Sümeg

Fájdalmas Anya, a Betegek Orvosának búcsújáró helye

Veszprém megyében, a volt sümegi járásban lévő kegyhely, mely a veszprémi egyházmegye hatáskörébe esik
1. Isten hozzád anyánk, már tőled elbúcsúzunk.
Zokogó ajakkal hozzád fölkiáltunk.
Kedves édesanyánk, hallgasd meg népedet,
Anyai áldással bocsáss el bennünket.

2.Jaj, mily nagy örömmel szemléltük képedet,
Szűz ölében fekvő kedves szülöttedet,
Szívünknek bánatját most ki nem mondhatjuk,
Sírástól magunkat most meg nem foghatjuk.

3.Tekints ránk, Mária, Sümegnek csillaga,
Légy kedves vezérünk minden utainkban.
Az árvák, özvegyek itt előtted sírnak,
Mint édesanyánktól megvígasztalódnak.

4.Azért, ó, szűzanyánk, néked esedezünk.
Most és halálunkkor, kérünk, légy mellettünk.
Szent palástod alá fogadd híveidet,
Kik buzgón tiszteljük áldott szent képedet.

5.Kedves Édesanyánk!Többet nem mondhatunk,
Majd leszakad szívünk, hogy téged itthagyunk,
Dicsőség, imádás a Szentháromságnak,
Tisztelet adassék szép Szűz Máriának.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balssagyarmat, 1991. 257.old.)


Kovács Antal Kalliszt:
A sümegi ferences kegytemplom és kolostor története és leírása
(1995)
Berke József gyűjteményéből

Sümegi kegyoltár Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből


Ferences Rendház
8330 Sümeg
Szent István tér 7.
Telefon: 87/352-983

Légifotók: Civertan STUDIO

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.84.old.


KÖNYÖRGÉS a csodatevő sümegi Fájdalmas Szűz Anyához!

Oh, sümegi Fájdalmas szép Szűz Mária! A fájdalmak tőrével általjárt édesanyai szíved lángoló szeretetében mindnyájunk vigasztalója! Századok óta tündökölsz irgalmasságod csodáival. Orvosa voltál mindenkor a különféle betegségekben sínylődőknek, akik élő hittel és erős bizalommal könyörögtek Hozzád: az igaz hit ösvényére vezérelted a tévelygők ezreit, akik a gonosz lélek csalárdságait követték és nem ismertek Téged; hű tisztelőidnek minden ügyeikben hatalmas pártfogója voltál a letűnt századok alatt. Megcsodáljuk határtalan jóságodat és hálatelt szívvel, könnyes arccal borulunk le Előtted, hogy ezentúl is légy könyörületes irántunk. Tekints irgalmas szemeiddel reánk, akik számtalan kérésünkkel folyamodunk Hozzád. Esedezve kérünk, gyógyítsd meg betegeinket, akik szüntelenül áldják drága szent Nevedet; vidd Isten trónja elé Neked hódoló szeretteink és jótevőink reád bízott ügyeit és nyerj nekik bőséges kegyelmet; segíts meg bennünket is, méltatlan gyermekeidet, akik alázatos lélekkel tekintünk Feléd; oltalmazd édesanyai palástoddal mindazokat, akik magyar Hazánknak, a Te jogos örökségednek szent ügyét híven szolgálják; boldogítsd az egész magyar Nemzetet, hadd érezzük szent Szíved szeretetét mindnyájan, hadd dicsérjen és dicsőítsen Téged a hű magyar most földi békés otthonában és majdan a boldog örökkévalóságban a te szent Fiad.
Ámen.
Boldogságos Szűz Mária, magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Rendi és egyházmegyei jóváhagyással.

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

A sümegi ferences kegytemplom búcsúi és jeles napjai 2008-ban

Február 6. kedd Az első csoda évfordulója


Fotók:Civertan STUDIO

Március 14. péntek Fájdalmas péntek
Június 1. vasárnap JÉZUS SZÍVE NAGYBÚCSÚ
Július 2. szerda Sarlós Boldogasszony
Augusztus 2. szombat Porcinkulai búcsú
Szeptember 8. hétfő Kisboldogasszony
Szeptember 14. vasárnap SZŰZ MÁRIA FŐBÚCSÚ
Október 4. szombat Assisi Szent Ferenc
November 19. szerda Árpádházi Szent Erzsébet


A két nagybúcsú előtti szombaton 18 és 21 órakor lesznek a szentmisék, utána éjszakai virrasztás.
Vasárnap 10 órakor ÜNNEPI SZENTMISE, utána körmenet.
A többi búcsúnapokon és vasárnapokon 8 és 10 órakor, hétköznapokon reggel 8 órakor van szentmise.
Minden hónapban első csütörtökön, pénteken és szombaton 17 órakor (nyári időszakban 18 órakor) szentmise. Minden hónap 12-13-a engesztelő nap. Engestelés 12-én 18 és 20 órakor
Az év bármelyik napján szeretettel fogadjuk a zarándokokat, csoportokat, számukra szentmisét, szentgyónásra alkalmat biztosítunk.
Kérjük érkezésük idejét előre jelezzék!

2005.évi Veszprém - Sümeg gyalogos zarándoklat (Fotók: Dr. Sipos Gábor):

Fodorné Csőke Zsuzsanna: Zarándoklat a hazáért (Szt. Istvántól a Magyarok Nagyasszonyához 2005 szeptember 9-14)

Képek a balatonalmádiak gyalogos zarándoklatáról Sümegre (2004):


Köszönjük Barsi Balázs atya segítségét!
Vissza a kezdő oldalra