Sasó

Šašová

Szűz Mária csodás kegyképének görögkatolikus búcsújáróhelye
     Sasón érdekes története van a sok csodával ékes Istenanyja-kegyképnek. A község az Alacsony-Beszkidekben fekszik, közel Bártfához és az Ortuovái egyházközséghez tartozik. Az első írásos emlékek a 14.századból valók (1352). Az eredeti fatemplom a falutól messze épült fel. Itt helyezték el a sok zarándokot vonzó Mária-ikont. Pontosabb írásos adatok a csodákról nem maradtak fenn, de különös megtörtént eseményekről ír levelében VI.Pius pápa 1779. június 30-án, és elrendelte, hogy hét évre teljes búcsút nyer az,aki meglátogatja a sasói templomot. A dokumentun a kánoni vizitáció szerint 1834-től a templomban volt elhelyezve és úgy említi a képet, mint "miraculosa" - csodatevőt.
    A 19.század első felében, mivel a fatemplom nagyon messze volt a falutól, egy másik templomot építettek a helyi lakosok. Amikor a megfelelő telket kiválasztották, a tulajdonos nem volt hajlandó reális áron eladni, hiába volt több telke is. Amikor azonban a kegykép töbször is megjelent ezen a helyen, végül meggondolta magát és ingyen odadta a telket. A templom építése 1842-ben fejeződött be, és odakerült az Istenanyja-kegykép is. Sok csodás imameghallgatás és gyógyulás történt. A templom közelében gyógyforrás található, amely elsősorban a szembetegségeket gyógyítja. Itt 1888-ban kápolnát építettek. 1845 óta minden évben Nagyboldogasszony ünnepén búcsújárók keresik fel ezeket a helyeket.
(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s.63. Ford.: Frigmanszky Ilona)

Foto: Kósa Károly
A sasói kegykép Foto: Nagy Zoltán

A sasói kegykép a mellékoltáron Foto: Nagy Zoltán

A sasói templom Foto: Kósa Károly

     Obec Šašová so svojím milostivým obrazom Bohorodičky má zaujímavú minulos spojenú so zázračnými udalosami. Obec leží v Nízkych Beskydách neďaleko Bardejova a je filiálkou farnosti Ortuová. Prvá písomná zmienka o obci je zo 14. storočia (1352). Pôvodný drevený chrám bol postavený ďaleko za dedinou a jeho súčasou bola aj mariánska ikona, ktorá dnes priahuje pútnikov. Presnejšie údaje o zázrakoch spojených s ikonou sa nezachovali, ale isto sa tu udiali mimoriadne udalosti, o čom svedčí vzácny dokument, list pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom sa hovorí o udelení plnomocných odpustkov pre chrám v Šašovej na 7 rokov. Dokument podža kánonickej vizitácie z roku 1834 bol uložený v chráme vo svätostánku a spomína milostivý obraz ako „miraculosa“ – zázračný.
     V prvej polovici 19. storočia, najmä pre vežkú vzdialenos chrámu od obce, rozhodli sa obyvatelia postavi nový murovaný chrám priamo vo farnosti. Po vybratí vhodného miesta veriaci požiadali vlastníka pozemku o predaj za primeranú cenu. Ten, aj keď mal dos zeme, odmietol. Keď sa však milostivý obraz niekožkokrát zjavil na tomto vyhliadnutom mieste, v majitežovi sa pohlo svedomie, a tak nielenže súhlasil s výstavbou, ale pozemok na tento účel daroval. Výstavba chrámu bola ukončená v roku 1842 a súčasne bol doň prenesený zázračný obraz. V súvislosti s týmito udalosami sa spomínajú aj mimoriadne vypočutia a uzdravenia. V blízkosti chrámu sa nachádza prameň, ktorému sa pripisujú zázračné účinky na očné choroby. V roku 1888 tu postavili kaplnku. Každoročne na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky sa od roku 1845 konajú tradičné púte.

(Forrás: SZÉKELY, G. – MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Vydalo Slovo a.s. Košice, 1997, s.63. )
Foto: Kósa Károly
A sasói templom
Foto: Nagy Zoltán
A sasói templom ikonosztáza
Foto: Nagy Zoltán
Részletek az ikonoztázról
Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
Az ikonosztáz hátulján
látható kép Keresztelő
Szent János fejevételéről
Foto: Kósa Károly
A szentélyben lévő
kép
Foto: Nagy Géza
A templom harangjai
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly
A szent forrás képolnája
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A képolnában látható
oltárkép
Foto: Nagy Zoltán
Forrásvíz vétele a kápolnában


Vissza a kezdő oldalra