Segesd

Fájdalmas Anya somogyi búcsújáróhelye

Kaposvári Egyházmegyéhez tartozó kegyhely, Somogy megyében
     Felsősegesd Somogy megyei község a Veszprémi egyházmegyében.
     Segesd két faluból: a református Alsósegesdből és a katolikus Felsősegesdből áll. A búcsújáró kápolna a két falu határán van. A település ferences kolostora a rendi hagyomány szerint már a XIII. század végén fennállt. Első templomát is a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték. Zsigmond király német-római császárrá koronázásakor (1433) az itt birtokos Marczaly család búcsúkiváltságot kért és kapott IV. Jenő pápától. A XVI. században a Szűz Máriáról elnevezett (mariánus) ferences rendtartományhoz, a pécsi őrséghez tartozott. A török csapatok 1566-ban dúlták fel a falut és kolostorát is. A Rákóczi-szabadságharc alatt is elnéptelenedett a kolostor, s csak a XVIII. század közepén éledt újjá.
     A felsősegesdi Szentkút mintegy másfél kilométerre van a településtől. A legendás hagyomány szerint a segesdi hegy tövében felbukkanó forrásnál már a török időkben sokan visszanyerték egészségüket. Ezek hírére gróf Széchenyi .Antal tábornok kápolnát építtetett föléje, ahol a sasvári pálos templom (ma Szlovákia, volt Pozsony megye, Nyitrai egyházmegye) híres Pietájának másolatát helyezte el.
     A kútnál Mária közbenjárására sok imameghallgatás történt, sokan nyerték vissza egészségüket, s ezeket az eseteket a ferences rendházban az atyák lejegyezték.
     A barokk kápolna festőien szép erdős környezetben áll. A Fájdalmas Anya XVIII. század közepi festett, faragott fa kegyszobra fölött a baldachin Sasvár egykori, ma már nem létező kegyoltárát idézi.
     A búcsújárás során érdemes felkeresni a volt ferences templomot, amely a XVIII. század közepén épült (1744). A patinás templom nemcsak kívülről szemet gyönyörködtető, de belsejében is akad olyan látnivaló, amely miatt érdemes a turistáknak ellátogatniuk a dél-somogyi településre. A Krisztus levétele Szűz Máriával oltárképet Schaller István készítette, s 1777-ből való, míg a Szent Katalint ábrázoló oltárképet pedig Dorfmester festette 1779-ben.
     Segesd vonattal elérhető a Balatonszentgyörgy-Somogyszob közötti vasútvonalon, vagy pedig a Kaposvár-Nagykanizsa vonalon, somogyszobi átszállással. A Szentkút közel van a falu vasútállomásához. Közúton megközelíthető Fonyód-Marcali felől a 68-as főútvonalon, vagy Kaposvárról a 61-es úton.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 136-137.old.)
Fájdalmas Szűzanya Fotó: Borza Miklós plébános (2006.02.18.)

Fájdalmas Anya kegyoltára Fotó: Lantos Miklós Kép forrása: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990.

Kegykápolna Fotó: Borza Miklós plébános (2007.10.17.)


Somogyszob - Segesdi
Római Katolikus Plébánia
7563 Somogyszob
Szent Imre u. 6.
Tel.: 82/445-122
borza.miklos@gmail.com
A templomi szentmiséket pénteken és vasárnap 8,30 órakor, a kegykápolnában szerdánként 15,00 órakor celebrálja Borza Miklós somogyszobi-segesdi plébános.
Kisboldogasszony napi búcsú képei (2006 szeptember 10.)

Engesztelő imanap képei (2006 október 7.)

Fájdalmas Szűz hozzád jöttünk,
Szent képedre sírva nézünk!
Látjuk, mint hull könnyed fiad holttestére,
Szent Szíved hét tőrrel van átverve.
Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa,
Mária Hétfájdalmú Szűzanya.

Fájdalomnak ünnepére
Jöttünk ide a szent helyre.
Messze földről, anyánk, tehozzád sietünk,
Hogy fájdalmaidról emlékezzünk!
Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa,
Mária Hétfájdalmú Szűzanya.

Oltárodhoz leborulunk,
Sírva hozzád fohászkodunk,
Fájdalmas Szűzanya, hallgass meg bennünket,
Akik buzgón tisztelünk tégedet.
Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa,
Mária Hétfájdalmú Szűzanya.

Aranyoltár gyászvirága,
Látjuk, mint meg van hervadva,
Szent Fiadat tartod szűz öledben halva,
Szíved majd meg hasad fájdalmában.
Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa,
Mária Hétfájdalmú Szűzanya.

Előtted sír özvegy árva,
Akiknek nincs pártfogója,
Vigasztald meg őket, Fájdalmas Szűzanya!
Fogadj mindnyájunkat oltalmadba.
Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa,
Mária Hétfájdalmú Szűzanya.

Ha ütni fog végső óránk,
Édesanyánk jöjj el hozzánk!
Kik hétfájdalmadról buzgón emlékeztünk,
Menyországban veled örvendhessünk.
Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa,
Mária Hétfájdalmú Szűzanya.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balssagyarmat, 1991. 251.old.)

Római Katolikus templom és kolostor Fotó: Borza Miklós plébános (2008.01.12.)

Fotó: Lantos Miklós Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994. 142.old.
A segesdi Pieta-
szobor ábrázolása a
kéthelyi templomban
Fotó: Lantos Miklós Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994. 218.old.
Misét hallgató és a szentkútnál vizet merítő
búcsúsok Segesden 1985.
Fotó: Lantos Miklós Kép forrása: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990.
Szentkút
Berke József gyűjteményéből
A plébániatemplom a
kegyszoborral régi
képeslapon
Berke József gyűjteményéből
A kegyszobor régi
képeslapon

Fotó: Adelmann István/Somogyi Fotóklub/Kaposvár
2004. Nagyboldogasszony
napi búcsú
Fotó: Adelmann István/Somogyi Fotóklub/Kaposvár
2004. Kisboldogasszony
napi búcsú

Szent László forrást fakaszt.
Berke József gyűjteményéből

Steiner Józsefné
képeslapgyűjtő /Nagyatád/
ajándéka a segesdi
Községi Könyvtár
számára


Fotó: Civertan Bt.

Fotó: Civertan Bt.

Fotó: Civertan Bt.


A kegykápolna titulusa Fájdalmas Szűzanya (szeptember 15.).
A kegyhely búcsúi: Nagyboldogasszony (augusztus 15.) és Kisboldogasszony napja (szeptember 8.).

2011. évi programok:

Sok szeretettel várjuk a zarándok Testvéreket a segesdi búcsúkra:

Nagyboldogasszony - búcsú: 2011. augusztus 21.

Kisboldogasszony - búcsú: 2011. szeptember 11.

Szombaton, a templomban:
18.00 zarándokok érkezése
18.30 esti dicséret
19.00 szentmise
20.00 szentségimádás
22.00 befejező imaóra

Vasárnap, a kápolnában:
09.00 körmenet a kegykápolnához - szeptemberben/
10.30 ünnepi szentmise
14.00 litánia, zarándokok búcsúztatása

Egész év folyamán várjuk a zarándokok érkezését!
További információk: 82/445 - 122; borza.miklos@gmail.com


További programok:

Szent László napi hegyi búcsú:
2011. július 3. vasárnap 8.30 óra: szentmise;


2011. július 1-2. A Család Éve 2011.
"Családdal a jövőért" - a Kaposvári Egyházmegye Ifjúsági Találkozója
2011. november 25. Márai Sándor emléknap
2011. szeptember 16-17. (17-18.) Kulturális Örökség Napjai
2011. szeptember 17-25. Szakrális Művészetek Hete
2011. szeptember 17. Templomok éjszakája
2011. október 4. - október 31. Magyar Katolikus Kultúra Napjai
2011. október 4. Assisi Szent Ferenc ünnepnap - konferencia
2012. január 18. Árpád-házi Szent Margit Hét

Információ: borza.miklós@gmail.com; ivelics.janosne@gmail.com;

Köszönjük Borza Miklós somogyszobi-segesdi plébános és Ivelics Jánosné segítségét!

Vissza a kezdő oldalra