Sztridó

Strigova

Szent Jeromos kegyhelye
     A csáktornyai monostorhoz tartozott Szent Jeromos néphitszerinti születési helye is, a muraközi Strido (Stridova, Stri- gova) a Dráva mentén. (Brodarics István a Descriptio cladis Mohacsianaeban állitja: "Slavoniam et divi Martini et S. Hieronymi patriam esse," Glavinics Ferenc a szentek életéről írt horvátnyelvű munkájában mondja: „Jeromos Stridoban született, Dalmácia és Magyarország között a Dráva közelében azon a helyen, amelyet most Strigovának neveznek.") Ezt a régi kegyhelyet tulajdonképpen Czillei Frigyes alapította 1446-ban. V. Miklós pápa már a következő évben búcsúkkal halmozta el. A sok viszontagságot kiállt kegyhelyet 1644-ben vette át a pálosok nevében Selicsevicz Mátyás Zrinyi Pétertől, akinek adományozását I.Lipót 1671-ben hagyta jóvá.84 A pálosok lelkes vezetése mellett a kegyhely nagy virágzásnak indult, amiben forrásának gyógyító hatása is közrejátszott. Bombardi is említi: "Szent Jeromos temploma állandóan igen sok csodában bővelkedik." (Michael Bombardis Topographia Hung. pag. 92.) Az értékes kegytárgyakban gazdag templomot 1704-ben a kurucok fosztották ki.
    A horvát-osztrák tartomány elválása idején a kolostor hovátartozandósága sok gondot okozott a Szentszéknek. Hiába hangoztatták a magyar tartomány tagjai, hogy alapítója magyar ember volt s hogy magyar földön Zala-megyében van, a Szentszék a horvátok érvelésének adott helyet, akik szerint a Zrínyiek horvát származásúak, Muraköz horvát terület, a zágrábi egyházmegyéhez tartozik s lakóinak főrésze is horvát anyanyelvű. Ezek szerint a csáktornyai monostort a horvát tartományhoz csatolták.
(Forrás:Kisbán Emil: A Magyar Pálosrend története. Pálos Kolostor kiadása, Budapest, 1938. I.köt. 51.old.)
A sztridói kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A sztridói kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

Szent Jeromos freskó a templom homlokzatán Foto: Nagy Géza

Remete Szent Pál freskó a templom homlokzatán Foto: Nagy Géza

Boldog Özséb freskó a templom homlokzatán Foto: Nagy Géza

Kép forrása: Horvátország képekben - képek Horvátországról, Turisztikai kiadvány. Horvát Idegenforgalmi Közösség. Zágráb. 2004.

Foto: Nagy Zoltán
A templom melletti épületek
Foto: Nagy Géza
Szent Jeromos freskó
a templom homlokzatán
Foto: Kósa Károly
Remete Szent Pál
és a pálos címer
Foto: Nagy Zoltán
A pálos címer
Foto: Nagy Zoltán
A templom belső a kulcslyukon át nézvést...


Vissza a kezdő oldalra