Szigetvár-Turbék

Segítő Szűzanya búcsújáró helye

Baranya megyében, a Pécsi egyházmegyében lévő kegyhely
     Turbék Szigetvár városának külterületén, a városközponttól mintegy 3 km távolságra van, Baranya megyében és a Pécsi egyházmegyében.
     A magyar történelem egyik szomorú, ám mégis lelket erősítő, nagyszerű eseménye kapcsolódik a búcsújáró hely kialakulásához. 1566-ban Szulejmán szultán nagy erőkkel indult Bécs elfoglalására. Útközben ostrom alá vette Szigetvárt, amelynek kapitánya Zrínyi Miklós volt. Zrínyi kicsiny serege élén éppen egy hónapig (augusztus 7-től szeptember 7-ig) védte a várat a túlerőben lévő ellenséggel szemben, ezáltal késleltette és lehetetlenné tette továbbvonulásukat Bécs irányába. Szeptemberre az ostromlott várat már nem lehetett tovább védeni. Zrínyi Miklós maroknyira olvadt csapatával kitört az ellenségre; vállalta a biztos halált, de a várat nem adta fel. Hőstettének, önfeláldozó hazaszeretetének híre bejárta egész Európát. A vértanúk emlékét legmaradandóbban a várvédő dédunokája, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós örökítette meg a Szigeti veszedelem című eposzában.
     Az ostrom során meghalt a török sereg vezére, II. (Nagy) Szulejmán szultán. Halálhírét a török főemberek sokáig titokban tar- tották, s „Szulejmán Khán testét a sátorban titokban eltemették; szívét s a körülötte lévő testrészeit és máját arra a helyre temették el, ahol most a Türbeh van" - írja kb. száz évvel később Evlia Cselebi, török utazó és történetíró. A törökök erre a helyre egy nyolcszögletű, aranyozott kupolájú márvány síremléket emeltek. Turbék mindmáig a mohamedánok egyik szent helye, zarándokhelye Európában.
     Szulejmán türbéjét a XVII. század végén lebontották, helyére egy fakápolnát építettek. Ezt a XVIII. század utolsó harmadában átépítették, bővítették. Főoltárára a Segítő Boldogasszony képét tették, mert közbenjáró segítségének tulajdonították a török fölött aratott győzelmet, az ország felszabadulását. A kápolna, a kegyhely gondozására egy ferences remete telepedett itt le. A templom mögött felépített remetelakban a közelmúltig éltek remeték.
     Turbék a környék magyar, német és horvát katolikusainak közös búcsújáró helye. A mohamedán törökök máig fontos szent helye, erről tanúskodik a kegytemplom elején lévő emléktábla is.
A turbéki kegykép Berke József gyűjteményéből

A turbéki kegytemplom Berke József gyűjteményéből


Római Katolikus Plébánia
7900 Szigetvár
Zrínyi tér 9.
Telefon/Fax: 73/311-814
mobil:06/20/333-3541
1. Isten veled, anyánk, már mi elindulunk.
Talán most tetőled utolszor búcsúzunk.
Kesereg a szívünk, el kell menni!
Drága kegyhelyedet itt kell hagyni!

2.Elődbe borulunk, kedves édesanyánk!
Anyai áldásod, kérünk, add most reánk,
Terjeszd ki fölöttünk szent kezedet,
Álld meg aki téged híven szeret.

Folytatás...

A képek forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.92-93.old.


     A mai kegytemplom 1760 és 1770 között épült fel. A vászonra festett Segítő Boldogasszony képét a XVIII-XIX. század fordu- lóján megkoronázták. A körüljárható oltár tetején, magasan helyezték el. A kőből faragott szenteltvíztartó még a török idők- ből való, eredetileg az iszlám vallás rituális mosakodásánál hasz- nálták.
     Szigetvár a Pécs-Barcs vasútvonalon közelíthető meg, közúton pedig a 6-os számú főúton.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 157-159.old.)

Az Szigetvár-Turbék kegytemplom 2008.évi miséi

Május 6. Kegykép oltárra helyezésének 267.éve
Szombat este 6 órakor a Rókus templomban mise (1741.május 6.)
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 211.old.
Búcsúi szentmise a turbéki kegytemplomban
Foto: Lantos M. 1984

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 243.old.
A turbéki kegytemplom, mögötte a remetelak
Foto: Lantos M. 1984

Június 1. Szigetvári hívek hálaadásának 95.éve
Vasárnap fél11 órakor közös Rózsafűzér
                fél12 órakor szentmise a kegytemplomban (1913.június 1.)
Július 6. Sarlós Boldogasszony ünnepének búcsúja
Vasárnap fél11 órakor közös Rózsafűzér
                fél12 órakor szentmise a kegytemplomban
Augusztus 17. Nagyboldogasszony búcsú a kegytemplomban
Vasárnap fél11 órakor közös Rózsafűzér
                fél12 órakor szentmise a kegytemplomban
Szeptember 7. Kisboldogasszony ünnepének búcsúja
Vasárnap fél11 órakor közös Rózsafűzér
                fél12 órakor szentmise a kegytemplomban
Október 5. Rózsafűzér Királynője és Magyarok Nagyasszonya búcsúja a kegytemplomban
Vasárnap fél11 órakor közös Rózsafűzér
                fél12 órakor szentmise a kegytemplomban


A búcsúk alkalmával a Rózsafűzér imádkozása alatt gyónási lehetőséget biztosítunk a zarándokonak.

Köszönjük a plébános úr segítségét!
Vissza a kezdő oldalra