Selmecbánya

Banska Štiavnica

Szent Kereszt kegyhelye
     Egyik néprajzkutatónk, Dr. Barna Gábor írja a Felvidék egyik legismertebb búcsújáró helyéről: "Búcsúja a festői szépségű Kálváriához kötődik, amelyet a múlt század közepén Magyarország legszebb Kálváriájának tartottak. A szeptember 14-15-i selmeci búcsúban - csakúgy, mint Kassa, Monok, Ungvár, Rozsnyó és más települések Kálváriáin - a szent kereszt kultusza szorosan öszzefonódik a Fájdalmas Anya tiszteletével."
     A selmecbányai Kálvária építményei 1744-1951 között készültek. A meredek hegyoldalon egymás fölé emelkedő három templom közt vannak a stációk. Az alsó templomot egykor a szlovákok használták, neve ezért tót templom.
     A középső kápolnában vannak a szent lépcsők, közepükön egy-egy ereklyével. Ezeket a magyar búcsúsok csak szent grádicsnak emlegetik, a harmincnégy lépcsőfokát sokan vezeklésül térden járják végig. A felső német templom előtt kősziklába vágott kápolna van, amely Krisztust a börtönben ábrázolja. A német templom két tornya tűnik már messziről az érkező búcsúsok szemébe. A templom mögött a Szentsír-kápolna van. A búcsúi ünnepi szertartások, prédikációk egykor három nyelven: magyarul, németül és szlovákul hangzottak el. Háromnyelvűek a stációk föliratai is.
     Az esti szentmise után az előénekesek, búcsúvezetők veszik át a szerepet egészen a reggeli szentmiséig. Haza csak a Kálvárián végzett ünnepi nagymise után indulnak. Selmecbányán az év legnagyobb és leglátogatottabb búcsúja a Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe (szeptember 14.) utáni vasárnapon van, illetve már szombaton.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 251.old.)

A kálvária látképe Foto: Nagy Zoltán

A német kápolna Foto: Nagy Zoltán

A magyar kápolna Foto: Nagy Zoltán

A szlovák kápolna Foto: Nagy Zoltán

Ének

1. Magasan áll a Golgota ormán
A szent kereszt elhagyatva, árván.
Csak egy angyal zokog ott magában,
elmerülve néma fájdalmában.
Ó, ha akkor ott lehettam volna,
Mint a zápor, a könnyem úgy folyna,
Minden csepp vért százszor megcsókolnék,
Nem mennék el soha többé onnét.

2. Vértől ázott keresztfa ágára
az angyanak könnye csorog rája.
Szánva néz a töviskoszorúra,
Melytől elhalt az angyalok ura.
Ó, ha akkor ott lehettam volna,
Mint a zápor, a könnyem úgy folyna,
Meghasadna, megrepedne szívem,
Ott zokogván a kereszt tövében.

3. Egyedül állunk melletted, Uram,
Néma szívvel és a bűnt bánóan.
Sok a vétkünk, mint a tenger árja,
Sír a lelkünk, tekints néha rája.
Ó, ha mi ezt előbb tudtuk volna,
Lelkünk bűnnek rabja most nem volna.
Hogy te, uram, a Golgota ormán
minket vársz oly elhagyatott árván.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 252.old.)

Selmecbánya látképe Foto: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Képek a "német"
templomról...
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A "német" templom előtti kápolna
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
Képek a "szlovák"
templomból...
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly
A "magyar" templom
előtti kereszt
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza
Képek a "magyar" templomról...
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra