Szentharaszt

Vinohrady nad Váhom

Boldogasszony vágmenti búcsújáróhelye
    A kegyhely a semptei plébánia filiája. Szlovák neve: Sváta Chrast, illetve újabban Vinohrady. Galántai járás. Megközelíthető közúton Szered vagy Sempte városkákból. Szentharaszt temploma a körülőtte lévő térséggel és temetővel kegyhely. Haraszt értelme (chrast) sűrű liget, erdőcske. Ez az elnevezés a hely régiségére utal, sőt föltehetőleg pogány kori eredetére. A pogányok szent helyei elsősorban a ligetekben, erdőcskékben, harasztokban voltak. Haraszt, vagyis erdő veszi körül ma is a kegytemplomot évszázados fákkal. Néhány évtizede még valóságos hársfaerdő volt itt, most kb. tíz terebélyes hárs áll itt. A templom bejáratával szemben a Sándor grófi család síremlékei láthatók, akik a kegytemplom patrónusai voltak.
    A kegytemplom tornyai román koriak, de később barokk stílusban építették át. Oltárai is a barokk korból valók értékes festményekkel és szobrokkal. Szűz Mária szobra a kisded Jézussal, aranykoronával a kegyszobor. Szent Borbála, Szent Katalin, Szent Ferenc és Szent Antal és az angyalok a főoltáron. A bal oldali mellékoltár festménye Krisztus a kereszten. Emellett is vannak szobrok. A jobb oldali mellékoltár főfestménye Szűz Mária születése, mely szintén kegykép jellegű. Mellette is vannak szobrok.
    A kegytemplom orgonája ódon, szép hangú hangszer. A búcsú napja pünkösd. A búcsújárók régi körzete a Galánta-Nagyszombat közti táj, magyarok és szlovákok egyaránt. A kegyhely eredete: A szlovák népi hagyomány szerint volt egy beteg leány, akinek a teste tele volt varral (szlovákul chrasta). Ez a leány ivott (esetleg megmosdott) az itteni kút vizéből és meggyógyult. A boldog apa itt hálából leánya meggyógyulásáért templomot építtetett. Így lett a hely neve Svátá Chrast, azaz Szent Var(?). Persze ez a nép szóhasználat hibás és téves értelmű. A magyar haraszt szó biztosabb értelmet ad az elnevezésnek. A haraszt illetve chrast szó magyarázata ősibb értelmű és kultúrjelentőségű. A népi hagyományban említett kút ma már nem létezik.
    Szentharaszt helységben van még egy másik kápolna is. A felső faluvégen a Vág folyó árterűlete fölötti magaslaton a szőlőskertek között. Ugyanis ezen a részen a Vág-parton rév volt. Komppal vagy ladikkal jártak át Surra és onnan ide. És gyakran előfordult, hogy a ladik, vagy a komp a víz alá került (merült), és utasai a vízbe fulladtak. Egy ilyen nagy katasztrófának az emlékére épült a múlt században ez a kápolna. Surról búcsúba jött a nép Szentharasztra. Túlterhelve elmerültek és a vízbe fulladtak. Ennek a tragédiának emlékét őrzi a kis kápolna. Fölszentelése napját búcsúval ülik meg.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 264-265.old.)

    

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza

Ima

Nyisd meg fülemet, Szentlélekisten, hogy üzenetedet meghalljam és megértsem.
Nyisd meg szememet, Szentlélekisten, hogy a teremtés szépségét meglássam.
Nyisd meg lelkemet, Szentlélekisten, hogy higgyek az evangélíumban.
Nyisd meg a számat, Szentlélekisten, hogy dicsőségedről tanúságot tegyek.
Nyisd meg a kezemet, Szentlélekisten, hogy segítségedet elfogadjam.
Nyisd meg a lelkemet, Szentlélekisten, hogy örvendjek közelségednek.
Nyisd meg a szívemet, Szentlélekisten, hogy átjárja azt a szeretet lángja. Amen.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 265.old.)

Foto: Nagy Zoltán

Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Géza
A főoltár felső részén
látható kép
Foto: Nagy Géza
Jobboldali mellékoltár
Foto: Nagy Zoltán
Jobboldali mellékoltár
kegykép jellegű oltárképe:
Szűz Mária születése
Foto: Nagy Géza
A főoltár mellett elhelyezett
hordozható Mária szobor
Foto: Nagy Zoltán
A főoltár mellett elhelyezett
hordozható Mária szobor
Foto: Nagy Géza
A templom melletti
kőkereszt

Foto: Nagy Géza
A templom melletti kőkereszt
Fájdalmas Anya szobra
Foto: Nagy Géza
A templom melletti temető
Foto: Nagy Géza
Kereszt a templom melletti temetőben
Foto: Nagy Géza
Kereszt a templom melletti temetőben
Foto: Nagy Géza
Kereszt a templom melletti temetőben
Foto: Nagy Géza
Kereszt a templom melletti temetőben


Vissza a kezdő oldalra