Szabadka - Szentkút (Bunarics)

Subotica

Boldogasszony búcsújáróhelye és Szentkút
    Igen régi kegyhely Szabadka-Szentkút. A hívek emberemlézet óta nagy számban lepik el a lankás völgyet minden év auguszsának utolsó vasárnapján. Az első kápolnát 1896-ban építették a Szentkút közelében s ekkor kezdődött a szertartásos istentisztelet is ezen a helyen. Az említett napon kívül különösen újhold szombatján; érkeztek e helyre nagy számban az édesanyák magukkal vezetve kicsiny gyermekeiket. A feljegyzések szerint itt imádkoztak a Szűzanya pártfogásáért, hogy betegeskedő kicsinyeiket az Isten irgalmába és Mária oltalmába ajánlják. A harmincas évek elején a szerb görögkeleti egyház is kápolnát emeltetett ezen a helyen. Mégpedig igen szép kupolás szentéllyel. Ily módon a kegyhely a keresztény közeledés és egymásratalálás helyévé is vált. Egyházmegyei hozzájárulással igen szép szabadtéri oltár épült. Keresztutat állítottak fel a kegyhely gyönyörűen rendezett térségében és megfelelő világítótesteket, hangszórókat helyeztek el. A kegyhely jól ismert a Szabadka környéki hívek körében de társas gépkocsikon távolabbi vidékekről is érkeznek zarándokok.
(Forrás: Berecz Sándor:
Zarándokok könyve. Római Katolikus Plébánia. Bácsszőlős. é.n. 35-36.old.)

Kép forrása: Raj Rozália - Nagy István: Szabadka környéki Mária-kegyhely in:Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szerk: Barna Gábor. Néprajzi Tanszék, Szeged. 2001.377.old.
Szakrális építmények a katolikus egyház területén


Uprava Svetišta: Župni ured Marije Majke Crkve/A Kegyhely Igazgatósága: Mária az Egyház Anyja plébániahivatal,
Starine Novaka 58, 24000 Subotica,
Tel.: 024/566-546,
e-mail: bunaric@tippnet.co.yu

Ének

Szűz Anyám. Tied akarok lenni,
A Te tiszta Mária-gyermeked.
Jaj, de lelkem nem tud felrepülni.
Bűnök súlya földhöz szegezett.
Jó Anyácskám! nyerj nekem kegyet,
Hogy sirassam minden bűnömet.
Szűz Anyám! Tied akarok lenni.
Segíts meg, hogy a Tied legyek!

Szűz Anyám! Hozzád akarok menni,
Hogy az égben ott legyek Veled,
Jól tudom bár, hogy odakerülni
Szenvedések nélkül nem lehet.
Jó Anyácskám! Nyerj nekem kegyet,
Hogy szenvedjek Jézussal s Veled.
Szűz Anyám! Hozzád akarok menni.
Vedd magadhoz mennybe gyermeked!

(Forrás: Berecz Sándor:
Zarándokok könyve. Római Katolikus Plébánia. Bácsszőlős. é.n.36.old.)

Kép forrása:Raj Rozália - Nagy István: Szabadka környéki Mária-kegyhely in: Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szerk: Barna Gábor. Néprajzi Tanszék, Szeged. 2001.377.old.
A görögkeleti és a katolikus kápolna

Beszédes Valéria: A Szentkút - Bunaric interetnikus vonatkozásai (2001)
Fotó: Nagy Zoltán
A szentkúthoz vezető bekötöút
bejárata
Fotó: Nagy Zoltán
Az itt lévő magyar
kereszt felirata
Fotó: Kósa Károly
A szabadtéri oltár
Fotó: Kósa Károly
A stáció egyik
keresztje
Fotó: Kósa Károly
Dombormű az egyik
stációkereszten

Fotó: Kósa Károly
A szentkúti magyar
kápona
Fotó: Nagy Zoltán
Kereszt a kápolna előtt
Fotó: Nagy Zoltán
A kereszt felirata
Fotó: Nagy Zoltán
A kápolnában elhelyezett
kép
Fotó: Nagy Zoltán
A kút

Fotó: Nagy Zoltán
A szabadtéri oltár
melleti kápolna
Fotó: Nagy Zoltán
II.János Pál pápa emléktáblája
a kápolna falán
Fotó: Nagy Zoltán
Az építők emléktáblája
Fotó: Nagy Zoltán
A szabadtéri oltár
melleti kápolna
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly
Az ortodox kápolna
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán
A kápolna előtti
kereszt felirata
Fotó: Kósa Károly
A kápolna szentéje
Fotó: Nagy Zoltán
Ikon a kápolnában
Fotó: Nagy Zoltán

SZŰZ MÁRIA SZENTKÚTI KEGYHELYÉNEK LITURGIKUS PROGRAMJA 2008-BEN
LITURGIJSKIH SLAVLJA U SVETIŠTU MAJKE BOŽJE NA BUNARIĆU ZA GODINU 2008.

     Egyházmegyénk Szentkúti Kegyhelye úgy van berendezve, hogy az év nagyobb részében meg lehet tartani a rendszeres Istentiszteletet. Sok hívő több ízben is kifejezte kérését, hogy minél többször legyen szentmise és más ájtatosság is a Szentkúton. Itt közöljük a szentmisék rendjét a 2008-as évben. Minden szentmise előtt imádkozzuk a rózsafüzért és lehetőség van más ájtatosság elvégzésére is. Ezt a naptárt a Kegyhely igazgatósága látta elő, de ajánljuk a plébániáknak, hogy a saját terveik szerint szervezzék meg önálló programjaikat a Szentkúton. Szűz Mária kegyképe állandóan a Kegyhelyen van ami egész évben nyitott. Nagyobb összejöveteleket meg kell beszélni a Kegyhely igazgatójával. Annak reményében, hogy a Szentkút igazán "Az élő víz forrása" lesz, a következő programot láttuk elő:

MÁRCIUS
2008.03.30 AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, 16,00 órakor szentmise szentbeszéddel.
A zarándoklat megkezdése.

MÁJUS
2008.05.03. ELSŐ SZOMBAT, szentmise 9,00 órakor.
2008.05.24. BSZM A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE, 16,00 órakor szentmise szentbeszéddel.
2008.05.31. BSZM LÁTOGATÁSÁNAK ÜNNEPE, szentmise 16,00-kor.

JÚNIUS
2008.06.07. ELSŐ SZOMBAT, mise 9,00-kor.

JÚLIUS
2008.07.05. ELSŐ SZOMBAT, szentmise 9,00 órakor.
2008.07.13. BISZTRICAI SZŰZANYA, szentmise 16,00 órakor.
2008.07.19. A MÁRIA RÁDIÓ NAPJA, szentmise 16,00 órakor.

AUGUSZTUS
2008.08.02. ELSŐ SZOMBAT, szentmise 9,00 órakor.
2008.08.15. NAGYBOLDOGASSZONY, szentmise 16,00 órakor.
2008.08.27. A TRIDUUM ELSŐ NAPJA, 19,00 órakor rózsafüzér.
2008.08.28. A TRIDUUM MÁSODIK NAPJA 19,00 órakor Máriás Dícséret.
2008.08.29. A TRIDUUM HARMADIK NAPJA,19,00 órakor keresztút.
2008.08.30. BÚCSÚ, 19,00 órakor ünnepélyes vigília.
2008.08.31. BÚCSÚ, szentmisék: 7,00, 8,00, 10,00 és 16,00 órakor.

SZEPTEMBER
2008.09.05. BOLDOG TERÉZ ANYA, szentmise 16,00 órakor.
2008.09.06. ELSŐ SZOMBAT, szentmise 9,00 órakor.
2008.09.08. KISBOLDOGASSZONY, szentmise 10,00 órakor.
2008.09.12. SZŰZ MÁRIA NEVE, szentmise 16,00 órakor.

OKTÓBER
2008.10.07. RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNÉJA, szentmise 16,00 órakor és a zarándoklati idő befejezése.

* * *

A Kegyhely Igazgatósága: Mária az Egyház Anyja plébániahivatal,
Starine Novaka 58, 24000 Subotica,
Tel.:024/566-546
e-mail: bunaric@tippnet.co.yu

Szűz Mária, az Egyház Anyja és mint anya az Egyházban, gyűjtsön össze bennünket hitben és szeretetben Fia, Jézus Krisztus körül és járjon közben nála értünk!


KALENDAR LITURGIJSKIH SLAVLJA U SVETIŠTU MAJKE BOŽJE NA BUNARIĆU ZA GODINU 2008.

OŽUJAK - MART
30.03.2008. NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA, u 16,00 sati sveta misa i propovijed. Početak hodočašća.

SVIBANJ - MAJ
03.05.2008. PRVA SUBOTA, sveta misa u 9,00 sati.
24.05.2008. MARIJA POMOĆNICA, sveta misa u 16,00 sati.
31.05.2008. POHOD BDM, sveta misa u 16,00 sati.

LIPANJ - JUNI
07.06.2008. PRVA SUBOTA, sveta misa u 9,00 sati.

SRPANJ - JULI
05.07.2008. PRVA SUBOTA, sveta misa u 9,00 sati.
13.07.2008. MAJKA BOŽJA BISTRIČKA, sveta misa u 16,00 sati.
19.07.2008. DAN RADIO MARIJE, u 16,00 sati sveta misa i propovijed.

KOLOVOZ - AUGUST
02.08.2008. PRVA SUBOTA, sveta misa u 9,00 sati.
15.08.2008. VELIKA GOSPA, u 16,00 sati sveta misa i propovijed.
27.08.2008. PRVI DAN TRODNEVNICE, u 19,00 sati krunica.
28.08.2008. DRUGI DAN TRODNEVNICE, u 19,00 sati Akathistos.
29.08.2008. TREĆI DAN TRODNEVNICE, u 19,00 sati križni put.
30.08.2008. PROŠTENJE, u 19,00 sati svečano bdijenje.
31.08.2008. PROŠTENJE, mise su u 7,00, u 8,00, u 10,00 i 16,00 sati.

RUJAN - SEPTEMBAR
05.09.2008. BL. MAJKA TEREZIJA, sveta misa u 16,00 sati.
06.09.2008. PRVA SUBOTA, sveta misa u 9,00 sati.
08.09.2008. MALA GOSPA, u 8,00 sati sveta misa i propovijed na mađarskom jeziku,
u 10,00 sati sveta misa i propovijed na hrvatskom jeziku.
12.09.2008. IME MARIJINO, u 16,00 sati sveta misa i propovijed.

LISTOPAD - OKTOBER
07.10.2008. KRALJICA SVETE KRUNICE, u 16,00 sati misa i završetak hodočašća.

* * *

Uprava Svetišta: Župni ured Marije Majke Crkve, Starine Novaka 58, 24000 Subotica, 024/566-546, e-mail: bunaric@tippnet.co.yu

***

Neka Blažena Djevica Marija, Majka Crkve i majka u Crkvi, sve nas zagovara i okuplja oko svoga Sina Isusa Krista u vjeri i ljubavi!

A Kegyhely Igazgatósága

Képek a 2007. augusztus 4-i szentmiséről, melyet Horváth Árpád SJ újmisés mutatott be:

Fotó:
Zarándokok a szentkúti kápolnánál
Fotó:
Az út végén a szabadtéri oltár
Fotó:

Fotó:
A szentmisére összegyűlt hívek

Fotó:
Képek a szentmiséről
Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:
Anyaországi zarándokok
Fotó:
Újmisés áldás
Fotó:

Képek a 2006-es augusztusi búcsúról:

Képek a 2004-es augusztusi búcsúról:
Köszönjük Kovács Csaba hitoktató segítségét!
Vissza a kezdő oldalra