A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Rőtfalva

Rattersdorf

Sarlós Boldogasszony és Kisboldogasszony búcsújáró helye és szentkút
     Rőtfalva a Güns - Gyöngyös partján, a Kőszegi hegyek lábánál fekvő, alig több mint 500 lakosú kis falu, határátkelőhely Kőszeg felé.
     A helység neve 1279-ben szerepel először oklevelekben Reuth, v Röit néven. Ekkor már volt egy védőfallal körülvett temploma, amely egy szent forrás mellett épült. A középkorban feltehetően a kőszegi uradalomhoz tartozott. A törökök 1532-ben lerombolták a falu nagy részét. 1535-től 1676-ig a Nádasdyak birtoka, amikor az Esterházyaké lett. A helység ismert búcsújáróhely évszázadok óta, különösen a gyermekre vágyó nők látogatják.
     A Katolikus plébánia- és búcsújárótemplom a falu közepén található. A Mária születésének és Mária és Erzsébet találkozásának szentelt templomot a régi temető és védőfal veszi körül. Az első templom a XIII. század végén épült és már akkor búcsújáróhely lehetett. A templomot a XIV-XV században tovább építették. 1532-ben a törökök lerombolták, majd 1696-ban ismét felépítették. 1660--1820 között a lékai Ágoston-rendi szerzetesek gondozták.
     A legrégibb épületrész a román stílusú toronykápolna s annak kapuja, amely feltehetően XIII. századi. Ehhez épült hozzá a XIV. században, gótikus stílusban a keresztboltozatos középső hajó, s a sokszöges záródású, támpilléres szentély A hajó északi oldalához a XV. században épült egy késő gótikus templomhajó, szintén sokszöges záródású, támpilléres szentéllyel. 1502-ben a déli falhoz egy mellékhajót kapcsoltak.
     1696-ban herceg Esterházy Pál állíttatta helyre a templomot, ekkor nyerte mai, barokk formáját.
     A templombelső boltozatai jórészt 1696-ban készültek. A helyreállításkor, az északi hajó barokk kialakítású lett, de a főhajó, a déli hajó s a szentély megőrizte gótikus formáját.
     A gótikus főhajóban a gazdagon díszített főoltáron, aranyozott keretben látható a rőtfalvi kegykép: Mária Lactans, a gyermekét tápláló Szűzanya. A kegykép 1660-ban készült másolat a lékai templom szentélyében lévő, 1644-ből származó képről. A kegykép alatt a koronás magyar címer és az Esterházyak címere látható.
     Az oltár mögött, a szentély falán indás címeres díszítésű keretben lévő, két sorban elhelyezett, Ágoston-rendi szenteket, Jézust és az apostolokat ábrázoló képek a XVIII. század harmadik negyedében készültek. A képeket valószínűleg egy lékai szerzetes festette. A képekkel borított fal késő középkori freskómaradványokat őriz, feltárása még nem történt meg. Az északi hajóban lévő oszlopos főoltár 1700 körül készült. A Szent Borbála és Katalin szoboralakja között lévő oltárkép a Vizitációt (Mária látogatása Erzsébetnél) ábrázolja. A hajó északi falfülkéiben lévő oltárok XVIII. századiak. Az első a Szent Kereszt-oltár a keresztrefeszítés szobraival, a déli oldalhajóból került át ide. A második a Szent Anna-oltár, a képen az ő alakja látható, Máriával. A harmadik a Szent Antal-oltár, középen a páduai Szent alakjával.
     A XVII. század végén készült a keresztelőkút, a szószék 1790 körüli.
Az 1.kegykép

Az 2.kegyszobor Fotó: Nagy Zoltán

    1. kegykép: Galaktotrophousza, Maria Lactans, vagyis Szoptató Boldogasszony. Prototípusa a Szomorúak Vigasztalója néven a morvaországi Freudenthalban a piaristáknál tisztelt, 1539-es kép. Még ma is Ungarische Madonnának nevezik. Mallchitz Borbála kőszegi asszony fogadalmi képe 1644-ben elhunyt leánya emlékére. A leány feltehetően pestis áldozata lett, ugyanis abban az évben országos járvány volt. Erről a votivképről, amely ma a lékai plébániatemplom található, 1660 körül készült másolat a rőtfalvi kegykép. Mind- két templom az ágostonos remetéké volt. Ismeretlen nyugat-magyarországi festő vászonra festett olajképe, koronákkal ékesítve. Kultusztörténeti jelentőségű a lI. Rákóczi Ferenc és felesége, Sarolta Amália által fölajánlott fogadalmi kép, amelyet Vasul Petranovics zsolkvai ukrán művész festett a XVIII. század első éveiben. Ma az ukrajnai Oleszko kastélymúzeumának kiállításán látható. A fogadalmat tevő házaspár térdelő képmása fölött a röjti Madonna látható, amelynek prototípusára utal a szalagirat: Consolatrix Afflictorum - A szorongatottak vigasza. Nyilván a bújdosó fejedelem háláját örökíti meg a podolini piaristák iránt, ahol láthatta a freudenthali piarista kegykép egy változatát.
     II. kegyszobor: álló Boldogasszony, jobb karján áldást osztó Gyermekével. Esterházy Pál nádor 1676-ban adományozta. Ismeretlen mester faszobra, koronákkal jogarral, országalmával ékesítve, öltöztetett.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 342-343.old.)

     Az északi hajó középső pillérénél akantuszkeretben lévő Madonna-alak az egykori kegyszobor, amelyet Esterházy Pál ajándékozott Rőtfalvának, 1676-ban. A szobor a koronás Szűzanyát ábrázolja, karján a gyermek Jézussal, kezükben hatalmi jelvényeikkel.
     A templomot körülvevő egykori temetőben, az épület keleti oldalánál látható a gyógyító Szent forrás, amelyet 1964-ben helyreállitottak.
     A Mária-kápolna az egykori temetőben, a védőfalnál található.

(Forrás: Németh Adél: Burgenland. Panoráma Regionális Útikönyvek. Panoráma, Budapest, 2003. 163-164.old.)
A kép forrása: Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föl tet eredeti. 1690.

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.152.old.
A Vizitációt (Mária látogatása Erzsébetnél) ábrázoló oltárkép Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A szentkúti kápolna
Fotó: Nagy Zoltán
A kápolna oltárképe
Fotó: Nagy Zoltán
A kegytemplom
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A bejárat feletti címer

Fotó: Nagy Géza
A kegykép és a
szentély
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Matrica nyomán

Képeslap nyomán

Fotó: Nagy Géza
Ágoston-rendi szentek
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
Sarlósboldogasszony oltár
Fotó: Nagy Zoltán
Szent Borbála
Fotó: Nagy Zoltán
Szent Katalin

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly
Szent Anna oltár
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly
Jézus Szíve oltár

Fotó: Nagy Géza
Szent kereszt oltár
Fotó: Kósa Károly
Páduai Szent Antal oltár
Fotó: Nagy Zoltán
Búcsús zászlók
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán


Vissza a kezdő oldalra