

Köszönjük Borbély János plébános úr segítségét!
Vissza a kezdő oldalra