Szekszárd Remete-kápolna búcsújáróhely rövid története

    Eszterházy Pál nádor leírásából tudjuk, hogy már a kora-középkorban (11. század) is kedvelt kegyhely volt Szekszárdon, de a török hódoltság alatt elpusztult. A hely nevét többrétű hagyomány igyekszik magyarázni, melyek egyben közösek, valaha e helyen remet talált magának lakóhelyet. A török hódoltság után a 17. század végén, 18-század elején lendül fel a város vallásos élete, és ezzel együtt a kegyhelyé is. A város szélén leroskadni induló kápolnát a hívek újjáépítik és megnagyobbítják. A korábbi kápolna Szent Anna kultuszához kötődött, ez a mostani azonban Mária születéséhez kapcsolódik, titulusa Kisboldogasszony lesz. Az itt található ún. "kegyelemkép" tulajdonképpen a máriazelli kegyszobor méretben is egyező másolata, Szekszárdra a város bírája révén került Bécsből a spanyolok kápolnájából.
    A kápolna mellett található forrás történetéről nem sokat tudunk. Gyógyító erejéről az egyházlátogatási jegyzőkönyvek beszélnek. A pécsi egyházmegyében a hasonló források, szentkutak kialakulásának zöme a 18. századra tehető, arra a korszakra, amikor a hódoltság során az elnéptelenedett vidékek szórvány lakossága a lelkipásztorok hiányát öntevékeny vallásgyakorlással pótolta.
    Korábbi évszázadokban nemcsak Kisboldogasszony napján, hanem főleg Szent Anna napján és Nagyboldogasszony ünnepén is tartottak a kápolnánál búcsúkat. A kápolna a szakrális kistérség központja volt, nemcsak a helybeliek, de a környékbeli falvakból is érkeztek ide processziókban a hívek.
    Ma egyedül Kisboldogasszonykor tartanak búcsút, melyre főleg Szekszárdról érkeznek hívek, esetleg a környező településekről, de újabban egy-egy távolabbi helységből is. Ennek oka, hogy a búcsújárási szokások megváltoztak, a mai közlekedési eszközökkel könnyen elérhetővé váltak az országon belüli de azon kívüli kegyhelyek is. Nem ritka ma már az sem, hogy évről-évre olyan kegyhelyekre mennek a zarándokok, ahol még nem voltak.
    Az utóbbi egy-két évben alakult ki az a szokás, hogy az egyházközség lelki napját, a búcsú napjához igazítják, és azt szombaton tartják. Így a szombati nap reggel 8 órától óránkénti váltásban a plébániához tartozó vagy máshonnan érkezett közösségek, lelkiségi csoportok (karizmatikusok, Fokoláré, Házas hétvége, szentségimádók, neokatekumenek, ifjúsági csoportok stb.) vezetik az egyes imaórákat.
    A búcsú napján kegytárgyakat, édességeket, játékokat árulnak a kitelepülő árusok, de a szórakozásra alkalmat adó körhinta sem hiányzik.

Köszönjük Szép Attila olvasónk segítségét!